Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Міжнародне усиновлення

 

Усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.

 

Питання міжнародного усиновлення в Україні регулюються такими нормативними актами:

· Сімейний кодекс України (набув чинності з 1 січня 2004 року);

· Порядок ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України N 1377 від 28 серпня 2003 року (набув чинності з 1 січня 2004 року);

 

Іноземні громадяни, які бажають усиновити дитину-громадянина України звертаються з письмовою заявою до Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти та науки України (далі - Центр).

Адреса: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27. Тел. (03844) 246-54-32, 246-54-49, 246-54-37), e-mail: adoptioncentre@ukr.net

 

До заяви додаються такі документи:

- висновок, виданий компетентним органом країни проживання, що підтверджує їх можливість бути усиновлювачами, із зазначенням житлово-побутових умов, біографічних даних. Складу сім'ї, наявності власних дітей та інших відомостей. Якщо висновок видано недержавним органом, до нього додається копія ліцензії на провадження цим органом діяльності, пов'язаної з усиновленням;

- дозвіл компетентного органу країни проживання на в'їзд і постійне проживання усиновленої дитини;

- копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

- довідку про наявність чи відсутність судимості, видану компетентним органом країни проживання;

- зобов'язання заявника у місячний строк після в'їзду дитини до країни постійного проживання поставити її на облік у відповідній консульський установі чи дипломатичному представництві України (із зазначенням, в якій саме установі, представництві) та подавати цій установі, представництву періодичний звіт (не менше ніж один раз на рік), про умови проживання і виховання дитини, а також надавати можливість її представникові спілкуватися з дитиною;

- довідка про заробітну плату або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку;

- копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі;

- висновок про стан здоров'я кожного заявника;

- нотаріально засвідчена письмова згода на усиновлення другого з подружжя (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством.

Строк дії документів стосовно усиновлення - один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством країни, в якій видані ці документи.

 

Довідково: 22 грудня 2003 року для України набула чинності Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Єдиною умовою є проставлення на документі спеціального штампа апостиль ("Apostille"). Проставлення апостиля на документів свідчить про справжність підпису та якість, в якій виступала особа, що підписала цей документ. Повноваження на проставлення апостиля в кожній державі надаються органом, визначеним згідно з внутрішнім законодавством відповідної держави. Перелік органів, уповноважених на проставлення апостиля, їх адреси та номери телефонів містяться на Інтернет-сторінці Гаазької конференції з міжнародного приватного права www.hcch.net .

 

Закордонні консульські установи України не прийматимуть для легалізації документи, складені в країнах, що є учасницями цієї Конвенції. Конвенція не застосовуватиметься у відносинах між Україною та державами, які не є учасницями Конвенції, а також ФРН та Бельгією.

 

Центр протягом 20 робочів днів розглядає заяву громадян України, які проживають за її межами, та іноземців і, у разі прийняття позитивного рішення, ставить їх на облік як кандидатів в усиновлювачі. Дата приїзду кандидатів в усиновлювачі для ознайомлення та підбору дитини попередньо погоджується з Центром .

 

У разі відмови у взятті на облік заявнику надсилається обґрунтована відповідь у письмовій формі разом із поданими ним документами.

 

Центр надає іноземцям-кандидатам в усиновлювачі інформацію про дитину, яка перебуває на централізованому обліку більше року , якщо інше не передбачено законодавством, та видає направлення до відповідної держадміністрації за місцем перебування дитини, для організації знайомства та встановлення контакту з дитиною. Строк дії направлення - 10 робочих днів з дня видачі.

 

Разом з направленням іноземцям повертаються їх документи, прошнуровані, опечатані та завірені підписом керівника Центру із зазначенням номера, за яким кандидат в усиновлювачі перебуває на обліку в Центрі.

 

Іноземці або громадяни України, які постійно проживають за межами України, і які не змогли встановити контакту з дитиною можуть звернутися до Центру для отримання повторного направлення.

 

Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до відділу освіти за місцем перебування дитини із заявою про бажання усиновити її.

 

Заява складається українською мовою. У заяві зазначаються прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання кандидата в усиновлювачі, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік, місце перебування (проживання) дитини.

 

Відділ освіти за місцем перебування (проживання) дитини на підставі вищезазначеної заяви протягом 10 робочих днів готує висновок про доцільність усиновлення іноземним громадянином для подання до Центру з метою отримання згоди на усиновлення.

 

Після отримання висновку іноземці звертаються до Центру з письмовою заявою про надання згоди на усиновлення дитини.

 

Центр протягом 5 робочих днів розглядає питання про надання згоди на усиновлення дитини, готує висновок і видає його кандидатові в усиновлювачі для подання до суду. У разі відмови - надає заявникові обґрунтовану відповідь у письмовій формі.

 

Для отримання згоди Центру на усиновлення дитини, яка проживає за межами України, іноземці подають (через відповідну консульську установу України або безпосередньо до Центру) документи на усиновлення, перелік яких подається вище, а також висновок відповідної консульської установи України про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

 

Усиновлення дитини-громадянина України проводиться на підставі рішення районного (міського) суду в установленому порядку.

Усиновлення вважається здійсненим у день набрання чинності рішенням суду про усиновлення .

Усиновлювач зобов'язаний особисто забрати дитину з місця її перебування (проживання) після пред'явлення рішення суду про усиновлення.

 

Кандидат в усиновлювачі має право:

· ознайомитись з особовою справою дитини, яка може бути усиновлена;

· провести додаткове медичне обстеження дитини, яка може бути усиновлена в присутності представника дитячого закладу.

 

Шановні усиновителі !

Інформуємо, що в місячний термін Вам необхідно поставити усиновлену Вами дитину на консульський облік у закордонній дипломатичній установі України в країні Вашого постійного проживання.

Звертаємо Вашу увагу на необхідність надання закордонній дипломатичній установі України, в якій дитина перебуває на консульському обліку, звіту про умови проживання та виховання дитини в сім'ї усиновителя. Зазначений звіт необхідно надавати не менше ніж один раз на рік до досягнення дитиною 18-річного віку.

У разі зміни адреси Вашого проживання, просимо інформувати про це українське дипломатичне представництво та повідомити нову адресу проживання.

Висловлюємо Вам щиру вдячність за усиновлення дитини-громадянина України та сподіваємось на розуміння з Вашого боку щодо необхідності дотримання вимог законодавства України.

 

<<повернутись
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА