Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
ПРОФІЛАКТИКа ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Правопорушення, здійснені неповнолітніми, - це небезпечне соціальне явище, яке, негативно впливає на формування особистості, завдає значної шкоди суспільству через втрату трудових ресурсів, оскільки лише частина покараних повертаються до повноцінного суспільного життя, а також, відіграють значну роль у формуванні рецидивної злочинності.

Основними причинами скоєння злочинів  підлітками є неусвідомлення наслідків своїх вчинків, надмірне вживання алкоголю, наркотичних засобів, незнання законів України, недостатнє виховання та увага з боку батьків, шкідливий вплив соціального оточення та важке матеріальне становище .

Фактором ризику щодо можливості скоєння правопорушень неповнолітніми є також відсутність системи дозвілля, проведення часу без певної мети та заняття.

Однією з можливостей організації профілактики протиправних дій неповнолітніх у вільний від навчання час може бути робота в оздоровчих таборах, гуртках та спортивних секціях, розроблення змістовних програм виховання та відпочинку. Успіх у роботі з підлітками-правопорушниками зумовлюється насамперед зміною звичного соціального середовища, вплив якого часто є негативним.

Оскільки серед причин і умов скоєння правопорушень підлітками є вживання різноманітних речовин (більшість протиправних дій скоюються у стані сп'яніння), то профілактика правопорушень серед неповнолітніх не матиме бажаних наслідків, якщо комплекс профілактичних заходів не буде включати роботи з позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок.

Зважаючи на загрозливий вплив цього явища профілактика правопорушень серед дітей повинна бути сукупністю державних і громадських заходів, спрямованих на нейтралізацію причин та умов правопорушень і злочинності. Складовими цієї важливої справи є формування у підлітків правильних потреб та інтересів, підвищення їх правосвідомості. Досвід показує, що увага до цього питання невипадкова, адже статистика свідчить, що кількість злочинів та протиправних дій, які були вчиненні неповнолітніми постійно зростає. Це велике державне питання. В його правильній постановці і розв’язанні заінтересовані всі державні структури, громадські організації, школа і сім'я. Воно зачіпає долю мільйонів людей, більше того – майбутнє нашої країни.

Безперечно, правопорушення тісно пов’язані з процесами деморалізації суспільства, бездомності, безробіття, з стрімким розвитком наркоманії, токсикоманії, з розпадом сім’ї, з розповсюдженням інших соціально негативних явищ.

         Необхідним є врахування особливості психічного та фізичного стану молодої людини в період формування її особистості, коли їй особливо потрібні підтримка і турбота з боку дорослих, також виховання поваги до суспільних цінностей, орієнтована на формування в соціумі шанобливого ставлення до загальнолюдських моральних засад, поваги до особистості, а також гендерних, етнічних, культурних та мовник відмінностей, визнання прав дитини, які закріплені в Міжнародній конвенції про права дитини.

Численні проблеми у цій сфері діяльності полягають у відсутності налагодженої співпраці між різними суб'єктами профілактики. На сучасному етапі профілактичної роботи серед дітей та учнівської молоді необхідним є об'єднання ресурсів громади з метою зменшення рівня злочинності серед неповнолітніх.

Важливим досягненням у профілактиці правопорушень повинна бути діяльність державних органів і громадськості, що має системний характер як за комплексом заходів, так і за колом суб'єктів, які її здійснюють, спрямовану на недопущення виникнення, усунення, послаблення або нейтралізацію причин та умов злочинності, окремих її видів та конкретного злочину .

Профілактична робота з дітьми повинна органічно поєднувати чуйність до дитини, постійну готовність прийти їй на допомогу з глибокою принциповістю, без будь-яких відхилень від суспільної моралі. А це означає забезпечення морального здоров'я нашого суспільства, справді гуманних відносин і взаємної поваги між людьми.

Цій меті підпорядковані всі засоби економічного, культурного та виховного характеру: правове виховання, цілеспрямована діяльність по усуненню обставин, що сприяють правопорушенням, комплексна система виховання в сім'ї та школі з застосуванням методів переконання і закону.

Дуже важливою є участь громади в процесі реабілітації дітей та молоді, що перебувають у конфлікті з законом або виявляють девіантну поведінку, зокрема надання підтримки та допомоги в її ресоціалізації та реінтеграції, створення умов для того, щоб правопорушники взяли на себе належну відповідальність за свої вчинки, усвідомили наслідки скоєного й спрямували свої дії на їх виправлення та відновлення стосунків і миру в громаді.

Профілактична робота повинна бути здійснена своєчасно, щоб не дати злочинному наміру перерости в конкретні дії, злочинний акт, так як тоді вже злочин попереджати пізно.

Наші діти – майбутні громадяни України. Майбутнє дітей залежить від нас. Здавалося б усе просто та зрозуміло. Однак непокоїть в даному випадку розповсюджена байдужість громадськості до правопорушень неповнолітніх. Багато неподобств вони чинять на вулиці на очах у дорослих. Проходячи осторонь і дивлячись крізь пальці, ця байдужість тільки заохочує малолітніх правопорушників до негативних вчинків. Своєчасне виявлення та протидія протиправним намірам, тісна співпраця громадян, соціальних служб та правоохоронних органів зможе зупинити та запобігти подальшому розвитку цілої низки негативних явищ в дитячому середовищі.

Тому за наявності відомостей про асоціальні прояви неповнолітніх чи складні життєві обставини у їх родинах просимо звертатися до В.Березннського районного центру СССДМ, вул. Шевченка, 27, смт. В.Березний.

 

 

В.Березнянський РЦСССДМ
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА