Види публічної інформації

 

ВИДИ публічної інформації, яка знаходиться у володінні Великоберезнянської районної державної адміністрації, та система її обліку.

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення районною державною адміністрацією повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації.

Вид інформації:
         1. Проекти актів районної державної адміністрації, регіональних програм та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення:
- проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих районній державній адміністрації районною радою;
 - проекти регуляторних актів;
-проекти районних програм економічного, соціального та  культурного розвитку і рішень стосовно стану їх виконання.
Вид інформації:

2. Розпорядження голови районної державної адміністрації з основної діяльності

Система обліку інформації
Журнал реєстрації (відділ роботи з розпорядчими документами та контролю апарату райдержадміністрації), електронний реєстр нормативних документів на веб-порталі райдержадміністрації.

Вид інформації
3. Розпорядження голови районної державної адміністрації про прийняття, переведення, заохочення, звільнення заступників голови, працівників апарату райдержадміністрації, керівників та заступників керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та заохочення голів і заступників голів райдержадміністрацій
Система обліку інформації

Журнал реєстрації (відділ персоналу та організаційної роботи апарату райдержадміністрації).

Вид інформації
4. Доручення голови районної державної адміністрації
Система обліку інформації

Журнал реєстрації (відділ роботи з розпорядчими документами та контролю  апарату райдержадміністрації.

Вид інформації
5. Протоколи засідань колегії районної державної адміністрації, рішення колегії районної державної адміністрації
Система обліку інформації

Справи (відділ роботи з розпорядчими документами та контролю апарату райдержадміністрації)

Вид інформації
6. Угоди (договори), укладені районною державною адміністрацією                (крім тих, що носять конфіденційний характер)
Система обліку інформації

Журнал реєстрації (юридичний відділ апарату райдержадміністрації, відділ фінансово-господарського забезпечення апаратурайдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації). Єдиний веб-портал використання публічних закупівель ProZorro (https://prozorro.gov.ua)

Вид інформації
7. Вхідна кореспонденція (крім інформації з обмеженим доступом)
Види інформації
8. Вихідна кореспонденція (крім інформації з обмеженим доступом)
Вид інформації
Вид інформації
9. Інформація з обмеженим доступом
Система обліку інформації

Журнали реєстрації (сектор з питань мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації).

 

 

 

Остання зміна сторінки: 23-01-2019 17:29