Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                Голова Великоберезнянської

                                                                                          районної державної адміністрації  

                                                                                         __________________  В.Симочко

                                                                                      __________________ 2017 року

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

 

 Сектор державної реєстрації

Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

вулиця Шевченка, будинок 27 (І поверх, кабінет 112)

смт Великий Березний,

Закарпатська область

89000

2

Інформація щодо режиму роботи

Понеділок – четвер : 8.00 – 17.00

П'ятниця : 8.00 – 15.45

Обідня перерва : 12.00 – 12.45

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

тел.(03135)2-30-27

ел.пошта : vberezdreestr@ukr.net

Веб-сайт : vberez.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

5

Акти Кабінету Міністрів України

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення фізичної особи – підприємця або уповноваженої нею особи (далі – заявник)

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації становить, 15 календарних днів з дати їх зупинення

12

Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим
статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

13

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку

14

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15

Способи отримання відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) – у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

 

 

 

 

Завідувач сектору державної реєстрації                                                 О.Мешко

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                Голова Великоберезнянської

                                                                                          районної державної адміністрації  

                                                                                         __________________  В.Симочко

                                                                                      __________________ 2017 року

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

 

Сектор державної реєстрації

Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

 

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етап
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дію, рішення)

У разі подання документів у паперовій формі

1. Прийом за описом документів, які

подаються для проведення державної                 реєстрації припинення підприємни-цької діяльності фізичної особи – підприємця, встановлення особи заяв-ника за документом, що посвідчує його особу

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

В день надходження

документів.

 

2. Видача  заявнику (надсилання пош-товим відправленням) опису, за яким приймаються документи, які подаю-ться для проведення державної реєст-рації з відміткою про дату їх отриман-ня та кодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

В день надходження

документів.

 

3.  Виготовлення електронних копій поданих заявником документів, що долучаються до заяви, зареєстрованої у Єдиному державному реєстрі, шляхом їх сканування

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

В день надходження

документів.

 

4. Перевірка поданих документів на відсутність підстав для зупинення їх розгляду

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

Протягом 24 го-дин після надход-ження докумен-тів,поданих для державної реєст-рації, крім  вихід-них та святкових днів.

5. Розміщення на порталі електронних сервісів та відправлення заявнику на адресу його електронної пошти (надсилання поштовим відправлен-ням) повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення та рішення суб’єкта державної реєстрації про зупинення розгляду документів.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

У день зупинення розгляду документів

6. Повернення за описом заявнику документів, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів (видача, надсилання поштовим відправленням), у разі надходження від заявника заяви про їх повернення.

Внесення відомостей про повернення документів до Єдиного державного реєстру.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

Не пізніше насту-пного робочого з дня надходження від заявника заяви про їх повернення за описом, сфор-мованим до допо-могою програм-них зособів ведення ЄДР

7.Перевірка документів на наявність підстав для відмови у державній реєстрації

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

В день надходження

документів.

 

8. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

У день відмови у державній реєстрації.

9. У разі відмови у державній реєстрації, повернення заявнику документів, поданих для державної реєстрації (видача, надсилання поштовим відправленням).

Внесення відомостей про повернення документів до Єдиного державного реєстру.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

Не пізніше насту-пного робочого з дня надходження від заявника заяви про їх повернення за описом,  сфор-мованим до допо-могою програм-них зособів ведення ЄДР

10.За відсутності підстав для зупинення документів та відмови в державній реєстрації - проведення реєстраційної дії шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру та формування з нього виписки (у випадку бажання заявника щодо отримання виписки)

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

Протягом 24 годин після надходження документів,поданих для державної реєстрації та про-ведення інших реєстраційних дій, крім  вихід-них та святкових днів.

У разі отримання документів у електронній формі

1. Одержання від заявника – особи, яка подає державному реєстратору електронні документи на порталі електронних сервісів для проведення державної реєстрації електронних документів у електронній формі та їх розгляд за описом, що містить відомості про надіслані електронні документи в електронній формі, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

В день форму-вання заяви в електронній фор-мі за допомогою програмних засо-бів ведення Єди-ного державного реєстру на порта-лі електронних сервісів

 

2. Після формування заяви та долуче-ння до неї документів для державної реєстрації в електронній формі такі заява та документи за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру блокуються для можливості редагування.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

В день формування заяви в електронній формі

3. Реєстрація заяви за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, накладання власного цифрового підпису, надсилання  примірнику опису з кодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів заявникові на електронну адресу, зазначену їм у відповідній заяві

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

В день формування заяви в електронній формі.

Моментом прий-няття заяви та документів вва-жається дата і час реєстрації заяви у Єдиному держав-ному реєстрі

4. Перевірка документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

В день реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі

5. Розміщення на порталі електронних сервісів та відправлення заявнику на адресу його електронної пошти повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення та рішення суб’єкта державної реєстрації про зупинення розгляду документів.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

У день зупинення розгляду документів

6. Перевірка документів на наявність підстав для відмови у державній реєстрації

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

В день реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі

7. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про відмову у державній реєстрації із

зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

У день відмови у державній реєстрації.

8. Проведення реєстраційної дії (за відсутності підстав для зупинення документів та відмови в державній реєстрації) за заявою в електронній формі та на підставі електронних копій оригіналів шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру. Друк заяви в електронній формі з накладеним заявником власним електронним цифровим підписом та долучення її до реєстраційної справи

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

Протягом 24 го-дин після надход-ження докумен-тів,поданих для державної реєст-рації та проведе-ння інших реєст-раційних дій, крім  вихідних та святкових днів.

 

* Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

 

Результат надання адміністративної послуги може бути оскаржений до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду у порядку, визначеному ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

 

 

Завідувач сектору державної реєстрації                                                 О.Мешко

 

 
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА