Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Приклад заяви інституту громадянського суспільства


для підтвердження участі в установчих зборах

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

 

 

___ від ___________ 20__ р.

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по формуванню нового складу Громадської ради при Великоберезнянській райдержадміністрації

Повідомляємо, що в установчих зборах інститутів громадянського суспільства по формуванню нового складу Громадської ради при Великоберезнянській райдержадміністрації візьме участь уповноважений представник (повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) , який є кандидатом на членство в Громадській раді при Великоберезнянській райдержадміністрації.

повна назва ІГС не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради.

До заяви додаються:

1.     Рішення керівника ІГС (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

2.     Копії документів про легалізацію ІГС.

3.     Інформація про результати діяльності ІГС протягом 2-х останніх років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).

4.     Біографічна довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту на арк. А4).

5.     Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви (на CD-диску).

 

Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

 

М.П. (за наявності)

 

Приклад витягу з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС

 

 

 

Витяг з протоколу

засідання правління Великоберезнянської районної Громадської організації ___________________________________

____ ____________ 20__року                                                                                   №___

смт. В.Березний

Присутні: _______________ – голова правління;

_______________ – заступник голови правління;

Члени правління: ____________________________________________________

Порядок денний:

1.    Про участь представника організації в установчих зборах по обранню нового складу Громадської ради при Великоберезнянській райдержадміністрації.

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню нового складу Громадської ради при Великоберезнянській райдержадміністрації _________________ - голову правління організації.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Головуючий _________________

Секретар ____________________

 

Приклад біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу Громадської ради

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання нового складу Громадської ради

 

ІВАНЦОВА Ольга Вікторівна

Працює

 

Голова правління Великоберезнянської громадської організації ________________________

Громадянство

 

громадянка України

Число, місяць і рік народження

 

03.06.1966

Місце народження

 

Україна, м. Ужгород

Освіта

 

Повна вища‚ Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1989 рік, історія, вчитель історії

Науковий ступінь, вчене звання

 

не має

Володіння мовами

 

Українська, російська, англійська

Нагороди, почесні звання

 

не має

Досвід роботи у виборних органах

 

депутат Великоберезнянської селищної  ради, з 11.2010 р.

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь

10.1983 до 09.1984

 

піонервожата середньої школи смт. В.Березний

09.1984 до 07.1989

 

студентка Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна

07.1989 до 09.1992

 

вчитель історії ЗОШ № 25 м. Кіровоград

09.1992 до 02.1999

 

тимчасово не працювала

 02.1999 до т.ч.

 

голова правління Великоберезнянської районної громадської організації ____________________

 

Д о д а т к о в а    і н ф о р м а ц і я

Членство в ІГС

з 1995 по 1999 р. – член Великоберезнянської районної організації «ДЕНЬ»

Особисті досягнення голова громадської ради при Великоберезнянській РДА

Контактна інформація

смт. В.Березний, вул. Пашутіна, 8,  тел.: 21-22-3, e-mail: budesh@ya.net

Можливий напрямок роботи у громадській раді

комісія з питань регуляторної політики

 

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років

 

 

 БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 20__-20__ років

 

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

Посада уповноваженої особи Підпис Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)

 

*Інформація про результати діяльності ІГС за період 20__-20__ роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4

 

Приклад реєстраційної картки документів, поданих інститутом громадянського суспільства на участь в установчих зборах

 

 

 ДОВІДКА про отримання документів

на участь в установчих зборах Громадської ради при Закарпатській облдержадміністрації

 

Отримано від представника (Назва ІГС, прізвище, ініціали особи, що подає документи ) такий пакет документів:

1.    Рішення про делегування представника для участі в установчих зборах – у __ прим. на ___ арк.

2.    Копії документів про легалізацію ІГС – у __ прим. на ___ арк.

3.    Інформація про результати діяльності ІГС протягом 20__-20__ років – у __ прим. на ___ арк.

4.    Біографічна довідка делегованого представника ІГС – у __ прим. на ___ арк.

5.    Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 . у вигляді __________________

6.    _______________________________________ .

Номер у журналі реєстрації: _________________ .

Підпис та прізвище особи, що отримала документи."_____" _________________ 20___ р.


 
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА