Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

ПАСПОРТ

 

 

 

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКОГО

РАЙОНУ

(станом на 01.10.2016)

 

 

 

 


ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ  РОЗВИТКУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  ТА  ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКОГО   РАЙОНУ

 

Період

Показники

Закарпатська

область

район

 

Площа, тис.кв.м.

12,8

0,809

На 01. 01. 2016

Чисельність наявного населення, тис. осіб.

1259,2

26,5

 

Адміністративно-територіальний поділ

11 міст,

19 селищ міського типу,

578 сільських населених пунктів,

всього - 608

1 селище міського типу,

31 сільський населений пункт,

всього - 32

 

Органи виконавчої влади

Закарпатська обласна державна адміністрація (голова обласної державної адміністрації -Москаль Геннадій Геннадійович)

Великоберезнянська районна державна адміністрація –

Симочко Василь Васильович

 

Іноземні представництва на території

 

 

 

Експлуатаційна довжина залізничних колій, км

597,6

56

 

Довжина автомобільних доріг загального користування, км

3348

179

січень- вересень

Вантажооборот, млн.ткм

5355,7

 

січень- вересень

Пасажирооборот, млн.пас.км

2136,2

6,3

січень - серпень

Обсяг реалізованої промислової продукції на 1 особу, грн.

8693,2

4420,2

січень- червень

Обсяги прямих іноземних інвестицій на 1 особу, дол.США

253,5

763,6

січень- червень

Обсяги капітальних інвестицій на 1 особу, грн.

974,9

204,7

січень- червень

Темп зростання (спаду) обсягу введення в експлуатацію житла до відповідного періоду минулого року, відс.

70,8

9,9

січень- вересень

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків  до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників, відс.

84,8

122,3

січень- вересень

Темп зростання  (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року, відс.

151,7

146,6

січень- вересень

Частка невиплаченої заробітної плати (на 1 вересня 2016 року), відс.

100

100

січень- вересень

Навантаження зареєстрованих безробітних на вільне робоче місце, осіб

4

17

січень- вересень

Рівень розрахунків споживачів області за спожитий природний газ, відс.

78,7

71,5

січень- вересень

Рівень розрахунків споживачів області за спожиту  електроенергію, відс.

100,4

102,1

січень- червень

Темп росту (спаду) середньої заробітної плати,

відс.

128,5

125,7

 

Кількість зареєстрованих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

443-юрид.

794- фізич.

 

Наявність стратегії регіонального розвитку

«Про Регіональну стратегію  розвитку Закарпатської області до 2020 року» затверджена рішенням двадцять першої сесії VI скликання обласної ради від 06.03.2015 №1220

 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у
січні-серпень 2016 року становить
117,6 (по області – 10947,9 млн. грн.).

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень-серпень 2015 року становив  89,3.(по області – 8811,6млн.     грн.).

За січень- серпень 2016 року обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на 1 особу становить    4420,2     грн. (по області –       грн.).

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на 1 особу за січень- серпень 2015 року становив   3370грн.     (по області –          грн.).

 

ТРАНСПОРТ

 

Пасажирооборот складає 6,3 млн.пас.км, що на 51,6 відс. менше (більше) до відповідного періоду минулого року (по області – __млн.пас.км, ___ відс.).

Вантажооборот складає ___ млн.ткм, що на ___ відс. менше (більше) до відповідного періоду минулого року (по області – __млн.ткм, ___ відс.).

 

 

Будівництво об’єктів соціальної інфраструктури

 

В 2016 році в районі продовжувались роботи по будівництву наступних об’єктів соціальної сфери: триває капітальний ремонт їдальні та спортзали у Великоберезнянській ЗОШ І-ІІІ ст. Загальна сума, передбачена проектно-кошторисною документацією, становить 892,7 тис.грн. Для його проведення у травні 2016 р. районною радою виділено 500,0 тис.грн. Оплачено проведення капітального ремонту їдальні та спортзалу Великоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 835 тис. 333 грн. за рахунок капітальних інвестицій місцевого бюджету.

Проблемні питання будівництва (реконструкції) об’єктів соціальної сфери району –  не виділено кошти з державного бюджету на завершення будівництва Вишківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2016 року становив         (по області 318,6 млн.дол. США) по району 20,3 млн.грн.

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій на 1 липня  2016 року до початку року становив 100,2 відс., що менше (більше) загальнообласного показника (102,0 відс.).

З початку інвестування (1994 рік – 6 місяців 2016 р.) на одного жителя району вкладено  763,6    дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 510,1       дол. США (більше) середньообласного показника (253,5 дол. США).

 

 

 

ДІЮЧІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ (окрім ДФРР)

 

Назва:

Сума:

Вид залучення інвестицій:

 

Проекти, які реліазуються за рахунок фонду ДФРР у 2016 році

 

Кількість проектів: немає

Обсяг фінансування у 2016 році (державний бюджет, місцеві бюджети), тис.грн.:

Кількість завершених та зданих в експлуатацію проектів:

 

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників станом на 01.10.2016 р. 122,3  відс., що перевищує  середньообласний показник –84,8 відс.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) склав  46,6   відс., що менше  загальнообласного показника (151,7 відс.).

 

РИНОК ПРАЦІ

 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за січень-червень 2016 року становила 3388 грн., що на 13,5 відс. менше  від середньообласного показника ( 3916 грн.).

Станом на 01.10.2016р. заборгованість із виплати заробітної плати в районі становила 13,0 тис.грн.  (по області показник складає 3839 тис.грн.) або 0,34 відс. загальнообласного боргу.

Навантаження  зареєстрованих безробітних в районі на вільне робоче місце станом на 01.10.2016 р. становило 17 осіб, (по області –  осіб).

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО

 

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців на 01.10.16:  794( по області – 61185), з них сплачують податки 674   (по області – 41603).

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення – 22  од. (по області – 46).

Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) на 01.01.15р. –11,6 відс. ( по області – 20,4 відс. ).

До зведеного бюджету від суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб) за січень – вересень 2016 надійшло 35182тис. грн. (по області – 1741,0 млн.грн.)

В районі діє Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки, яка затверджена рішенням районної ради від 14.01.2015 №379 Заходами Програми на 2016 передбачено кошти в сумі 15 тис.грн. Протягом 2016 року з районного бюджету на реалізацію заходів Програми кошти не виділялись.

 

Перелік суб’єктів підприємницької діяльності, які мають пустуючі виробничі площі та  потребують залучення інвестицій

 

Кількість суб'єктів: 3

 

Пустуючі виробничі площі , тис. кв. м: 15980 кв.м

 

 

СФЕРА ТУРИЗМУ

 

Кількість суб'єктів туризму - всього: 56

 з них:

готелів, мотелів, турбаз, інших закладів розміщення (окрім хостелів): 22

хостелів:

сільських садиб: 34

туроператорів:

турагентів:

 

Сплачений туристичний збір: 18,2 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

Начальник  управління економічного

розвитку  та торгівлі райдержадміністрації                                     О.Плакош

 

 

 

 

 

 
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА