Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Захист прав дітей-інвалідів

 

Витяг із Закону України "Про охорону дитинства"

 

Стаття 26. Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку

Дискримінація дітей-інвалідів та дітей  з  вадами  розумового або фізичного розвитку забороняється. Держава сприяє  створенню  дітям-інвалідам  та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами  можливостей  для  повноцінного  життя  та  розвитку з урахуванням  індивідуальних  здібностей  та  інтересів,   гарантує надання їм відповідної матеріальної допомоги,  встановлення одному з  батьків  дитини-інваліда  чи  особі,  яка  його   замінює,   на підприємстві,   в  установі  чи  організації  незалежно  від  форм власності,  за його  згодою,  скороченого  робочого  дня,  надання додаткової оплачуваної відпустки на строк до 5 днів, відпустки без збереження  заробітної  плати   та   інших   пільг,   передбачених законодавством України.

Дітям-інвалідам та  дітям  з  вадами розумового або фізичного розвитку    надається    безоплатна    спеціалізована     медична, дефектологічна  і психологічна допомога та здійснюється безоплатне протезування  у  відповідних  державних  і  комунальних   закладах охорони    здоров'я,   надається   можливість   отримати   базову, професійно-технічну та  вищу  освіту,  в  тому  числі  в  домашніх умовах.  Таким дітям гарантується безоплатне забезпечення засобами індивідуальної корекції.

З метою   створення   умов   для   безперешкодного    доступу дітей-інвалідів  та  дітей з вадами фізичного розвитку до об'єктів соціальної  інфраструктури  планування   та   забудова   населених пунктів,  формування  жилих  районів,  розробка  проектних рішень, будівництво та реконструкція будинків,  споруд та  їх  комплексів, об'єктів  та засобів громадського транспорту повинні здійснюватися з  дотриманням  вимог  Закону  України  "Про   основи   соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Діти-інваліди, які   позбавлені  батьківського  піклування  і проживають у державних або  комунальних  дитячих  закладах,  після досягнення    повноліття    забезпечуються   житлом   в   порядку, встановленому статтею 33 Закону  України  "Про  основи  соціальної захищеності інвалідів в Україні".

 

Стаття 27. Заклади для дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку

Для дітей-інвалідів  та  дітей  з   вадами   розумового   або фізичного розвитку, які не можуть навчатися в загальних навчальних закладах,    створюються    спеціальні    загальноосвітні школи (школи-інтернати),       загальноосвітні      санаторні      школи (школи-інтернати),    будинки-інтернати    для    дітей-інвалідів, дошкільні  та  інші  заклади,  в  яких вони утримуються за рахунок держави.  При направленні дітей до таких  закладів  останні  мають обиратися  з  урахуванням  принципу їх максимальної територіальної наближеності  до  місця  проживання  батьків  або  осіб,   що   їх замінюють.

Кошти на  фінансування  будівництва та утримання закладів для дітей-інвалідів і дітей з вадами розумового або фізичного розвитку в  Державному бюджеті України,  бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах виділяються окремою статтею.

 

<<повернутись
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА