Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Реалізація повноважень, делегованих районною радою районній державній адміністрації передбачає всебічне забезпечення збалансованого економічного, соціального і культурного розвитку території району на основі раціонального та ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.
Відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великоберезнянська районна державна адміністрація послідовно і наполегливо спрямовувала свою діяльність на реалізацію делегованих їй повноважень у тісній співпраці з сільськими радами, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, іншими суб’єктами діяльності, які зареєстровані і функціонують на території району.
Основними принципами діяльності райдержадміністрації протягом звітного періоду були відкритість, відповідальне відношення до справи щодо виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної та районної рад, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та власних розпорядчих документів стосовно подальшого закріплення тенденцій розвитку галузей економіки, забезпечення життєдіяльності соціальної сфери в селах району.
Багатовекторна організаторська робота щодо реалізації делегованих повноважень постійно знаходила своє відображення в розпорядженнях голови районної державної адміністрації, відповідні заходи систематично розглядались на засіданнях колегії районної державної адміністрації та нарадах із залученням керівників управлінь, відділів районної державної адміністрації, сільських голів, депутатів районної ради, представників підприємств та організацій, що діють на території району.
Протягом 2014 року проведено 9 засідань колегії районної державної адміністрації де було розглянуто 26 питань, дієвість яких  спрямовувалась на організацію виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, соціального захисту населення, наповнення та ефективне використання бюджету, здійснення виконавчими комітетами сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади. Протягом 2014 року було видано понад 249 розпоряджень, більша частина яких стосувалась забезпечення організації виконання делегованих повноважень.
Необхідно зазначити, що районною державною адміністрацією постійно виносились на розгляд депутатського корпусу питання, які в першу чергу обумовлювали перспективи розвитку адміністративно-територіальних одиниць району і сприяли системному поліпшенню умов життя населення, підвищенню рівня самодостатності громад.
Постійно аналізуючи соціально-економічний та культурний розвиток району, районна державна адміністрація систематично здійснювала заходи, спрямовані на підвищення соціальної захищеності усіх верств населення на основі послідовного зміцнення економіки, активізації іноваційно-інвестиційних процесів, підтримки малого і середнього бізнесу.
Потрібно визнати, що не вдалося подолати ряд факторів, які гальмують розвиток району, серед них можна виділити суб’єктивні та об’єктивні (це часта змінюваність керівників району, напружені суспільно-політичні процеси в країні). Сподіваюся, що вони будуть враховані, і це дасть нам можливість динамічніше розвиватися і сповна використати внутрішні резерви в інтересах жителів району. Та найголовнішим фактором покращення нашого життя є бачення селищною, сільськими радами потенціалу кожного населеного пункту, їх робота з людьми щодо ефективного використання цього потенціалу самою громадою в своїх же інтересах, що сьогодні, на жаль, не завжди прослідковується.

Розв’язання економічних, соціальних і фінансових проблем району здійснюється через підготовку та організацію виконання щорічних програм економічного і соціального розвитку району та інших цільових програм.  Програма економічного і соціального розвитку району на 2014 рік затверджена рішенням ХХ сесії районної ради VІ скликання 03 лютого  2014 року №308.  Райдержадміністрацією розроблена Стратегія розвитку району до 2015 року. Необхідно відмітити результативність вжитих заходів щодо вдосконалення системи стратегічного планування та прогнозування, про що свідчить наявність розроблених і затверджених програм економічного і соціального розвитку більшості сільських рад. З метою забезпечення виконання Програми розвитку району розроблено комплекс заходів з визначенням конкретних виконавців і строків виконання. Механізм контролю виконання Програми передбачає щоквартальну звітність на колегії райдержадміністрації та щорічну на сесії районної ради при представленні проекту Програми на наступний рік.
 У Програмі з урахуванням  пріоритетів , оцінки конкурентних переваг, обмежень, загроз і проблем визначені першочергові пріоритетні цілі розвитку району та критерії їх досягнення, заходи координації дій  місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які спрямовані на реалізацію визначених завдань, послаблення реальних загроз кризових явищ на економіку району через реалізацію першочергових заходів .
У вирішенні актуальних проблем розвитку району райдержадміністрація співпрацює з районною радою та обласною державною адміністрацією.
 Всього управліннями та відділами райдержадміністрації розроблено та  затверджено на сесіях районної ради 80 цільових програм, які діють і на даний час.
Формування проекту програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік здійснювалося  управлінням економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації  з використанням матеріалів, поданих структурними підрозділами райдержадміністрації, районними службами, підприємствами та організаціями району, головами виконкомів селищної та сільських рад. Головні завдання на 2014 рік були  визначені на основі аналізу результатів соціально-економічного розвитку району за 2013 рік та загальних проблем, які потребують вирішення.
Діяльність райдержадміністрації направлена на зменшення соціально – економічних диспропорцій, забезпечення всіх складових   розвитку, зміцнення потенціалу району, створення умов для забезпечення сталого економічного зростання на основі ефективного функціонування реального сектору економіки, в тому числі із залученням інвестицій у всі галузі економіки, підтримки та розвитку пріоритетних сфер діяльності, малого підприємництва, розвиток транскордонного співробітництва та формування сучасної інфраструктури.
Наслідком проведеної райдержадміністрацією роботи по виконанню поставлених завдань є збереження позитивних тенденцій економічного та соціального розвитку району та вжиття спільних заходів щодо стабілізації фінансово-економічної ситуації у районі.

За  2014 рік до Зведеного бюджету надійшло 25508,3 тис. грн., при планових завданнях 22827,8 тис.грн., завдання виконано на 111,7 відсотка. В тому числі, надходження до  державного бюджету склали 3943,7 тис.грн.,що  становить 113,7  відсотка планового показника.
За 2014 рік  в частині відрахувань до загального фонду місцевих бюджетів району  мобілізовано доходів  у сумі  15 438,2 тис. грн., що становить 114,4 відс. або на  1 939,5 тис.грн. більше  уточненого плану на рік. Порівняно з минулим роком  надходження  зросли  на 8,2 відс. або  на 1 167,4 тис.грн.
Виконання уточненого плану доходів загального фонду забезпечили всі місцеві бюджети.
За січень – грудень 2014 року підприємствами основного кола реалізовано продукції у сумі 93509,8 тис. грн., що складає 152,5 відсотка 2013 року. Питома вага підприємств лісової та  деревообробної галузі у загальному обсязі реалізованої продукції складає 70,8 відсотка. Підприємства району працюють ритмічно і стабільно, нарощують обсяги виробництва та реалізованої продукції, деревообробні підприємства свою продукцію в основному експортують.
Підприємства легкої промисловості, яких на даний час в основному колі підприємств два - це ТОВ „Березнянка”  та ТОВ «ВСІМ», за 2014 рік досягли позитивних результатів  і наростили обсяги реалізованої продукції в порівнянні з 2013 роком на 72,6 відсотка. Підприємства  працюють виключно на давальницькій сировині, обсяг реалізованої продукції за січень-грудень становить 27,3 млн. грн..
Якщо говорити про перспективи розвитку промисловості в районі,   то у першу чергу треба сприяти розвитку і становленню малих підприємств.
Для розбудови туристично-рекреаційного комплексу району вживаються ряд заходів, а саме: розроблено інвестиційні пропозиції, визначено перспективні земельні ділянки, пустуючі або недобудовані об’єкти, які можна використати для будівництва туристичних закладів. На сьогоднішній день, крім розширення існуючої інфраструктури помітно реалізовуються й нові проекти щодо будівництва туристично-гірськолижних комплексів в населених пунктах району.
На сьогоднішній день на території району розташовано 21 суб’єкт підприємництва в сфері туризму і рекреації, з яких здійснюють діяльність -12, Власники 32 садиб , розміщених на території району, надають сучасні і якісні послуги у сфері сільського зеленого туризму  .
В районі нараховується 8 гірськолижних витягів, з яких: 3 крісельного типу, 5 бугельного типу, основна їх частка розміщена у с.Вишка.
Ліжковий фонд всіх туристично-рекреаційних закладів району представлений 662 ліжко-місцями. Протягом 2014 року в діючих закладах району відпочивало 4235осіб проти 2314 за 2013 рік. Загальна кількість використаних людино-днів становить  14144 л/д проти 8067 за 2013 рік. За 2014 рік суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері туризму сплачено до бюджетів всіх рівнів 647,7 тис.грн. проти 358,4 тис.грн. за 2013 рік.
З метою сприяння  розвитку туризму як пріоритетного напрямку діяльності району, оздоровлення людей в санаторно-курортних та туристично-рекреаційних закладах району, активного просування  місцевих туристичних  і курортних послуг на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках, ознайомлення  з історико-культурною спадщиною та традиціями району щорічно приймається  участь у Міжнародній виставці - ярмарку «Тур’євроцентр - Закарпаття». У 2014 році було взято участь у ХІІІ Міжнародній виставці- ярмарку «Тур’євроцентр - 2014»,за що представників  райдержадміністрації було нагороджено почесною грамотою за активну участь у виставці.
За станом на 01.01.2015 року заборгованість з виплати заробітної плати на економічно-активних підприємствах складає 393,0 тис.грн.
Рівень середньомісячної заробітної плати працівників району за  2014 рік становив 2372 грн. проти 2253 грн. – у 2013 році, що становить 105,3 відсотка.
За станом на 01.01.2015 року на обліку в службі зайнятості району в пошуках роботи перебувало  614 незайнятих осіб.
Рівень офіційно зареєстрованого безробіття за станом на 01.01.2015 склав 3,93відс. проти 3,14 на початок 2014 року.
Протягом  січня –грудня 2014року в оплачуваних громадських роботах взяло участь 290 безробітних при завданні 220 осіб , завдання виконано на 131,8 відсотка.
Щомісячно здійснюється моніторинг створення нових робочих місць у розрізі селищної та сільських рад району, а також у розрізі галузей економіки району.
Відповідно до „Програми зайнятості населення на 2014 рік” передбачено створення 450 нових робочих місць. За станом на 01.01.2015року створено 372 нові робочі  місця, що складає 82,7 відсотка.
Протягом  2014 року підприємствами району прямі іноземні інвестиції не залучались. У структурі прямих іноземних інвестицій основну частину - 99,4 відс., склали інвестиції  у вигляді рухомого та нерухомого майна, грошові внески - 0,6 відсотка.
Загальний обсяг прямих  іноземних інвестицій з початку інвестування за станом на 01.01.2014 року склав 20977,4 тис. дол. США. В залежності від обсягів інвестицій внесених  в економіку району, країни інвестори розподіляються наступним чином: США – 60,3% до загального обсягу, Італія – 26,6%, Нідерланди – 3,5%, Чеська республіка – 1,0%, Угорщина – 0,6 %, Данія - 4,2 %, Франція –4,2 %, Словаччина і Бельгія по 0,1 відсотка.
У районі продовжується робота щодо активного просування продукції на традиційні міжнародні ринки, розширення зовнішніх ринків збуту.
Обсяг експорту товарів за  2014 року склав 16238,3 тис. дол. США, обсяг імпорту товарів – 7887,0 тис. дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту складає  2,1.
Із 32 населених пунктів району автобусним сполученням охоплено 27. Автобусні перевезення здійснюються на 13 маршрутах, у тому числі чотири в районі. . Автомобільним транспортом за січень - грудень 2014 року перевезено 450,5 тис. осіб, що становить 95,4 відсотка до  2013 року. Пасажирооборот складає 17021,1 тис. пас. км, що становить 113,0 відсоток до  2013 року.
Протягом 2014 року перевезено вантажів автомобільним  транспортом 10,4 тис. т., що складає 84,2 відсотка до 2014 року, вантажооборот 6173,3 тис.ткм, що складає 92,2 відсотка до 2014 року.
З метою покращення стану доріг комунальної власності в осінньо-зимовий період 2014-2015 років, протягом 2014 року було проведено їх ремонт на суму 401,4 тис.грн.
Річні розрахункові показники МФУ по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів виконано на 110,8 відс., або на 1 204,7 тис.грн. більше затвердженого плану з врахуванням змін. При уточненому плані 11 176,7 тис.грн. фактично  надійшло 12 381,4 тис.грн.
Податок на доходи фізичних осіб виконано в сумі 12 345,1 тис.грн., що складає 108,9 відс. уточненого плану на рік. Відповідно до минулого року надходження зросли на 747,7 тис.грн., або 6,4 відс.
Державне мито виконано на 181,3 відс., або при плані 20,0 тис.грн. фактично надійшло 36,3 тис.грн.
Розрахункові показники МФУ по доходах, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів виконано на 114.8 відс., що на 393,7 тис.грн. більше плану при плані 2 663,2 тис.грн. фактично надійшло 3 056,9 тис.грн.
По платі за землю при уточнених показниках місцевих бюджетів виконання забезпечено на 130,3 відс. або при  плані 1 613,2 тис.грн., фактично  надійшло 2 102,3 тис.грн. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 16,1 відс., або на 291,1 тис.грн.
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності  виконано на 103,0 відс., так при плані 256,1 тис.грн. фактично надійшло 347,1 тис.грн. Відповідно до минулого року надходження збільшились на 10,0 тис.грн., або 3,0 відс. за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати відповідно до ст.267 Податкового кодексу України.
Збору за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування)  надійшло 485,6 тис.грн. що більше на 294,1 тис.грн. уточненого плану. Відповідно до минулого року надходження збільшились на 122,0 тис.грн. у зв’язку із збільшенням заготівлі грибів та ягід.
По платі за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності виконання становить 115,8 відс., або 11,8 тис.грн.  більше затвердженого плану. Відповідно до минулого року надходження збільшились на 4,8 тис.грн
 Спеціальний фонд місцевих бюджетів по розрахункових показниках МФУ виконано на 79,6 відс., або на 821,9 тис.грн. менше, у тому числі;
- надходження коштів, що отримуються бюджетними  установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів у 2014 році зменшено на  564,5 тис.грн. за  рахунок  зменшення обсягу  таких  надходжень;- у 2013 році  відчужено 2 об’єкти  на суму 651,3 тис.грн. за 2014 рік  такі надходження відсутні.
До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло доходів в сумі  3 200,6 тиc.грн. при  плані на рік 1 561,7 тис.грн. з них:
до  бюджету розвитку –2 009,1 тис.грн. при плані на рік 1 097,9 тис.грн. в тому числі:
від продажу землі несільськогосподарського призначення – 496,4 тис.грн.,
єдиного податку – 1 492 ,6 тис.грн.,
податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки – 20,1 тис.грн.
Залишки коштів на рахунках спеціального фонду станом на 01.01.2015 р. становлять:- 5 768,7 тис.грн., з них:
- кошти  бюджету  розвитку – 4 732,7 тис.грн.;
- кошти від відшкодування втрат с/г та л\г  виробництва –609,2 тис.грн.
- кошти на охорону навколишнього  природного середовища – 356,3  тис.грн;.
- кошти від збору за першу реєстрацію транспортних засобів – 70,5 тис.грн.
Для забезпечення дохідної частини  місцевого бюджету за 2014 рік проведено 14 засідань з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати,пенсій,стипендій та інших соцвиплат та податкового боргу.
Станом на 01.01.2015 р. заборгованість з виплати заробітної плати становить 392,3 тис.грн. (ПАТ ”АФ Яворник” - 24,0 тис.грн., філія „Великоберезнянське лісове господарство” - 368,3 тис.грн.) і порівняно з початком року збільшилась на 339,7 тис.грн.
Робочою групою по легалізації виплати  заробітної плати та зайнятості населення проведено 178 перевірок, виявлено 26 порушень трудового законодавства, які не були оформлені у трудових відносинах з платником податку.,з них 8 працівників легалізовано. За рахунок проведених заходів до місцевого бюджету надійшло донарахованих  коштів в сумі 2,8 тис.грн
Бюджет району по видатках загального фонду за  2014 рік виконано в сумі 120 313,9 тис.грн., що становить 97,1 відс. до плану з врахуванням змін.
На утримання органів місцевого самоврядування використано кошти в сумі  6 427,7 тис.грн. уточненого річного плану 6 668,6 тис.грн., що становить 96,4 відс. та 5,3 відс. до загальної суми видатків.  На захищені статті використано кошти в сумі 6 208,1 тис.грн. при плані на рік 6 326,3 тис.грн., що становить 98,1 відс. до загальної суми видатків по галузі, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями використано кошти в сумі  6 029,2 тис.грн. при плані 6 114,4 тис.грн., що становить  98,6  відс.
За рахунок бюджету  Чорноголівської сільської ради утримується місцева пожежна частина (КФКВ 060702) з штатною чисельністю 1 чол. (водій). За 2014 рік на її утримання використано коштів в сумі 22,9 тис.грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями - 19,9 тис.грн.
На утримання установ освіти спрямовано кошти в сумі 42 195,1 тис.грн. при  плані на рік  43 982,4 тис.грн., що становить 95,9 відс. та 35,1 відс. до загальної  суми видатків. На  захищені статті використано кошти в сумі 41 128,3 тис.грн. при плані на рік 42 131,6 тис.грн., що становить 97,6 відс. На харчування учнів 1–4 класів ЗОШ району використано кошти в сумі 771,0 тис.грн. з розрахунку на 1 учня 5,14 грн., а харчування учнів з малозабезпечених сімей та дітей сиріт (згідно Постанови КМУ від 19.06.2002 № 856) – 50,5 тис.грн. з розрахунку 5,44 грн. на 1 учня.
На літнє оздоровлення у пришкільних таборах використано кошти в сумі 183,5 тис.грн. при уточненому плані 183,5 тис.грн., оздоровлено 1 418 дітей з врахуванням видатків на харчування 10,00 грн. з розрахунку на 1 учня.
На придбання  технічних засобів навчання при плані 184,0 тис.грн. використано  коштів в сумі  20,0 тис.грн.
На утримання установ  охорони здоров’я використано  кошти  в сумі 16 881,5 тис.грн. при  плані на рік  17 250,2 тис.грн., що становить 97,9 відс. та 14,0 відс. до загальної суми. На захищені статті використано кошти в сумі 16 154,4 тис.грн. при плані на рік 16 245,9 тис.грн., що становить 99,4 відс., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями використано кошти в сумі 12 607,6 тис.грн. при уточненому плані на рік 12 618,2  тис.грн., що становить 99,9 відс., на придбання медикаментів використано кошти в сумі 1 283,0 тис.грн. при плані на рік 1 283,9 тис.грн., що становить 99,9 відс. (вартість 1 ліжко-дня становить 30,72 гривень), продуктів харчування використано кошти в сумі  444,5 тис. грн. при плані на рік 446,0 тис.грн., що становить 99,7 відс. (вартість 1 людино-дня становить 15,79 грн.).
На фінансування програм використано кошти в сумі 478,3 тис.грн., в тому числі  по забезпеченню медичними препаратами хворих з нирковою недостатністю – 280,6 тис.грн.; програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в районі на 2012-2016 роки – 16,0 тис. грн.; програми репродуктивного здоров?я населення району на період до 2015 року – 1,0 тис.грн.; програми протидії захворювання на туберкульоз у районі на 2012-2016 роки- 10,0 тис. грн.,  програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року – 22,6 тис. грн.;  програми  „Цукровий діабет та нецукровий діабет” на 2011-2015 рр. – 148,1 тис. грн.
На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано кошти в сумі 47 833,0 тис.грн. при плані на рік 48 229,1 тис.грн., що становить 99,2 відс. та 39,7 відс. до загальної суми.
За рахунок даної галузі фінансуються територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів, центр соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді, грошова компенсація фізичним особам та інші видатки на соціальний захист.
Територіальний центр (КФКВ 091204) профінансовано в сумі 2 362,1 тис.грн. при плані 2 390,5 тис.грн., що становить 98,8 відс. На заробітну плату з нарахуваннями використано кошти в сумі 2189,5 тис.грн. при  плані – 2204,4 тис.грн.
На утримання центру соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді (КФКВ 091101) використано кошти в сумі 397,7 тис.грн. Видатки на заробітну плату складають 395,6 тис.грн.
На інші видатки соціального захисту (КФКВ 090412) використано коштів в сумі 317,8 тис.грн. при плані 379,0 тис.грн., що становить 83,8 відс. в тому числі:
поховання безрідних – 24,3 тис.грн.;
надання матеріальних допомог соціально-незахищеним громадянам – 20,0 тис.грн.;
надання матеріальної допомоги сім?ям загиблих та іншим учасникам, які брали участь в антитерористичній операції – 200,0 тис.грн.;
фінансування програми діяльності  ветеранської афганської організації  на 2011 - 2015 роки – 6,0 тис.грн.;
на фінансування програми посилення соціального захисту населення постраждалого  внаслідок аварії на ЧАЕС  – 10,0 тис.грн.
Для фінансової підтримки громадських організації інвалідів і ветеранів використано кошти в сумі 18,3 тис. грн. (фінансової підтримки Великоберезнянської районної ради ветеранів на 2014 рік – 10,0 тис.грн., фінансової підтримки  Великоберезнянського районного товариства інвалідів на 2014 рік – 8,3 тис. грн.).
За рахунок коштів обласного бюджету проведено оздоровлення дітей на суму 98,5 тис.грн. (КФКВ 091108), а саме оздоровлено 23 дитини району в дитячому закладі оздоровлення і відпочинку „Сперанца” ПП „Ренесанс-7” (смт Сергіївка Одеської області).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Видатки на житлово–комунальне господарство (КФКВ 100000) склали 658,9 тис.грн. при уточненому плані на 2014 рік 789,2 тис.грн., що складає 83,5 відс.
На благоустрій сіл, селища (КФКВ 100203) за 2014 рік використано кошти в сумі  618,9 тис.грн.,  при плані на рік 727,2 тис.грн., що становить 85,1 відс.
За рахунок даних коштів проводилися :
оплата вуличного освітлення по 21 населеному пункту району на суму 214,8 тис.грн. при плані 255,3 тис.грн;
вивіз сміття на сміттєзвалище, саночистка, прибирання території сіл та селища, прибирання обочин доріг, тротуарів, парків, побілка, обрізка дерев, косіння газонів, трави, обочин доріг селища, поточний ремонт вуличного освітлення, а саме закупка дроту, світильників для продовження лінії освітлення  на загальну суму 325,1 тис. грн.,
поточний ремонт вулиці без назви с.Вишка -25,0 тис.грн.,
поточний ремонт вулиці без назви с.Люта -25,9 тис.грн.,
технічне обслуговування вуличного освітлення – 28,1  тис.грн.
На відшкодування різниці в тарифах на послуги по вивезенню твердих побутових відходів населенню (КФКВ 100601) використано коштів в сумі 40,0 тис.грн. при річному плані 52,0 тис.грн., що становить 76,9 відсотка. Проведено видатки В.Березнянською селищною радою одержувачу коштів КП «Комунал-Сервіс».
На утримання установ культури та мистецтва (110000) використано кошти в сумі 4 713,9 тис.грн. при плані на рік 5 043,8  тис.грн., що складає 93,5 відс. Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають – 4 442,2, тис.грн. при плані  4 548,8 тис.грн., що становить 97,6 відс. На фінансування програми проведення культурно – мистецьких заходів використано кошті в сумі 37,2 тис.грн.
На засоби масової інформації, а саме підтримку газети „ Карпатська зірка” (КФКВ 120201) спрямовано коштів в сумі 220,0 тис.грн. при плані на рік 220,0 тис.грн.
На фізичну культуру і спорт використано кошти в сумі 594,6 тис.грн. при плані на рік 640,6 тис.грн., що становить 92,8 відс. На утримання дитячої юнацької спортивної школи (КФКВ 130107) використано коштів в сумі 545,3 тис.грн.
Видатки на фінансування програми розвитку фізичної культури і спорту в районі за 2014 рік склали 25,2 тис.грн.; на фінансування програми розвитку футболу в районі використано коштів в сумі 18,0 тис.грн.
На фінансування сільського і лісового господарства використано коштів в сумі 104,4 тис.грн., а саме по програмі реалізації земельних відносин (КФКВ 160101) В.Березнянською селищною радаю проведено комплексно проектно-вишукувальні роботи в урочищі «Термачув».
На фінансування інших видатків КФКВ 250404 використано коштів в сумі 237,7 тис.грн. Дані кошти виділено під програми, які затверджені районною, селищною та сільськими радами:
Програма ефективного використання майна спільної власності територіальних громад району на 2011-2015 роки – 14,8 тис.грн.
Програма забезпечення оповіщення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій на 2014 рік – 4,5 тис.грн.
Програма розвитку туристично - рекреаційної галузі району на 2011-2015 рр – 3,0 тис.грн.
Програма по реалізації заходів з виплати заборгованості по заробітній платі працівникам  КП "Великоберезнянське ВУЖКГ" в звязку з ліквідацією підприємства – 52,6 тис.грн.
Організація та проведення оплачувальних громадських робіт – 130,6 тис.грн.
Програма фінансування трудового архіву сіл Волосянка, Загорб, Кострино та Сіль – 32,2 тис.грн.

По спеціальному фонду за звітний період використано коштів в сумі 4 221,9 тис.грн., при плані на рік 8 260,5 тис.грн., що становить 51,1 відс.
Видатки спеціального фонду в частині плати за послуги, що надаються бюджетними установами складають 334,8 тис. грн. при плані на рік 401,8 тис. грн., що становить 83,3 відс.
Видатки спеціального фонду за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ складають 626,6 тис.грн. при плані 746,6 тис.грн., що становить 83,9 відс.
Видатки спеціального фонду за рахунок інших надходжень, а саме бюджету розвитку, коштів, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) складають 3 260,4 тис.грн., при уточненому річному плані 7 112,0 тис. грн., в тому числі:
По органах місцевого самоврядування використано коштів в сумі 41,3 тис.грн., а саме придбання комп’ютерної техніки для Волосянківської та Стужицької сільських  рад – 27,3 тис.грн.; придбання твердопаливного котла для Ужоцької сільської ради – 14,0 тис.грн.
По установах „Освіти” на капітальні видатки використано коштів в сумі 979,7 тис. грн., в тому числі:
- придбання обладнання для дитячих садочків на суму 76,2 тис.грн., а саме : 5,2 тис.грн. придбання меблів (М.Березнянська сільська рада); 10,0 тис.грн. придбання побутової техніки (Ставненська сільська рада); 61,0 тис.грн. придбання обладнання  (Костринська сільська рада);
- придбання меблів та обладнання для загальноосвітніх шкіл району на суму – 283,2 тис.грн;
- придбання вебкамери, проекційного екрану та ноутбуку на суму 20,0 тис.грн. для Костринської спеціалізованої школи-інтернат;
- капітальний ремонт гуртожитку Костринської ЗОШ І-ІІІ ст.в селі Кострино – 100,6 тис. грн.;
- реконструкція системи теплопостачання шляхом встановлення резервного твердопаливного котла у Забрідській ЗОШ І-ІІст. Великоберезнянської районної ради Закарпатської області -160,1 тис.грн.;
- реконструкція системи теплопостачання шляхом встановлення резервного твердопаливного котла у Малоберезнянській ЗОШ І-ІІI ст. Великоберезнянської районної ради Закарпатської області – 269,1 тис.грн.;
- облаштування закладів освіти внутрішніми вбиральнями – 70,6 тис. грн. (погашення заборгованості станом на 01.01.2014 року);
- забезпечення закладів освіти сучасним обладнанням, предметами довгострокового користування, меблями, інвентарем – 59,9 тис.грн. (погашення заборгованості станом на 01.01.2014 року).
На капітальний ремонт об’єктів охорони здоров’я використано кошти в сумі 415,3 тис. грн. – оплачено роботи по капітальному ремонту котельні районної лікарні із заміною котлів .
По установах „Культури” використано кошти в сумі 10,0 тис. грн., оплата за перерахунок кошторису у поточних цінах на капітальний ремонт даху Великоберезнянського районного будинку культури в смт.В.Березний.
По галузі „Будівництво” використано кошти в сумі 1 126,4 тис.грн. при плані на рік 3 392,3 тис.грн., що становить 33,2 відсотка. , в тому числі:
- капітальний ремонт котельні дитячого навчального закладу № 1- 149,1 тис.грн.;
- реконструкція будівлі школи під  школу - дитячий садок с.Домашин, 28 – 12,4 тис.грн.
- капітальний ремонт  сільського клубу с.Домашин – 86,2 тис.грн.
- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку В.Березний, вул. Вакарова, 4 – 34,2 тис.грн.
- виготовлення проектно-кошторисної документації на  капітальний ремонт інших об"єктів смт.В.Березний – 47,2 тис.грн.
- капітальний ремонт  тротуару зліва по  вул. Шевченка (від  вул.Петрова до в"їзду у районний суд) в смт. В.Березний – 68,4 тис.грн.
- реконструкція поверхневого водозабору в урочищі "Термачово" В.Березнянського району – 3,9 тис.грн.
- капітальне будівництво систем водовідведення частини смт.Великий Березний (ур.Помірки) – 3,1 тис.грн.
- будівництво вуличних освітлювальних мереж  с.Буківцеве – 10,0 тис.грн.
- будівництво вуличних освітлювальних мереж  с.Лубня – 10,8 тис.грн.
- будівництво вуличних освітлювальних мереж  с.Р.Пастіль – 23,8 тис.грн.
- будівництво вуличних освітлювальних мереж  с.Смерекова – 12,3 тис.грн.
- капітальне будівництво вуличних освітлювальних мереж  с.Княгиня – 7,4 тис.грн.
- капітальне будівництво вуличних освітлювальних мереж  с.Стричава – 25,0 тис.грн.
- капітальний ремонт  адмінбудинку сільської ради с.Забрідь – 6,4 тис.грн.
- реконструкція нежитлової будівлі для облаштування дошкільного навчального закладу за адресою с. Жорнава,146, Великоберезнянського району, Закарпатської області, І-ша черга – 544,3 тис.грн.
- реконструкція частини території адмінбудинку Лютянської сільської ради для облаштування дитячого ігрового майданчика с. Люта, 585 – 4,1 тис.грн.
- будівництво очисної споруди з очистки стічних вод від  будівлі дитячого садка, який розміщений в частині адмінбудинку сільської ради с.Люта – 77,9 тис.грн.
 На капітальний ремонт та утримання доріг  і вулиць (КФКВ 170703) спрямовано всього коштів в сумі 508,3 тис.грн., в тому числі: на очистку вулиць та доріг комунального значення в сумі 3,4 тис.грн. (погашення заборгованості станом на 01.01.2014 року); поточний ремонт вулиць та доріг в с.Забрідь – 2,8 тис.грн., с.Кострино – 2,7 тис.грн., с.М.Березний – 50,0 тис.грн. с.Сіль 6,0 тис.грн.; с.Тихий- 8,4 тис.грн.; проведено поточний ремонт вулиць Духновича та Пушкіна в смт. Великий Березний – 23,7 тис.грн.  На капітальний ремонт вулиць і доріг використано кошти в сумі 4,9 тис.грн. (оплата за проектно-кошторисну документацію, експертизу та технагляд по капітальному ремонту вулиць); придбання пиломатеріалів для ремонту мосту через річку в с.Ставне на суму 5,0 тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах з врахуванням залишку на початок 2014 року використано кошти в сумі 401,4 тис.грн., в тому числі на поточний ремонт – 184,2 тис.грн., на капітальний ремонт - 217,2 тис. грн.
По галузі „Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю” використано кошти в сумі 109,0 тис.грн. при річному плані 200,0 тис.грн., а саме поповнено статутний фонд КП „Комунал-сервіс”
По КФКВ 200200 „Охорона і раціональне використання земель” за 2014 рік використано коштів в сумі 48,1 тис.грн. за виготовлення технічної документації із землеустрою та інвентаризації земель в селі Волосянка та селі Вишка.
По КФКВ 240604 „Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища” спрямовано коштів в сумі 70,2 тис.грн., проведено очистку потічків та інші роботи по захисту від підтоплення поверхневими водами сільськогосподарських угідь Малоберезнянської сільської ради на суму 29,3 тис. грн.(погашено заборгованість станом на 01.01.2014 року), проведено оплату по упорядкуванню стихійного сміттєзвалища – 6,2 тис.грн. в смт.В.Березний; розробка проекту землеустрою щодо встановлення зовнішніх  меж прибережних захисних смуг річки Лютянка та її приток в межах населеного пункту с.Люта В.Березнянського району  на суму 34,7 тис.грн.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.15 року складає 30,5 тис.грн., в тому числі прострочена 13,7 тис.грн. - оплата за придбання путівок на санаторно-курортне лікування (4 путівки КП „Санаторія „Перлина Карпат” Закарпатської обласної ради).
Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.15 року в цілому по бюджету району складає 401,8 тис.грн. в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету – 158,6 тис.грн., що виникла через непроведення платежів органами казначейської служби.
По органах місцевого самоврядування заборгованість складає 8,2 тис.грн., оплата за придбання канцтоварів, виписка газет, заправка та ремонт картриджа, оплата  витрат на відрядження.
По установах «Освіти» заборгованість складає 118,7 тис.грн., оплата за канцтовари, будматеріали, меблі, постільна білизна, підвіз учнів, навчання по тендеру, оплата послуг по встановленню котлів, оплата  витрат на відрядження.
По установах «Охорони здоров’я »  заборгованість складає 71,4 тис.грн., оплата за придбання канцтоварів, підписку газет, поточний ремонт автомобіля та медобладнання, повірка медобладнання, прання білизни, оплата за курсові витрати.
По установах «Соціального захисту населення»  заборгованість складає 75,6 тис.грн., в тому числі по субвенціях з держбюджету – 71,6 тис.грн.
По установах «Культури і мистецтва »  заборгованість складає 15,6 тис.грн. оплата за придбання канцтоварів, госптоварів, оплата  витрат на відрядження.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.15 року складає 580,5 тис.грн. Заборгованість по поточних видатках складає 0,2 тис.грн. (КЕКВ 2210 Чорноголівська сільська рада). Заборгованість по капітальних видатках, в тому числі бюджету розвитку складає 580,3 тис.грн. Кредиторська заборгованість по установах, що фінансуються з місцевого бюджету, виникла через непроведення платежів органами казначейської служби.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації в  звітній період зосередило зусилля на покращення ситуації на ринку праці, надання соціальної допомоги, житлових субсидій, пільг, ведення автоматизованого реєстру пільгової категорії громадян та соціального захисту населення.
Відділ праці та зайнятості населення управління здійснює постійний контроль за реалізацією державних гарантій щодо захисту трудових прав громадян, дотримання режиму праці та відпочинку на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності.
Значну увагу приділено реалізації затверджених районних Програм.
У відповідності до вимог чинного законодавства головним спеціалістом-експертом з умов праці постійно проводиться відповідна робота щодо аналізу умов праці на підприємствах, організаціях та установах, здійснюється контроль за періодичністю проведення атестації робочих місць з шкідливими умовами праці, надається методична допомога  щодо проведення атестації.
Експертизою умов праці протягом 2014 року проведено 45 перевірок, що належать до компетенції експертизи умов праці. За результатами обстежень складено 42 висновки.
Згідно затвердженого графіку головний спеціаліст  відділу  здійснює  нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку)  та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України. Станом на 01.01.2015 р.    перевірено1821 пенсійну справу (особові рахунки):
- нові  -  393 ;
- перерахунки  - 601 ;
- допомога на поховання  – 310 ;
- недоотримана пенсія – 124 ;
- нові особові рахунки -393 .
За актами перевірок правильності призначення (перерахунку)  та виплати пенсій в управлінні Пенсійного фонду України в Великоберезнянському районі виявлено порушень по  6  ( шести ) пенсійним справам (особовим рахункам).
Щомісячно здійснювався моніторинг створення нових робочих місць у розрізі селищної та сільських рад району, а також у розрізі галузей економіки району.
Відповідно до „Програми зайнятості на 2014 рік” передбачено створення 450 нових робочих місць. Станом на 01.01.2015 створено 372 нових робочих місць, що становить 82,7 відсотка від річного завдання.
Одним із актуальних питань залишається виплата працівникам галузей економіки району заборгованості із виплати заробітної плати. Протягом  2014 року проведено 14 засідань комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
За станом на 01.01.2015 року очікувана заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях району становила 3810,0 тис. грн.
Рівень середньомісячної заробітної плати працівників району за січень-вересень 2014 року становив 2324 грн.
Станом на 01.01.2015 проведено 178 перевірок з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
Станом на 01.01.2015 р. укладено  та зареєстровано в управлінні  соціального захисту населення 133 колективних договорів на підприємствах, установах та організаціях усіх  форм власності .
Соціальні допомоги надаються за єдиною заявою.
За ІV квартали 2014 р. призначено державних соціальних допомог 3934 одержувачам, нараховано і профінансовано соціальних допомог на суму 42779,0 тис. грн., у тому числі  таких видів:
1) допомога у зв’язку з вагiтністю та пологами – 272,7 тис. грн.;
2) одноразова допомога при народженнi дитини – 19849,0 тис. грн.;
3) допомога по догляду за дитиною до трирiчного  вiку– 3584,2 тис. грн.;
4) допомога на дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням – 670,2  тис. грн.;
5) допомога на дітей одиноким матерям – 4863,0 тис. грн.;
6) допомога на усиновлення дітей – 3,9 тис. грн.;
7) державна соціальна допомога iнвалiдам з дитинства та дiтям–iнвалiдам – 4181,6 тис. грн.;
8) державна соціальна допомога малозабезпеченим  сім’ям – 8895,1 тис. грн.;
10) тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме – 459,4 тис. грн.;
11) щомісячна грошова допомога малозабезпеченим особі, яка проживає разом з iнвалiдом 1-2 гр. внаслiдок психiчного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним – 304,6 тис. грн.;
12) компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги –  194,8 тис. грн.;
13)соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та  інвалідам – 676,4 тис. грн.;
14) щомісячна компенсійна виплата непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або за особою, яка досягла 80-річного віку – 12,4 тис.грн.
За ІV квартали 2014 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 397 сім’ям.
Для відшкодування витрат на придбання СГТП – 325,18 тис. гривень,
Для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 44,39 тис. грн., в тому числі:
на оплату електроенергії – 16,39 тис. грн.,
на оплату опалення та газопостачання – 24,6 тис. грн.,
на оплату водопостачання та водовідведення – 3,4 тис. грн.
За ІV квартали 2014 року проведено 11 засідань районної комісії по призначенню допомоги малозабезпеченим сім’ям у виняткових випадках, виходячи з конкретних обставин, які склалися у сім'ї. Було розглянуто 33 заяви для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям, 7 заяв для призначення субсидій та 5 заяв по наданню пільги. По 30 заявах рекомендовано відділу соціальної допомоги нарахувати допомогу малозабезпеченим сім’ям, по 6 заявам - призначити субсидію та по 5 заявам рекомендовано відділу персоніфікованого обліку надати пільгу за місцем фактичного проживання.
Головним державним соціальним інспектором протягом 2014 року було проведено:
-обстеження 236 сімей з метою підтвердження їх права на призначення допомоги;
-101 перевірку достовірності інформації про доходи та майновий стан отримувачів допомоги шляхом запиту.
 Виявлено 2 випадки недостовірності інформації, що призвело до переплати державної соціальної допомоги на суму 1437 грн.
 Проведено перевірки правильності призначення і виплати соціальних допомог – по 342  особових справах.
Відділ по роботі з ветеранами Великої Вітчизняної війни та інвалідами веде облік пільгової  категорії: 208 ветеранів війни та прирівняних до них осіб, 2 чол. – жертви нацистських переслідувань, 1 чол. – жертва політичних репресій,  35 чол. - ветеранів УМВС і ВС,  93 осіб - учасники ліквідації аварії на ЧАЄС, в т.ч. дітей - 21, 1252 - ветеранів праці, 1729 інвалідів, з них 113 дітей – інвалідів до 18 років.
Станом на 01. 01.2015 року забезпечено направленням:
- 21 інвалідів – на виготовлення протезів;
- 9 дітей–інвалідів - на виготовлення ортопедичного взуття;
- за індивідуальним замовленням проведено анкетування та видано направлення на забезпечення кріслами колісними 7 інвалідам (з дитинства та загального захворювання);2 дітей – інвалідів забезпечено спеціальними меблями, 1 дитина – інвалід забезпечена спеціальним велосипедом;
      - 16  інвалідів загального захворювання для проходження реабілітації у Виноградівському відділенні обласного центру комплексної реабілітації;
   -   9 дітей – інвалідів направлено для проходження реабілітації у районне відділення центру комплексної реабілітації для дітей - інвалідів «Берізка».
За рахунок коштів державного бюджету та субвенцій отримали санаторно-курортні путівки для оздоровлення 20 інвалідів.
Виплачено 48 інвалідам, які перебувають на черзі на отримання автомобілів, компенсацію на бензин, транспортне обслуговування на суму      12 680 грн.
Протягом 2014 року одноразову грошову допомогу       інвалідам та непрацездатним малозабезпеченим особам надано 21 особі (16 інвалідам та 5 малозабезпеченим особам) на суму 9 700,00 грн.
Відділом видано 1 посвідчення інваліда війни та 19 посвідчень ветеран праці, 3 посвідчення членам сім’ї загиблого.
    Протягом 2014 року виплачено компенсації на харчування дорослим -70 380.00 грн., дітям – 6 748.00грн., на оздоровлення ліквідаторам аварії на ЧАЕС 1-2 та 3 «Б» категорії, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС виплачено 4 780.00 грн.
Станом на 01.01.15 р. в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків обліковані 7902 фізичні особи. В електронному вигляді – 7918 чол.
Всього нараховано пільг на суму 1761,9 тис. гривень. 
Проведено розрахунки з підприємствами–надавачами послуг на суму 1635,9 тис. грн., заборгованість – 126,0 тис. грн.   
Проводиться звірка по наданих послугах з 11 підприємствами та організаціями-надавачами послуг.
Станом на 01.01.2015 р. за пільгове перевезення пасажирів нараховано суму 434,5 тис. грн., профінансовано – 347,5 тис. грн., заборгованість-           87,0 тис.грн.
Протягом  2014 року вручено нагородний знак та посвідчення до почесного звання «Мати-героїня» 21 жительці району.
Проведено відбір та організовано участь обдарованих дітей району у регіональному турі Всеукраїського щорічного конкурсу-фестивалю «Таланти багатодітної родини», в якому одна дитина зайняла призове третє місце.
Оновлено банк даних багатодітних сімей. Видано 30 посвідчень батьків багатодітної сім’ї, 83 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї та 8 родинам надано статус багатодітної сім’ї без видачі посвідчень.
Організовано проведення «круглого столу» із протидії торгівлі людьми.
У відділенні соціальної допомоги вдома на обліку знаходяться 779 осіб ( у містах – 83 особи, сільській місцевості - 696 осіб), працюють 39 соціальних робітників, які обслуговують 385 осіб ( в містах - 20 осіб, сільській місцевості – 365 осіб) одиноких непрацездатних громадян, з них 55 інвалідів та 2 учасники ВВв, 5 сімей загиблих, вдови, 1 партизан, 1 учасник бойових дій в Чехословаччині, 1 інвалід ВВв.
 Соціальні робітники надають 25 видів послуг, з них: закупка і доставка продуктів харчування, медикаментів, побілка, оформлення субсидій та розраховуються за комунальні послуги, порізка і складання дров, посадка і обробіток землі, прання білизни, приготування їжі, прибирають їхні помешкання, надають матеріальну підтримку.
 Одні види надаються щодня, інші сезонні-кілька разів на місяць чи рік. Надання соціальних послуг кожному підопічному два рази на тиждень при потребі і більше. Соціальні послуги надаються якісно і в повному обсязі згідно встановленого графіка та чи ненайголовніше – душевна підтримка самотніх людей, живе спілкування.
Відділенням соціальної допомоги вдома здійснюється контроль за наданням соціальних послуг фізичним особам відповідно до Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.04 № 558 відділення соціальної допомоги вдома веде облік осіб, які звернулись за компенсаційною виплатою. Це 127 громадян за 2014 рік.
 Також за 2014 рік звернулися 27 осіб для надання соціальних послуг. Зроблено перевірку якості надання соціальних послуг 185 особам, про що свідчать акти перевірки.
 Спеціалістами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)   разом з соціальними працівниками проводяться подвірне обстеження одиноких непрацездатних громадян, інвалідів та військовослужбовців, які брали та беруть участь у зоні АТО. За 2014  рік обстежено 738  осіб з них 216 інваліди та 49 військовослужбовців.
 Соціальні робітники професійно виконують свої обов?язки, володіють необхідними знаннями, адже вони перші надають своїм підопічним, психологічну, юридичну, і медичну допомогу в межах своєї компитенції. Для підвищення професійного рівня соціальних робітників територіальним центром щомісячно проводяться наради-семінари, де підводяться підсумки роботи, спеціалісти терцентру знайомлять їх з новинами законодавства, націлюють на виконання поствлених завдань.
В зв?язку  з нововведеннями  в сфері надання соціальних послуг завідувач відділення соціальної допомоги вдома Чухра О.Ю.,прийняла участь в Twinning Проекті «Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні»,який відбувся м.Львів з березня по листопад цього року на базі Міжрегіонального центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів. Ціль проекту:Зміцнення інституційних можливостей Міністерства соціальної політики України для гарантування ефективної політики формування та впровадження соціальних послуг для вразливих верств населення у відповідності з Європейськими стандартами. За участь та успішне складання іспитів програми підвищення кваліфікації завідувача відділення Чухра О.Ю. було нагороджено дипломом.
Відділення адресної натуральної та грошової допомоги виходячи з можливостей наявності фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян: одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби, предметами побутової гігієни, промисловими товарами тощо.
На обліку у відділенні знаходяться 677 осіб ( у селищі – 94 особи, сільській місцевості – 573 особи), фактична чисельність обслуженого населення 631 особа (у селищі – 89 осіб, сільська місцевість – 542 особи).
Роздано гуманітарної допомоги - 555 особам на суму 34961 гривень.
          З місцевого бюджету надано одноразової грошової допомоги на суму 20 тис. гривень - 76 особам, в тому числі 36 інвалідам на суму 9900 тис. гривень, 4 афганцям на суму 1 тис. гривень та 2 учасникам бойових дій на суму 500 гривень.
 З метою належної організації та проведення в районі Великодніх свят, у дусі поваги до народних традицій, в нас були розроблені відповідні заходи під час яких зібрано й роздано 385 пасок на суму 6160 гривень та продуктових наборів на суму 1320 гривень, найбіднішим одиноким пенсіонерам та інвалідам району.
До відзначення Міжнародного дня похилого віку та дня ветерана у стаціонарному відділенні було організовано день відкритих дверей. Запрошено ветеранів праці освітянської ниви та одиноких пристарілих осіб, для яких було організовано тематичний концерт та святковий обід.
В тому числі до Міжнародного Дня інвалідів в стаціонарному відділенні с.Люта було організовано святковий обід для підопічних. Одиноким інвалідам району через терцентр роздано 50 продуктових наборів на суму 3735,50 гривень.
Для одиноких пристарілих, інвалідів допомога терцентрів є вкрай необхідною. Адже для багатьох безпомічним соціальні робітники є тим промінчиком світла, що  допомагає триматися на цьому світі, особливо тим, що роками не виходять зі своїх домівок.
В відділенні соціально-побутової адаптації на обліку знаходяться 510 осіб ( у селищі – 107 осіб, сільська місцевість – 403 особи) така ж фактична чисельність обслуженого населення непрацездатних громадян, проведено комплекс соціально-оздоровчих заходів, соціально-психологічної реабілітації, консультації лікарів на підтримання життєдіяльності і соціальної активності вищезгаданої категорії.
Завдяки чуйності, відповідальності, милосердю наших турботливих працівників старенькі, немічні одинокі оточені увагою та піклуванням і в будні, і в свято, відчувають впевненість у завтрашньому дні.
Важливою складовою у системі надання соціальних послуг громадян похилого віку, інвалідам, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування є стаціонарне відділення, яке знаходиться в орендованих приміщеннях Лютянської сімейної амбулаторії.
За 2014 рік стаціонарним відділенням для постійного та тимчасового проживання обслужено 34 особи,з них 25 одиноких непрацездатних громадян, які знаходились в стаціонарі на повному державному утриманні, оздоровлено на тимчасовому утриманні 9 осіб похилого віку, яким створювалися належні умови проживання та медичного догляду.
 Щорічно в нашому терцентрі ми проводимо спільно з соціальними робітниками благодійну акцію «Милосердя» по збору картоплі, овочів для подальшої роздачі найбіднішим одиноким пристарілим, інвалідам та для підопічних стаціонарного відділення..
За час роботи територіального центру в стаціонарному відділенні значно покращились побутові умови проживання підопічних. Проведені поточні ремонти в жилих кімнатах, побутових приміщеннях, придбано 2 бесідки для відпочинку підопічних, частково замінено меблі, обладнання, придбано пральні машини, холодильники, телевізори, введено в дію та поставлено на обслуговування пожежну сигналізацію. З метою економії теплоенергії замінено старі дерев?яні вікна на пластикові.
Мешканці відділення забезпечені в достатній кількості продуктами харчування, картоплею,овочами.
Територіальний центр тісно співпрацює з спонсорськими, благодійними та громадськими організаціями, які надають посильну допомогу, а саме соціально-реабілітаційний центр м.Виноградово, « Дім Милосердя » та з місцевим осередком Товариства Червоного Хреста, районним осередком волонтерського руху.
Матеріально-технічна база нашого терцентру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) і надалі залишається незадовільною. Орендовані нами приміщення знаходяться  на другому поверсі по  вул. Шевченка, 45, де важко виходити вверх сходами одиноким, інвалідам та немічним громадянам. Неможливо облаштувати пандус для колясочників. Гаражі в аварійному стані, відсутні приміщення для гуманітарної допомоги.
Відділом освіти протягом 2014 року збережено мережу дошкільних навчальних закладів. Відкрито додаткову групу у Солянському ДНЗ. Дошкільною освітою охоплено 716 дітей.
Згідно інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів  України від 12.04.00 №646 ведеться облік школоповинних дітей. На 01 жовтня 2014 року у районі є  3280 школоповинних дітей. У 2014-2015 навчальному році в загальноосвітніх школах навчається 2892  учні, що становить 88 % від загальної кількості дітей. У 2014 році 256 учнів закінчили 9 клас основної школи. З них  14 випускників  одержали свідоцтва з відзнакою. Одинадцяті  класи закінчили 127  учнів,  5  з них були нагороджені  Золотими  та Срібними медалями. 
У районі функціонують 2 позашкільні заклади комунальної власності:  Великоберезнянський районний центр позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом та Великоберезнянська ДЮСШ. Відділом освіти проводиться постійна робота щодо збереження мережі цих установ.
На базі Центру діє 34 гуртки , в яких займаються 707 вихованців, у тому числі за напрямками роботи:
 - науково-технічний – гуртків 6, в них  вихованців - 126;
 - туристсько-краєзнавчий –  гуртків 2, в них вихованців -50;
  - художньо-естетичний – гуртків 18, в них вихованців – 366;
 - дослідницько-експериментальний – гуртків 2, в них вихованців – 43;
 - соціально-реабілітаційний – гуртків 1, в ньому вихованців – 22;
 - спортивний – гуртків 5, в них вихованців – 100.
Гуртки проводяться як на базі ЦПР, якими охоплено 332 школярі, так і на базі загальноосвітніх навчальних закладів: Великоберезнянської санаторної ЗОШ-інтернату, Великоберезнянської,  МалоберезнянськоїЗОШ І-ІІІ ст., Костринської  ЗОСШ-інтернату ІІ-ІІІ ст., гімназії, Забрідської, Солянської, Стричавської, Мирчанської, Жорнавської ЗОШ І-ІІ ст. Всього гуртками ЦПР охоплено   24,4%  школярів району.
У Великоберезнянській ДЮСШ навчально-тренувальними заняттями охоплено 477 учнів, які займаються в 35 навчально-тренувальних групах: з важкої атлетики (12 груп, 126 вихованців, в тому числі 3 дівчат), футболу ( 9 груп, 159 вихованці), гандболу (4 груп, 56 вихованців, в тому числі 16 дівчат), волейболу (6 груп, 88 вихованці, в тому числі 44 дівчат), гірсько-лижного спорту (4 групи, 48 вихованців, в тому числі 14 дівчат). Всього зайнято в ДЮСШ 16,5 % школярів району.
Навчально-тренувальна робота проводиться на базі  Великоберезнянської, Чорноголівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з важкої атлетики, Великоберезнянської, Малоберезнянської, Ставненської ЗОШ І-ІІІ ст., Забрідської ЗОШ І-ІІ ст. - футболу, Малоберезнянської ЗОШ І- ІІІ ст., Костринської ЗОСШ-інтернату  ІІ-ІІІ ст. - гандболу, Волосянківської, Ставненської, Лютянської  ЗОШ І-ІІІ ст. – волейболу, Вишківської ЗОШ І-ІІ ст.(спорткомплекс „Красія”) – гірсько-лижного спорту. Загальна кількість школярів, охоплених позашкільною освітою в Центрі позашкільної роботи з дітьми та ДЮСШ, становить 1184 учні, що складає 40,9 % від загальної кількості школярів району.
Відділом освіти здійснюються заходи щодо забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України (від 22.11.2004 року №1591 (1591-2004-п) „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, відповідних наказів Міністерства освіти і науки України, наказів департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації.
Охоплено всіма видами харчування 1209 учнів 1-4 класів що становить 100% від загальної кількості учнів. В 15 загальноосвітніх навчальних закладах району працюють шкільні їдальні, де 946 учні 1-4 класів забезпечені гарячим харчуванням, в 16 школах  263 учнів забезпечені буфетною продукцією  (булочка і чай).
У 13 школах введено ставки кухарів:  Великоберезнянській гімназії,  Костринській, Чорноголівській, Лютянській, Волосянківській, Ставненській, Великоберезнянській, Малоберезнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Верховинобистрянській, Забрідській, Солянській, Вишківській, Ужоцькій ЗОШ І-ІІ ступенів. Великоберезнянська санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів обласного підпорядкування. Костринськорозтоцька школа-дитсад фінансується Костринською сільською радою.
За рахунок бюджетних коштів харчуються учні пільгових категорій: 37 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 211 дітей з малозабезпечених сімей, 8 дітей, що мають статус потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС.
Видатки на харчування становлять 6,50 грн. в розрахунку на одну дитину.
Всі їдальні забезпечені технологічним, холодильним обладнанням, електробойлерами, посудом тощо.
Відділ освіти постійно працює над реалізацією регіональної програми „Шкільний автобус”. В даний час в районі є 8 шкільних автобусів, 2 автобуси згідно розпорядження голови районної державної адміністрації передано для потреб АТО. Всі 570 учні шкіл району, які потребують підвезення, підвозяться (в тому числі  556-шкільними автобусами) до Волосянківської, Чорноголівської, Костринської, Малоберезнянської, Лютянської, Ставненської, Великоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великоберезнянської гімназії, Солянської, Стужицької, Лютянської ЗОШ І-ІІ ступенів.
 Шляхи вирішення проблеми з організацією підвозу учнів полягають  у придбанні 1-го шкільного автобуса для Стужицької ЗОШ І-ІІ ступенів.
Для належної підготовки молоді до вступу у  вищі педагогічні  навчальні заклади в  районі  прийнято програму переходу закладів освіти на профільне навчання. У навчальних закладах І-ІІІ ступенів впроваджено профільного навчання за наступними напрямами:
у Великоберезнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів – української філології та математичний;
у Великоберезнянській гімназії – української філології та математичний;
у Чорноголівській –інформаційно-технологічний;
у Костринській – спортивний;
у Лютянській – української філології;
у Волосянківській – української філології;
у Малоберезнянській – технологічний;
-         у Ставненській - математичний та історичний.
         В червні 2014 року при загальноосвітніх навчальних закладах працювали 14 таборів відпочинку з денним перебуванням дітей, які фінансувалися з місцевого бюджету, в них відпочило 1418  дітей, вартість харчування 1 дня становила 10 грн. Всього оздоровлено 1433 учнів, що становить 47% від загальної кількості учнів від 7 до 17 років.
Зміцнення матеріально-технічної бази шкіл здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Придбання шкільних автобусів та комп’ютерної техніки здійснювалося за кошти департаменту освіти і науки облдержадміністрації. За кошти районного бюджету у 2014 році було підключено до мережі Інтернет В.Бистрянську, Забрідську ЗОШ І-ІІ ступенів, Волосянківську ЗОШ І-ІІІ ст., Костринську ЗОШ І ст. З метою оновлення комп’ютерної техніки було заплановано використання коштів у сумі 184 тис.грн. для придбання інтерактивного комплексу та комп’ютерів для загальноосвітніх шкіл району, проте кошти виділені не були.
Виконано капітальний ремонт Костринської ЗОСШ ІІ-ІІІ ступенів (внутрішні роботи) на суму 98783 грн. та проведений ремонт теплотраси в Костринській ЗОСШ-інтернаті ІІ-ІІІ ступенів на суму 3696 грн.
У 2014 році за кошти обласного бюджету закуплено навчально-комп’ютерний комплекс для Забрідської ЗОШ І-ІІ ступенів. Для Костринської ЗОШ І ступеня шкільні меблі на суму 61255 грн., принтер – 2900 грн., мультимедійний комплекс – 44000 грн., спортінвентар – 14600 грн. Виконано ремонт спортзалу Лютянської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 80000 грн.
За кошти районного  бюджету закуплено:
шкільні меблі для Костринської ЗОСШ-інтернат ІІ-ІІІ ступенів, ЦОШ на суму 29470 грн.;
мультимедійні комплекси та акустичну систему  для  Костринської ЗОСШ-інтернат ІІ-ІІІ ступенів на суму 25284 грн.;
двері на суму 8150 тис.грн. для Волосянківської ЗОШ І ступеня;
газові котли для Великоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 95000 тис.грн.;
морозильну камеру для  Великоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 3999 грн.;
електричні плити для для шкільних їдалень Волосянківської, Ставненської ЗОШ І-ІІІ ступенів та гімназії на суму 14250 грн.;
водонагрівач для Лютянської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 1534 грн.;
будматеріали для поточних ремонтів шкіл району на суму 129635 грн.;
запчастини  та паливно-мастильні матеріали для шкільних автобусів на суму 48822 грн.;
посуд для шкільних їдалень на суму 8910 грн.;
шкільну документацію на суму 15487 грн.
Проведено реконструкцію газової котельні на альтернативне паливо (встановлено твердопаливні котли) в Забрідській ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 143000 грн. Продовжуються роботи з реконструкції газової котельні Малоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, тобто встановлюються два  резервні твердопаливні котли на суму 235000 грн.

Відділом культури та його структурними підрозділами за 2014 рік:
- проведено оплату в сумі 10,0 тис. грн. за перерахунок кошторису у поточних цінах на ремонт даху Великоберезнянського районного будинку культури за адресою смт Великий Березний , вул. Шевченка, 4:
- забезпечено в повному обсязі бібліотечні заклади району та дитячу школу мистецтв паливними дровами;
- за кошти виконкомів сільських рад   забезпечено паливними дровами  в повному обсязі клубні установи;
- здійснено огляд дерев’яних церков району з метою їх подальшої паспортизації.
Силами самих працівників культури, за рахунок платних послуг та за фінансової допомоги виконкомів сільських рад зроблено наступне:
- клуб с.Тихий - пофарбовано  панелі у концертному залі на суму 300 грн. (за власні кошти);
- клуб с. Луг -  косметичний ремонт фойє клубу на суму 2000 грн. (за спонсорські кошти);
- клуб с.Жорнава – зроблено косметичний ремонт  залу на суму 600 грн (за кошти сільської ради), пофарбовано  панелі на суму 120 грн. (за власні кошти), та закуплено занавіски на суму 9000 грн. (за спонсорські кошти);
- клуб с.Стричава - придбано більярдний стіл на суму 8 000 грн. (за спонсорські кошти);
- клуб с.Сіль - косметичний ремонт на суму 2 700 грн.  та закуплено театральні крісла на суму 2600 грн. (за кошти виконання плану платних послуг);
 - клуб с. Буківцева - побілка концертного  залу на суму 300 грн. (за власні кошти);
- клуб с.Смерекова - часткова заміна підлоги у концертному залі  на суму  800 грн. (за власні кошти);
- клуб с.Костева Пастіль - покраска панелей у концертному залі на суму 100 грн. (за власні кошти);
- клуб с.Бегендятська Пастіль - побілка гурткової кімнати на суму 100 грн. (за власні кошти); 
- клуб с. Руський Мочар ( косметичний ремонт концертного залу на суму 300 грн (за власні кошти завклубом);
- клуб с. Стужиця - косметичний ремонт гурткової кімнати на суму 300 грн. (за власні кошти);
- клуб с.Княгиня - часткова заміна шиферу на  даху на суму 600  грн. (за власні кошти);
 - будинок культури с.Волосянка -  оновлено щити на дахові на суму 50 000 грн. (за кошти сільської ради);
- будинок культури с. Ставне - закуплено занавіски  та будматеріал для проведення ремонту (березень – квітень 2015 року) на суму 6700 грн. (за кошти сільської ради);
- будинок культури с.Чорноголова - часткова заміна шиферу на даху на суму 3 000 грн.( за кошти сільської ради),
- розпочато капітальний ремонт клубу с.Домашино ( на суму 150 тис.грн.),

Протягом року робота сектору молоді та спорту була спрямована на виконання завдань визначених Положенням про сектор, реалізацію заходів районних Програм: розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки; розвитку футболу в районі на 2014 – 2016 роки; оздоровлення та відпочинку дітей на 2014 – 2016 роки, а також інших заходів, передбачених розпорядженням голів обласної і районної державних адміністрацій, обласними та районними організаційними та календарними планами спортивно-масових заходів.
Фізична культура і спорт.
На виконання заходів районних Програм розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки і розвитку футболу в районі на 2014 – 2016 роки, з метою пропаганди різних видів спорту, залучення  широких верств населення  до занять фізичною культурою і спортом  у 2014 році в районі проводились наступні спортивно-масові заходи та змагання:
футбольний турнір до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан;
районний турнір з міні-футболу;
кубок району з футболу;
чемпіонат (першість) району з футболу серед аматорських команд;
кубок району з волейболу;
районний турнір з настільного тенісу до Дня Конституції України;
волейбольний турнір до Дня Конституції України.
У навчально-виховних закладах району проводяться багатоступеневі змагання з футболу, волейболу, гандболу, баскетболу, настільного тенісу. Великоберезнянською дитячо-юнацькою спортивною школою проводились змагання на першість школи з важкої атлетики, футболу, волейболу, гандболу, гірськолижного спорту. 
У співпраці з відділом освіти райдержадміністрації в районі забезпечено проведення ряду спортивних та виховних заходів приурочених Всеукраїнському Олімпійському дню, Олімпійському уроку, Олімпійському тижню, Дню фізичної культури і спорту.
14-15 червня в смт Великий Березний відбувся особистий чемпіонат Закарпатської області з важкої атлетики серед чоловіків та жінок 1997 р.н. і старших.
23-24 серпня в районі (с. Забрідь, урочище Термачув) проведено I-й етап чемпіонату України серед молоді, XXX-ті традиційні міжобласні змагання з мотоциклетного кросу та Кубок Мотоциклетної асоціації центральних Європейських держав.
Спортсмени району приймали участь в спортивних змаганнях обласного та державного рівнів:
чемпіонаті Закарпатської області з пауерліфтингу (триборство і жим лежачи) серед чоловіків та жінок;
першості Закарпатської області з футболу серед аматорських команд;
кубку Закарпатської області з гандболу серед чоловіків;
першості Закарпатської області з волейболу серед чоловічих команд другої ліги;
особистому чемпіонаті Закарпатської області з важкої атлетики серед чоловіків та жінок;
чемпіонаті області з настільного тенісу пам’яті Михайла Мегеша;
кубку області з мотокросу;
чемпіонатах області з гандболу, волейболу, футболу «Дитяча ліга»;
чемпіонатах та кубках України з важкої атлетики, гірськолижного спорту.
Як приклади, високих досягнень спортсменів району на змаганнях обласного та державного рівнів у 2014 році, можна навести:
вдалий виступ Владислава Форкоша на чемпіонаті Закарпатської області з пауерліфтингу (триборство і жим лежачи), де спортсмен у своїй ваговій категорії виборов I місце;
I місце сім’ї Калінець з Великого Березного на обласному етапі Всеукраїнського фестивалю “Мама, тато, я – спортивна сім’я”;  
успіхи Марії Гангур, учениці Великоберезнянської ДЮСШ, яка на чемпіонаті України з важкої атлетики серед молоді віком до 15-ти років у своїй ваговій категорії зайняла III місце;
II місце, яке посів діючий тренер Великоберезнянської ДЮСШ Іван Рогач на Кубку України з важкої атлетики.     
Разом з тим, в галузі фізичної культури і спорту району потребують вирішення питання щодо ремонту окремих вже наявних спортивних споруд, облаштування спортивних споруд для занять з окремих видів спорту (легка атлетика, плавання, тощо).    
Організація оздоровлення та відпочинку дітей.
Згідно інформації головного управління статистики у Закарпатській області за станом на 01.01.2014 у Великоберезнянському районі нараховувалось 3095 дітей віком від 7 до 17 років.
Організація літнього відпочинку дітей в таборах з денним перебуванням:
З 02.06.2014 по 15.06.2014 для організації оздоровлення та відпочинку в районі функціонували 14 таборів з денним перебуванням дітей (пришкільних). Організованим відпочинком в них було охоплено 1418 дітей (45,8%) від загальної чисельності дітей шкільного віку в районі (3095). В тому числі відпочинком охоплено 872 (28,1%) дітей пільгових категорій. На організацію харчування дітей в таборах з денним з районного бюджету було використано 198,5 тис. гривень (в розрахунку 10 грн. на одну дитину щоденно).

Організація оздоровлення дітей:
Впродовж 2014 року послугами з оздоровлення забезпечено 95 дітей району (3 % від загальної чисельності дітей шкільного віку в районі):
17 дітей оздоровлено в державному підприємстві «Український дитячий центр «Молода гвардія»;
6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчалися у Великоберезнянській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті I-III ступенів за кошти обласного бюджету оздоровлювались в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Будинок відпочинку «Полонина» ДБК-3» (с. Лумшори Перечинського району);
23 дитини району за рахунок субвенції з обласного бюджету влітку оздоровлено в дитячому закладі оздоровлення і відпочинку «Сперанца» ПП «Ренесанс-7» (смт Сергіївка Одеської області);
за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з 10-ти відсотковою оплатою вартості путівки застрахованими особами, Ужгородською міжрайонною виконавчою дирекцією обласного відділення Фонду забезпечено оздоровлення 35 дітей району;
 через відділ охорони здоров’я райдержадміністрації в дитячих закладах «Човник» (2 дитини) та «Малятко» (12 дітей) оздоровлено 14 дітей.
Загалом впродовж 2014 року послугами з оздоровлення та відпочинку охоплено 1513 дітей району, що складає 48,8 % від загальної чисельності дітей шкільного віку. Особлива увага при організації і проведенні оздоровчої кампанії приділяється дітям пільгових категорій. Із 1513 дітей, які отримали послуги з оздоровлення та відпочинку, 932 відносяться до категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
За кількісним показником охоплення дітей шкільного віку літнім відпочинком та оздоровленням у 2014 році район посів шосте місце серед районів та міст Закарпатської області.
Актуальним залишається питання щодо відкриття в районі дитячого закладу оздоровлення, який функціонував би  протягом року, сезонно або під час канікул, у якому діти змогли б перебувати цілодобово (для організації оздоровчих змін не менше 21 дня).

Зведеним планом розвитку агропромислового комплексу району на 2014 рік було передбачено проведення весняно-польових робіт на площі 3000  га. Зокрема, всіма категоріями господарств посіяно зернових на площі 313  га, в тому числі 1  га фермерськими господарствами. Із загальної площі зернових, посів кукурудзи на зерно становив 215  га та посів квасолі – 98 га. Найбільшу питому вагу в посівних площах займала картопля, якої  посаджено на площі 2126  га, в тому числі селянськими фермерськими господарствами – 2  га. Овочів посаджено на площі 204  га, з них капусти –  89  га, огірків – 15  га, помідорів – 15  га, цибулі – 10  га, часнику –5 га, столових буряків – 7  га, моркви столової – 9  га та інших овочів на площі 54  га. Кормові коренеплоди в структурі посівних площ становили 90  га.
У районі протягом серпня-вересня 2014 року проводилися осінньо-польові роботи, зокрема проводився збір урожаю сільськогосподарських культур.
За станом на 01.10.2014 проведено збір урожаю на всіх посівних площах району:
зернові та зернобобові (включаючи кукурудзу)  зібрано на площі 313 га, валовий збір становив 1002 тонн при середній урожайності 32 цнт/га;
картоплі зібрано на площі 2126 га, валовий збір становив 39394  тонн при середній урожайності 185,3 цнт/га;
овочі відкритого грунту зібрано на площі 204 га, валовий збір становив 2537,1 тонн при середній урожайності  124,4 цнт/га;
плодоягідні культури зібрано на площі 92 га. валовий збір становив 614,2 тонн при середній урожайності 66,8 цнт/га.
Всіма категоріями господарств району проведено оранку на зяб на площі більше 1 тисячі гектарів.
Проводилась робота по стабілізації поголів‘я тварин. Так, за розрахунками чисельність поголів‘я худоби та птиці у господарствах всіх категорій району характеризується наступними показниками:
поголів‘я ВРХ станом на 01.01.15 року становило 6517 голів, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 99,0 відсотків;
поголів‘я корів станом на 01.01.15 року становило 4407 голів, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 99,8 відсотка;
поголів‘я овець та кіз станом на 01.01.15 року становило 1102 гол., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 99,4 відсотків;
поголів‘я свиней станом на 01.01.15 року становило 4564 голови, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 100,0 відсотків;
поголів‘я птиці станом на 01.01.15 року становило 39,9 тис. голів, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 100,0 відсотків.
За січень - грудень 2014 року всіма категоріями господарств району вироблено м‘яса 2630 тонн, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року  становить 100,6 відсотків, молока – 18037 тонн, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 100,4 відс.. Виробництво яєць  становить 4723,4 тис. штук, в порівнянні з відповідним періодом минулого року 101,7 відсотка..
Але ці показники є статистичними розрахунковими і не відображають фактичний стан. Реальні показники, які відображають стан розвитку тваринництва в районі будуть оприлюднені після проведення щорічного перепису поголів‘я худоби станом на 01.01.15 року та здачею звітів сільськими радами до районного відділу статистики.
Найбільшу питому вагу у виробництві тваринницької продукції займають особисті селянські господарства району.
Якщо зробити аналіз , то він показує, що більше 2000 дворогосподарств району утримують по одній корові, 901 - по дві. На даний час в районі нараховується 121 особисте селянське господарство, які утримують  три і більше корів. Постійно проводиться організаційна робота по збільшенню їх кількості та створенню на їх базі родинних ферм.
Відділом агропромислового розвитку протягом поточного року значна увага приділялась виконанню заходів діючих програм, що стосуються розвитку агропромислового  комплексу району.
Згідно «Програми розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в області на 2010-2015 роки» у 2011 році  особистим селянським господарствам за наявне на початок минулого року поголів‘я вівцематок і ярок старше одного року та його приріст одержаний у 2012 році» нараховано дотацію в сумі 2120  грн. Але через відсутність фінансування нараховану дотацію було погашено тільки в 2014 році. Її отримали 13 особистих селянських  господарств району.
Цього року, в зв‘язку з відсутністю фінансування з районного бюджету, заходи районної Програми охорони і підвищення родючості грунтів на 2008-2015 роки не проводилися.
На протязі поточного року проводилася робота по контролю за проведенням ідентифікації та реєстрації поголів‘я худоби, адже з 01.01.10 року  заборонено переміщення великої рогатої худоби без відповідних ідентифікаційних, ветеринарних та інших супровідних документів, а також прийом на забій неідентифікованої ВРХ та приймання молока від не ідентифікованих тварин.
 За станом на 01.12.14 в районі проідентифіковано 4933 гол. ВРХ, що складає 74,8 відсотків від наявного  на 01.01.2014року. В поточному році проідентифіковано 216 голів ВРХ. 
За період дії постанови Кабінету Міністрів України    від 2 березня 2011 року № 246 ( зі змінами) фізичним особам району - власникам молодняку великої рогатої худоби станом на 01.01.2014 року нараховано бюджетної дотації на суму 768750 грн. за утримання та збереження  1748 гол.  молодняку  ВРХ та 3685 грн. за продану на забій худобу.  Протягом 2013 було виплачено 402500 грн. бюджетної дотації. Кредиторську заборгованість з даного питання в сумі 369935 грн. було погашено протягом серпня місяця 2014 року. З них 366250 грн. за утримання та збереження  .  молодняку  ВРХ та 3685 грн. за продану на забій худобу.
До цієї роботи приступили всі сільські ради, але найкраще спрацювали Лютянська, Вишківська, Загорбська, Стужицька та Волосянська сільські ради.
Відділом проводилась робота по виконанню   розпорядження голови закарпатської облдержадміністрації від 27.05.09 р. № 252 «Про проведення продовольчих ярмарків». Щотижня проводились розпродажі рослинницької продукції. Традиційно на початку жовтня в районі проводиться  осінній продовольчий ярмарок «Золота осінь».  Так, 10 – 11 жовтня поточного року на привокзальній площі смт. Великий Березний проведено осінній продовольчий ярмарок, на якому  продавали власно вирощену продукцію сільськогосподарські товаровиробники як нашого району, так і інших районів Закарпатської та Львівської областей.

Розроблена та затверджена на сесії районної ради Програма „Корегування генеральних планів населених пунктів на 2012 – 2017 роки”    У І кварталі 2014 року були розроблені та затверджені на сесії районної ради Програми : „Про схему районного планування”; „Про програму створення містобудівного кадастру Великоберезнянського району на 2014-2018 роки”;
1. На даний час розробляється генеральний план селища Великий Березний розробником є ПП Земельного геодезично - кадастрового центру "Земля"  м. Ужгород. Профінансовано та виготовлено опорний план селища в існуючих межах площею 799,37 га. Актуальним питанням є розширення меж населеного пункту на 250 га в зв’язку з тим, що частина житлової вулиці Корятовича - Лужна розміщена за межами населеного пункту. Містобудівна  документації по даному питанню в стадії розроблення.
 Розроблення генерального плану села Вишка був замовлений в проектному інституті Закарпатдіпромісто в 2006 - 2007 роках , який був профінансований інвесторами ТОВ „Вішка” на 75 %, але в зв’язку з відсутністю коштів роботи було припинено. Розроблена концепція розвитку детальний план території  гора „Магурка” під гірськолижний комплекс поза межами с. Люта. 
 Для забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з містобудівною документацією, було проскановано старі картографічні матеріали 8 населених пунктів району та розміщено на веб-сайтв адміністрації.
  Головам сільських та селищної рад також були надані інформаційні листи з конкретно вказаною сумою на кожен населений пункт, для забезпечення виконання програми „Корегування генеральних планів 2012-2017 роки”.
Перспективи розвитку в наступних населених пунктах:
- смт. Великий Березний (перспектива забудови житлового будівництва);
- с. Малий Березний (в наявності КПП Малий Березний – Убля);
- с. Забрідь (перспектива розвитку КПП Забрідь – Улич);
- с. Забрідь (перспективи розвитку гірськолижного комплексу урочище Термачув);
- с.  Лубня ( перспектива с. Лубня – Волосате);
- с. Вишка (подальша перспектива розбудови );
- с. Люта (перспектива розвитку гірськолижного комплексу);
- с. Стужиця (перспектива забудови готельного комплексу Ужанського національного природного парку);
У ІІІ кварталі були надані пропозиції районній раді, науково-дослідним проектним інститутом „Діпроміст” м. Київ, щодо створення нової схеми планування території Великоберезнянського району. Ними був запропонований календарний план виконання проектних робіт на ІУ квартал 2014 року та на 2015 рік вартістю робіт 259 тис. грн..
 Відділом видано за 2014 рік :
- будівельних паспортів 41;
-  висновків по земельних питаннях (погоджених справ) 254;
-  містобудівних умов і обмежень забудови 24;
-  паспортів прив’язки тимчасової споруди для провадження комерційної діяльності 2;
На початку ІІІ кварталу було розроблено проект розпорядження „Про розроблення детального плану території під забудову монастирського Свято- Троїцького скита Української православної церкви”, розроблений детальний план території під забудову розважально-оздоровчий комплекс в с. Ужок „Ужанські купелі”.
 Також відділом проводиться робота щодо виконання статті 40  Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності» щодо затвердження Порядків залучення замовників будівництва до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів”. Складено у районі 2 договори, щодо даних Порядків, на суму  7514 грн.

При райдержадміністраціі успішно функціонує Центр надання адміністративних послуг, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії із громадянами, суб’єктами господарювання.
Центр знаходиться в приміщенні МДПІ із загальною площею 55 м кв., де підключено сигналізацію,забезпечено пандусом та вікна обладнані гратами. В наявностіє матеріально-технічне забезпечення, сейф,факс,телефон, інтернет.
Відділом ЦНАП надаються 81найменування послуг, в т.ч. до:
-соціальної служби-36;
-Державної міграційної служби-9;
-Держземагенства-19;
-Дозвільного  центру-17.
Торік  було надано  4871 послугу (третє місце в області після Виноградівської РДА-8594 та Ужгородського міськвиконкому-7098).
З початку2015року до10.03.2015р .відділом ЦНАП надано 1423 послуги щодо:
-соціальгої служби-                          984;
-Державної міграційної служби-     206;
-Держземагенства-                           226;
-Дозвільного  центру-                            7.
Потребує вирішити питання щодо надання розміщення Центру на  першому поверсі адмінбудинку .

 

Т.в.о. голови державної адміністрації                                           М.Кіндрат
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА