Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Довідка про роботу із зверненнями громадян за 8 місяців 2010 року

 

Протягом 8 місяців 2010 року у архівний відділ райдержадміністрації з письмовими  заявами звернулись 147 громадян. По зверненнях, що надійшли у відділ 127 запитів соціально – правового характеру. З них заяви про стаж роботи – 35, заяви про заробітну плату – 32, заяви про вироблені трудодні – 14,  заяви про виділення земельних ділянок , приватизацію земельних ділянок – 34, заяви на будівництво, майнового характеру – 12, інші – 20.
З 147 заяв, що поступили у архівний відділ розглянуто всі заяви . 118 заявників отримали  позитивну відповідь. Негативні відповіді надані заявникам по причині відсутності інформації, яку запитують у заявах.
Усі звернення, що надходять у архівний відділ розглядаються у встановлені законодавством строки, заявникам надаються письмові відповіді, довідки та копії документів видаються за підписом начальника відділу та головного спеціаліста, скріплюються  печаткою. Відповідь, що містить більше двох аркушів, прошивається і робиться відповідний запис .
Характерною рисою діяльності архівного відділу є використання інформації документів Національного архівного фонду України в господарських, соціально-культурних цілях, а також для забезпечення законних інтересів жителів району. Для написання історії бібліотек, історії розвитку культури у районі за документами архіву по фонду №52 районної газети «Карпатська зірка» у архівний відділ звертались працівники центральної районної бібліотеки, працівники відділу культури райдержадміністрації.
До архівного відділу звертаються керівники реорганізованих або ліквідованих суб’єктів господарської діяльності з питань передачі документів на подальше зберігання.
За такої ситуації для захисту соціально-правових інтересів громадян, забезпечення централізованого зберігання документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, у першу чергу ліквідованих суб’єктів господарської діяльності, документи котрих не належать до Національного архівного фонду, але мають зберігатися довготривалий період ( з особового складу - (приймання на роботу та  звільнення, заробітна плата, вироблені людинодні) -75 років) назріла гостра необхідність створення у районі трудових архівів з метою захисту соціально – правових інтересів громадян, оперативного вирішення питань по зверненнях жителів району стосовно довідок, необхідних для оформлення пенсії. Бо за кожним зверненням стоїть людина, її доля, її соціальний захист.
Враховуючи актуальність проблеми, йдучи на зустріч жителям району, особливо віддалених від райцентру сіл, на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації «Про створення трудових архівів» перед виконкомами сільських рад району  було поставлено завдання створити трудові архіви у сільських радах району, забезпечити їх приміщеннями, кадрами; матеріально – технічне забезпечення здійснити за рахунок коштів місцевих бюджетів. На сьогоднішній день такі трудові архіви створено у Лютянській, Костринській, Стужицькій, Загорбській , Солянській, Чорноголівській сільських радах, де передано документи по нарахуванню заробітної плати, вироблених людиноднів ліквідованих колгоспів та Жорнавського лісокомбінату. До кінця 2010 року планується відкрити трудовий архів у Волосянківській сільській раді, де будуть передані документи особового складу Волосянківського радіозаводу та колгоспу ім..Ілліча.
Для покращення умов зберігання документів в архівному відділі районною радою в 2010 році виділено 8 тис. грн.. З них 3 тис. грн..буде використано для закуплення коробок для зберігання документів у архівному відділі, які вже замовлено у м.Мукачево.
У архівному відділ наявний графік прийому громадян працівниками Державного архіву Закарпатської області, працівниками архівного відділу райдержадміністрації, ведуться журнали реєстрації звернень громадян, журнал виданих довідок по письмових зверненнях громадян.
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА