Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Відділ економічного розвитку та торгівлі

Поштовий індекс, адреса: 89000, Закарпатська область,

смт. Великий Березний,  вул. Шевченка, 27

 

ПЛАКОШ

Олександра Василівна

 

Начальник управління

(03135) 2-16-79

Приймальна

 

(03135) 2-19-44

 

 

 

 

 

 

(03135) 2-19-44

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

_06.04.2018_ № __80___

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про управління економічного розвитку та торгівлі

районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

 

Управління економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації (надалі – управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації, входить до її складу, підпорядковане голові райдержадміністрації, а з питань проходження державної служби – керівнику апарату районної державної адміністрації, підзвітне і підконтрольне департаментам облдержадміністрації: економічного розвитку і торгівлі, агропромислового розвитку, інфраструктури, розвитку і утримання мережі  автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства; управлінню зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва обласної державної адміністрації.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку України, департаментів облдержадміністрації: економічного розвитку і торгівлі, агропромислового розвитку, інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства, управлінню зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва облдержадміністрації, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

 

2. Основні завданням управління економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації:

 

забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку;

забезпечення реалізації державної цінової політики;

реалізація державної політики:

спрямованої на розвиток промислового виробництва;

у сфері інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;

з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування;

у сфері торгівлі та побутових послуг;

соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій району;

у сфері інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва, насамперед що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів;

у сфері управління об'єктами державної власності.

 

3. Управління відповідно до визначених галузевих

повноважень виконує такі функції:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та здійснює контроль за їх реалізацією, наказів департаментів облдержадміністрації: економічного розвитку і торгівлі, агропромислового розвитку, інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства; управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва облдержадміністрації; розпоряджень голів обласної та районної державної адміністрації;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг;

5) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку району;

6) розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

7) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;

8) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

9) розробляє та надсилає проекти програм транскордонного співробітництва центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері;

10) сприяє розвитку транскордонного співробітництва з прикордонними регіонами Словаччини та Польщі, поглибленню зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання району;

11) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств лісової галузі, впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

12) бере участь в межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;

13) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

14) розробляє інвестиційні пропозиції у пріоритетних галузях економіки;

15) готує пропозиції щодо надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

16) готує та подає пропозиції у сфері інноваційної діяльності в обласну державну адміністрацію та департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації ;

17) розробляє проекти регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

18) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

19) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

20) забезпечує виконання районною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України „Про управління об’єктами державної власності” та подає в облдержадміністрацію інформацію щодо:

фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління районної державної адміністрації;

стану об’єктів державної власності, які належать до сфери управління районної державної адміністрації;

виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює районна державна адміністрація;

21) бере участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

22) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

23) інформує суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території району про накази Мінекономрозвитку України щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”, та подає в облдержадміністрацію відповідну інформацію;

24) подає на розгляд керівництву районної державної адміністрації  пропозиції з питань удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції управління;

25) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

26) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

27) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

28) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках;

29) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

30) бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету;

31) сприяє удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб’єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;

32) створює умови для розвитку внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів туристичної інфраструктури;

33) проводить аналіз ринку туристичних послуг і подає головному управлінню відомості  про розвиток туризму;

34) бере участь у організації та проведенні вітчизняних та міжнародних виставок, виставок-ярмарків, семінарів та конференцій;

35) забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва, насамперед що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів; 
36) проводить аналіз стану будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури району, підготовка пропозицій до проекту районного бюджету щодо фінансування районних програм за цими напрямками;
37) забезпечення в межах своїх повноважень додержання нормативно-правових актів із питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури;
38) організація виконання державних програм, розробка і реалізація місцевих програм у сфері інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення рівня розвитку інфраструктури, комунального обслуговування населення та у сфері будівництва; 

39) забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

40) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій району;

41) організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

42) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки району;

43) здійснює інші передбачені законом повноваження;

44) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

45) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

46) розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян;

47) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад згідно компетенції управління;

48) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

49) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

50) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

51) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

52) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

53) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

54) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

56) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

57) забезпечує захист персональних даних;

58) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

 

 

 

4. Права управління

 

Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені має право:

1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, селищної та сільських рад, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації з питань економіки та соціального розвитку, промислової політики, транскордонного співробітництва та туризму;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами соціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 

5. Взаємодія управління з іншими державними органами влади

 

Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, департаментами облдержадміністрації: економічного розвитку і торгівлі, агропромислового розвитку, інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства, управлінням зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва облдержадміністрації, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6. Організаційно-розпорядча діяльність управління

6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації за погодженням із директором департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

6.2. Начальник управління:

6.2.1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні.

6.2.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління.

6.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними.

6.2.4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

6.2.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

6.2.6. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи.

6.2.7. Може входити до складу колегії райдержадміністрації.

6.2.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень.

6.2.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

6.2.10. Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з департаментами облдержадміністрації: економічного розвитку та торгівлі, агропромислового розвитку, інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства, управлінням зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації.

6.2.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області.

6.2.12. Здійснює добір кадрів.

6.2.13. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління.

6.2.15. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.

6.2.16. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.2.17. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

6.3. Накази керівника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою  райдержадміністрації, директорами департаментів облдержадміністрації: економічного розвитку та торгівлі, агропромислового розвитку, інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства.

6.4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

6.5. Штатний розпис та кошторис управління затверджується в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА