Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Перший візит до суду

*- Вищий господарський суд України

 

ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Відповідно до статті 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

 

У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.

 

Господарським судам підвідомчі:

 

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві, крім:

 

спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;

 

спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;

 

інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів;

 

2) справи про банкрутство;

 

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції.

 

Відповідно до статті 21 Закону України "Про мови в Українській РСР" судове провадження у справах з участю сторін, якi знаходяться на території України, здійснюється в господарських судах українською мовою.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ

Позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, прокурором чи його заступником, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або його представником.

 

Позовна заява повинна містити:

 

1) найменування господарського суду, до якого подається заява;

 

2) найменування сторін; їх поштові адреси; найменування і номери рахунків сторін у банківських установах;

 

3) документи, що підтверджують за громадянином статус суб'єкта підприємницької діяльності;

 

4) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів);

 

5) зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

 

6) виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов;

 

7) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 Господарського процесуального кодексу України;

 

7) відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до розділу V1 Господарського процесуального кодексу України;

 

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.

 

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.

 

Позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, прокурором чи його заступником, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або його представником.

 

Переглянути інформацію щодо підсудності справ господарському суду

 

 

 

<<повернутись
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА