Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
(стаття 42 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
 
   1. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової картки платника податків, або уповноважена нею особа (далі - заявник) повинна подати особисто (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати  опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) або через уповноважену особу державному  реєстратору за місцем проживання такі документи: 

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця (форма 10), до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. ;
Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена.

  - копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; 

- нотаріально засвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклу-вальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.
   
      У разі подання електронних документів нотаріально засвідчена письмо-ва згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання провадити підприємницьку діяльність,  надсилається  державно-му  реєстратору  поштовим відправленням.  При  цьому державному реєст-ратору електронним документом  надсилаються  відомості  про  реквізити поштового відправлення та подається опис, що містить відомості про надіслані 
електронні документи, в електронній формі.
  
 У разі подання державному реєстратору електронних документів фізичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов'язані з підготовкою електронних документів фізичної особи. 
 
   2. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка через  свої  релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття  реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України та намір стати підприємцем, повинна подати виключно особисто: 

  - заповнену реєстраційну  картку  на  проведення  державної реєстрації фізичної особи – підприємця (форма 10) ;

Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, якщо вони не передбачені частинами першою та другою цієї статті.
 
      Якщо документи для  проведення  державної  реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця. Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання  відмовилася  від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця з відповідним записом в електронному безконтактному носії.  Уповноважена  особа  повинна пред'явити свій паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та документ, 
що засвідчує її повноваження
 
   У разі якщо для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від присвоєння ідентифікаційного номера та офіційно повідомила  про  це відповідним державним органам, подаються електронні документи, до документів, передбачених частинами першою і другою цієї статті, додається копія з відповідним записом в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України.
 
   Документи, які  подаються  для  проведення  державної реєстрації фізичної особи - підприємця, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження документів. 

   Дата надходження  документів  на  проведення  державної реєстрації фізичної особи - підприємця вноситься до журналу обліку реєстраційних дій. 

   Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, якщо: 

   документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця; 

   документи не відповідають вимогам частин першої та другої статті 8 та частини п'ятої статті 10 цього Закону; 

   документи подані не у повному обсязі. 

    Про залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів  державним  реєстратором  видаються  (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, відповідно до опису. 

   Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації  фізичної  особи  -  підприємця, без розгляду не перешкоджає  повторному  зверненню  заявника  до  державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду. 

   Подання електронних документів для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, здійснюється для засвідчення державним реєстратором факту набуття фізичною особою статусу підприємця. 

Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються поштовим відправленням або електронним документом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.
 
     
      Державна  реєстрація  фізичної  особи  - підприємця здійснюється не пізніше наступного робочого дня після надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
 
   Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік фізичної особи - підприємця державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписка з Єдиного державного реєстру.

 
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА