Конкурс

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури й туризму 

Ставненської сільської ради

Ужгородського району Закарпатської області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

директора комунального закладу „Центр культури, дозвілля та спорту”  Ставненської сільської ради

 

Вимоги до учасників конкурсу:

На посаду директора комунального закладу „Центр культури, дозвілля та спорту”  Ставненської сільської ради призначається особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше двох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

 

Повинен знати: Конституцію України; закони України  „Про культуруˮ, „Про фізичну культуру і спортˮ, „Про бібліотеки та бібліотечні справиˮ та нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідної сфери управління, інструкцію з діловодства у відповідному органі управління, основи психології, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки, основні програми роботи на комп’ютері.

 

Особи котрі відповідають вимогам та бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто до конкурсної комісії відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури й туризму Ставненської сільської ради такі документи:

  •  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”;

  • автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

  •  копія документа, що посвідчує особу;

  •  копії документів про вищу освіту;

  •  два рекомендаційні листи довільної форми;

  •  мотиваційний лист довільної форми;

  •  програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.

 

Претендент може надати інші документи, які, на його думку, підтверджують його професійні чи моральні якості.

 

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надає відділ освіти, сімї, молоді та спорту, культури й туризму Ставненської сільської ради.

 

Конкурсний відбір проводиться публічно  та здійснюється за результатами: співбесіди з кандидатами, під час якої заслуховується  публічна презентація проекту програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, а також надання відповідей на запитання членів  конкурсної комісії щодо проведеної      презентації.

 

До участі у конкурсі не допускаються особи, які визнані в установленому порядку недієздатними; мають судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією; є близькою особою або членом сім’ї керівника органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління закладом культури, а саме відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури й туризму  Ставненської сільської ради (далі - орган управління).

 

Юридична адреса комунального закладу „Центр культури, дозвілля та спорту”  Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області: Україна, 89030, Закарпатська область, Ужгородський район,                            с. Волосянка, 293 а.

 

 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою:              89014, с. Ставне, 253, Ужгородський район, Закарпатська область.

Дата початку прийому документів з 08:00 год.10 березня 2021 року по 17.00 год.08 квітня 2021 року.

Засідання конкурсної комісії відбудуться: 19–29 квітня 2021 року в приміщенні Ставненської сільської ради за адресою: Ставне, 253, Ужгородський район, Закарпатська область.

 

Відповідальна особа – головний спеціаліст відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури й туризму Ставненської сільської ради Іванна Іванівна Варга,

тел.: +380660894275

Остання зміна сторінки: 13-03-2021 11:48