Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                Голова Великоберезнянської

                                                                                          районної державної адміністрації  

                                                                                         __________________  В.Симочко

                                                                                      __________________ 2017 року

 

 

НФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Сектор державної реєстрації

Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

вулиця Шевченка, будинок 27 (І поверх, кабінет 112)

смт Великий Березний,

Закарпатська область

89000

2

Інформація щодо режиму роботи

Понеділок – п'ятниця : 8.00 – 17.00

Обідня перерва : 12.00 – 13.00

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

тел.(03135)2-30-27

ел.пошта : vberezdreestr@ukr.net

Веб-сайт : vberez.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"

5

Акти Кабінету Міністрів України

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Запит фізичної особи або юридичної особи, які бажають отримати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, або уповноваженої особи (далі – заявник)

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (додаток 2 до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969);

 документ, що підтверджує внесення плати за отримання відповідних відомостей.

У разі подання запиту представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. У паперовій формі запит подається заявником особисто.

2. В електронній формі запит подається через портал електронних сервісів виключно за умови реєстрації користувача на відповідному порталі

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

За одержання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в паперовій формі справляється плата в розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За одержання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в електронній формі справляється плата в розмірі 75 відсотків плати, встановленої за надання витягу в паперовій формі.

Плата справляється у відповідному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленого законом на 01 січня календарного року, в якому подається запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та округлюється до найближчих 10 гривень

11

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 24 годин після надходження запиту, крім вихідних та святкових днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Не подано документ, що підтверджує внесення плати за отримання виписки, або плата внесена не в повному обсязі

13

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

14

Способи отримання відповіді (результату)

У такий самий спосіб, у який подано запит

 

Завідувач сектору державної реєстрації                                                 О.Мешко

 

                                                          

 

 

 

 

 

                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                Голова Великоберезнянської

                                                                                          районної державної адміністрації  

                                                                                         __________________  В.Симочко

                                                                                      __________________ 2017 року

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Сектор державної реєстрації

Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

 

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етап
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дію, рішення)

У разі подання документів у паперовій формі

1.                       1. Прийом або отримання надісланого поштовим відправленням з описом вкладення запиту про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та документу (копії квитанції, виданої банком, або копії платіжного доручення з відміткою банку), що підтверджує внесення плати за отримання витягу

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

У день отримання запиту про надан-ня витягу з Єдино-го державного реєстру юридич-них осіб та фізич-них осіб – підпри-ємців.

2.    Реєстрація запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у базі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

У день отримання запиту про надан-ня витягу з Єдино-го державного реєстру юридич-них осіб та фізич-них осіб – підпри-ємців.

3.    Перевірка документів поданих для отримання  витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей на відсутність підстав

для відмови в розгляді запиту про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

У день отримання запиту про надан-ня витягу з Єдино-го державного реєстру юридич-них осіб та фізич-них осіб – підпри-ємців.

4. Формування, оформлення та видача (у разі проставлення відповідної відмітки у запиті – надсилання поштовим відправленням) запитувачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – у разі відсутності підстав для відмови в розгляді запиту про надання  витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або направлення запитувачу письмового повідомлення про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – у разі наявності підстав для відмови у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

Витяги в паперовій формі надаються протягом 24 годин

після надходження запиту без ураху-вання вихідних та святкових

 

5. Розміщення на порталі електронних сервісів та відправлення заявнику на адресу його електронної пошти (надсилання поштовим відправлен-ням) повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення та рішення суб’єкта державної реєстрації про зупинення розгляду документів.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

У день зупинення розгляду документів

6. Повернення за описом заявнику документів, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів (видача, надсилання поштовим відправленням), у разі надходження від заявника заяви про їх повернення.

Внесення відомостей про повернення документів до Єдиного державного реєстру.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

Не пізніше насту-пного робочого з дня надходження від заявника заяви про їх повернення за описом, сфор-мованим до допо-могою програм-них зособів ведення ЄДР

7.Перевірка документів на наявність підстав для відмови у державній реєстрації

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

В день надходження

документів.

 

8. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

У день відмови у державній реєстрації.

9. У разі відмови у державній реєстрації, повернення заявнику документів, поданих для державної реєстрації (видача, надсилання поштовим відправленням).

Внесення відомостей про повернення документів до Єдиного державного реєстру.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

Не пізніше насту-пного робочого з дня надходження від заявника заяви про їх повернення за описом,  сфор-мованим до допо-могою програм-них зособів ведення ЄДР

10.За відсутності підстав для зупинення документів та відмови в державній реєстрації - проведення реєстраційної дії шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру та формування з нього виписки (у випадку бажання заявника щодо отримання виписки)

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

Протягом 24 годин після надходження документів,поданих для державної реєстрації та про-ведення інших реєстраційних дій, крім  вихід-них та святкових днів.

У разі отримання документів у електронній формі

1. Одержання від заявника – особи, яка подає державному реєстратору електронні документи на порталі електронних сервісів для проведення державної реєстрації електронних документів у електронній формі та їх розгляд за описом, що містить відомості про надіслані електронні документи в електронній формі, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

В день форму-вання заяви в електронній фор-мі за допомогою програмних засо-бів ведення Єди-ного державного реєстру на порта-лі електронних сервісів

 

2. Після формування заяви та долуче-ння до неї документів для державної реєстрації в електронній формі такі заява та документи за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру блокуються для можливості редагування.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

В день формування заяви в електронній формі

3. Реєстрація заяви за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, накладання власного цифрового підпису, надсилання  примірнику опису з кодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів заявникові на електронну адресу, зазначену їм у відповідній заяві

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

В день формування заяви в електронній формі.

Моментом прий-няття заяви та документів вва-жається дата і час реєстрації заяви у Єдиному держав-ному реєстрі

4. Перевірка документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

В день реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі

5. Розміщення на порталі електронних сервісів та відправлення заявнику на адресу його електронної пошти повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення та рішення суб’єкта державної реєстрації про зупинення розгляду документів.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

У день зупинення розгляду документів

6. Перевірка документів на наявність підстав для відмови у державній реєстрації

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

В день реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі

7. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про відмову у державній реєстрації із

зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

У день відмови у державній реєстрації.

8. Проведення реєстраційної дії (за відсутності підстав для зупинення документів та відмови в державній реєстрації) за заявою в електронній формі та на підставі електронних копій оригіналів шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру. Друк заяви в електронній формі з накладеним заявником власним електронним цифровим підписом та долучення її до реєстраційної справи

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Сектор  державної реєстрації

райдержадмі-

ністрації

Протягом 24 го-дин після надход-ження докумен-тів,поданих для державної реєст-рації та проведе-ння інших реєст-раційних дій, крім  вихідних та святкових днів.

 

* Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

 

Результат надання адміністративної послуги може бути оскаржений до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду у порядку, визначеному ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

 

 

Завідувач сектору державної реєстрації                                                 О.Мешко

 

 
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА