Конкурс

Учасникам для участі в конкурсі необхідно: до 10 год. 30 хв. 25 березня 2021р. подати конкурсну пропозицію за адресою: село Ставне буд.253, Ужгородського району Закарпатської області Україна, 89014, особисто або надіслати поштою конкурсної комісії у конверті, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг на надання яких подається пропозиція.

 

 

Конкурсна документація

на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів по території Ставненської сільської ради

с.Ставне

2021 рік

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Ставненської сільської ради.

Україна, 89014, с.Ставне 253 Ужгородського(Великоберезнянського) району Закарпатської області

 

2. Підстава для проведення конкурсу.

Рішення виконавчого комітету Ставненської сільської ради від 22.02.2021 р. №18 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території сільської ради».

3. Місце і час проведення конкурсу.

Місце проведення конкурсу: Україна, 89014, с.Ставне 253 Ужгородського(Великоберезнянського) району Закарпатської області

 сесійний зал сільської ради, Ставненська сільська рада .

Час проведення конкурсу: о 11 год. 00 хв. 25 березня 2021 р.

Особа, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

Стульба Мар’яна Іванівна – в.о. начальник відділу земельних відносин та природокористування сільської ради, тел. +380967140760.

           

4. Обсяг послуг, тариф на послуги та вимоги щодо якості надання послуг з вивезення побутових відходів.

            4.1. Послуги з вивезення побутових відходів повинні надаватися на Ставненської сільської ради.

            4.2 Обсяг послуг з вивезення побутових відходів повинен розраховуватися на підставі середньорічних норм накопичення.

            Орієнтовний обсяг утворення побутових відходів – 1,0 тис. м3/рік.

            Орієнтовний обсяг утворення великогабаритних відходів – 0,3 тис. м3/рік.

            4.3. Послуги повинні надаватися з урахуванням розміру територій згідно з маршрутами руху транспортних засобів (додаток до конкурсної документації №1).

            4.4. Послуги повинні надаватися з дотримання графіка вивезення, погодженого з органом місцевого самоврядування.

            4.5. Тариф на послуги з вивезення побутових відходів встановлюється виконавчим комітетом Ставненської сільської ради за результатами конкурсу у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат, поданих виконавцем на конкурс. Виконавець не може впродовж року з дня оголошення переможця конкурсу вимагати від Замовника збільшення тарифу понад розмір поданих на конкурс економічно обґрунтованих витрат.          

 

 

5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.

            5.1. Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання:

            - установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами;

            - які можуть забезпечити виконання обов’язків, визначених у частині другій статті 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

5.2. Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості контейнерів для сміття та спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів.

            5.3. Можливість виконання регламентних робіт з технічного обслуговування і ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів та здійснювати щоденний контроль за технічним станом власними силами.

            5.4. Можливість підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів

            5.5. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті.

            5.6. Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів.

            5.7. Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів.

            5.8. Вартість надання послуги з вивезення побутових відходів (розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат для формування тарифу на послуги в гривнях за 1м3).

            5.9. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів.

 5.10. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

           

            Кількість учасників конкурсу не обмежується.

 

6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

            - заява на участь в конкурсі;

            - довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

            - реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

             - керівний склад (посада, ПІБ, телефон для контактів) – для юридичних осіб;    

             - форма власності та юридичний статус, організаційно - правова форма (для юридичних осіб);

            - копія статуту або іншого установчого документу;

            - копія свідоцтва про державну реєстрацію та/або виписка з єдиного державного реєстру;

            - балансовий звіт за останній звітний період (копія);

            - довідки відповідних органів державної фіскальної служби і Пенсійного фонду про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

            - документ, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

            - документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

            - документи, що містять інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (перелік спеціально обладнаних транспортних засобів, технічні паспорти та довідки про проходження ними технічного огляду, наявність/відсутність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

            - довідки про наявність умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

            - довідки про проходження водіями медичного огляду;

            - довідки, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

            - інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати належного рівня якості послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо).

 

            Примітки:

            а) у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

            б) у разі відмови учасника надати зазначене підтвердження, або одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, чи факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє його конкурсну пропозицію, визначає переможця конкурсу серед тих учасників, які залишились.

 

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів:

            Чисельність наявного населення по Ставненській сільській раді становить орієнотовно 7,1 тис. осіб.  

            За інформацією Держгеокадастру станом на 1 січня 2021 року земельний фонд Ставненської сільської ради (адміністративна територія) становить 302,6 км.кв.  

            Житловий фонд населених пунктів Ставненської сільської ради та прилеглих населених пунктів складається індивідуальних будинків.

 

            Дані про житловий фонд, інші будівлі та чисельність населення населених пунктів Ставненської сільської ради наведені в таблиці 1.

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.

 

Житловий фонд та інші об’єкти будівельного кадастру:

 

назва населеного пункту

Кількість № (об’єктів будівельного кадастру)

Чисельність населення(осіб)

с.Ставне

475 

1390

 с.Ужок

 240

653

 с.Гусний

 53

74

 с.Тихий

 175

401

 с.Сухий

 110

125

с.Волосянка

459

1520

с.Верховина - Бистра

212

506

с.Луг

116

410

с.Лубня

96

110

с.Жорнава

131

601

с.Загорб

189

445

с.Стужиця

312

880

 

8. Характеристика об'єктів утворення відходів.

                                                                                                                                                                            Таблиця 2. 

 

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Одиниця виміру

Показники

Житлові будинки приватного сектора

2315 буд.

7115 осіб

Підприємства, установи та організації:

 

Орієнтовно 253 об’єкти  

1100 працює осіб 

Інформація про контейнери (контейнерні майданчики) для зберігання та збирання різних побутових відходів: відсутні

 

 

Характеристика під'їзних шляхів

 

дороги з твердим покриттям, грунтові дороги

 

9. Характеристика об'єкта утилізації відходів.

            Місця захоронення ТПВ на території Ставненської сільської ради відсутні. В майбутньому створювати місця захоронення ТПВ не передбачається у зв’язку з обмеженнями природоохоронного законодавства (територія громади знаходиться в межах природозаповідного фонду). Конкурсна пропозиція має передбачати вивіз ТПВ за межі громади.

 

10. Вимоги до конкурсних пропозицій.

            10.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

            10.2. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

            10.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

            10.4. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

            10.5. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

            10.6. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

            10.7. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації.

 

11. Процедура надання роз'яснень щодо конкурсної документації.

            11.1. Учасник має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій письмово звернутися до організатора конкурсу за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації, який зобов'язаний надати йому роз'яснення протягом 3-х робочих днів письмову відповідь.

            11.2. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою роз'яснення будь-яких запитів учасників конкурсу. Про місце, дату та час проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом 3-х робочих днів. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення .

 

12. Внесення змін до конкурсної документації.

            12.1. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом 3-х робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

            12.2. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на 7 календарних днів, про що повідомляються учасники.

 

13. Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій.

            Місце: Україна, 89014, с.Ставне 253 Ужгородського(Великоберезнянського) району Закарпатської області

 сесійний зал сільської ради, Ставненська сільська рада .

Час проведення конкурсу: о 11 год. 00 хв. 25 березня 2021 р.

            Спосіб: особисто або поштою.

            Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

            до 10 од. 30 хв. 25 березня 2021 р.

            Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

 

14. Порядок розкриття конкурсних пропозицій:

            14.1. Розкриття конвертів з конкурентними пропозиціями проводиться в день проведення конкурсу у місці та час, передбачені конкурсною документацією, у присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

            14.2. Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженою ним особи.

            14.3. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

            14.4. Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи суті.

 

15. Відміна конкурсу.

            15.1. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі неподання конкурсних пропозицій чи відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбачених конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

            15.2. Якщо конкурсною комісією прийнято рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, то протягом трьох робочих днів з дня його прийняття організатор письмово повідомляє всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу .

 

16. Критерії відповідності кваліфікаційним вимогам та методика оцінки конкурсних пропозицій.

            16.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за наступними критеріями :

                                                                                                                      Таблиця 3.

 

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

Оцінка

1. Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів.

перевага надається учасникові, який має достатню кількість спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких, тощо)

максимально 20 балів

2. Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту

максимально 5 балів

3. Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів

максимально 5 балів

4. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

максимально 5 балів

5. Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів

зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг

максимально 5 балів

6. Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів

перевага надається учасникові, що використовує GPS навігацію.

максимально 5 балів

7. Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів

розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат для формування тарифу на послуги із збирання, сортування та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких, тощо) в гривнях за 1м3 порівнюються окремо

максимально 20 балів

перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

8. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів понад три роки

максимально 20 балів

9. Наявність у працівників відповідно кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів

максимально 5 балів

10. Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання:

- повторне використання;

- використання як вторинної сировини;

- отримання електричної чи теплової енергії;

- захоронення побутових відходів

перевага надається учасникові, що здійснює поводження з побутовими відходами способом, який зазначено у графі "Кваліфікаційні вимоги" цього пункту у порядку зростання, і з більшою кількістю побутових відходів

максимально 5 балів

 

            16.2. У випадку однакового значення оцінки відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини складу комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова конкурсної комісії.

            16.3. Під час конкурсу ведеться протокол, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

 

17. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

            17.1. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

            17.2. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

            17.3. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається усім учасникам конкурсу.

            17.4. Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти робочих днів з дня проведення конкурсу своїм рішенням вводить у дію рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років

            17.5. У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.

            17.6. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

 

 

Остання зміна сторінки: 26-02-2021 10:49