Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Сектор з питань цивільного захисту
Поштовий індекс, адреса: 89000, Закарпатська область, смт Великий Березний, вул. Шевченка, 27

СУСЛА 

Іван Іванович

Завідувач сектору

(03135) 2-12-98

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                               Розпорядження голови
державної адміністрації
                                                                                                05.03.201344

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор з питань цивільного захисту
Великоберезнянської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1. Сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації (далі ? сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації і у межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.
Сектор є органом управління районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і території.
2. Сектор підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відділу з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної, районної державної адміністрації, а також положенням про сектор.

2. Основні  завдання  сектору

Основними завданнями сектору є:
участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території району;
участь в організації відновлюваних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;
здійснення разом з іншими органами управління районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. Сектор відповідно до повноважень виконує такі завдання:

3.1. Розробляє і здійснює заходи щодо підтримання готовності органів управління і сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.
3.2. Розробляє та забезпечує реалізацію районних програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.
3.3. Бере участь у створені спеціалізованих служб цивільного захисту, місцевої та добровільної пожежної охорони, здійснює контроль за готовністю до дій за призначенням.
3.4. Забезпечує за розпорядженням голови районної державної адміністрації оповіщення та інформування керівного складу органів управління, сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту та населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;
3.5. Бере участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території району, а також радіаційного, хімічного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій.
3.6. Організовує роботу районної евакуаційної комісії.
3.7. Подає голові районної державної адміністрації:
пропозиції щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, системи зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
3.8. Бере участь у розроблені та організації здійснення заходів щодо створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
3.9. Приймає участь у організації завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.
3.10. Забезпечує взаємодію з районною ланкою центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту щодо виконання завдань цивільного захисту.
3.11. Бере участь в організації забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.
3.12. Є робочим органом районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, організовує та забезпечує її роботу, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.
3.13. Бере участь в організації та проведенні заходів щодо навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, керівників та заступників підприємств, установ і організаційрізних форм власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Складає заявку та контролює комплектацію слухачів на обласних курсах в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
3.14. Організовує роботу з виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.
3.15. Бере участь у визначені потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.
3.16. Бере участь у плануванні та організації робіт з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.
3.17. Бере участь у підготовці пропозицій для прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту комунальної та приватної власності.
3.18. Веде облік фонду захисних споруд цивільного захисту.
3.19. Здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту.
3.20. Бере участь в організації проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключені їх, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду таких споруд.
3.21. Бере участь у розроблені та здійснені комплексу заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.
3.22. Розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні.
3.23. Бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні антитерористичних заходів на території району.
3.24. Забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності.
3.25. Бере участь у реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, в особливий період.
3.26. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту.
3.27. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.
3.28. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.
3.29. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.
3.30. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.
3.31. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
3.32. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод та договорів у межах своїх повноважень.
3.33. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.
3.34. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
3.35. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої  він є.
3.36. Надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування, підприємсивам, установам і організаціям різних форм власності з питань здійснення наданих їм законом повноважень у сфері цивільного захисту.
3.37. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
3.38. Забезпечує захист персональних даних.
3.39. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

4  Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань,
що визначені, має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).
4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
4.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

5. Взаємодія сектору з іншими органами влади


Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6. Організаційно-розпорядча діяльність сектору

6.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з відділом з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
6.2. Завідувач сектору:
6.2.1. Здійснює керівництво сектору, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі.
6.2.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор.
6.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними.
6.2.4. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.
6.2.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору.
6.2.6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи.
6.2.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень.
6.2.8. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Великоберезнянському районному управлінні юстиції.
6.2.9. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників сектору.
6.2.10. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору.
6.2.11. Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
6.2.12. Здійснює інші повноваження, визначені законом.
6.3. Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або начальником відділу з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. 
6.4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
6.5. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова районної державної адміністрації, після їх погодження з фінансовим управлінням райдержадміністрації, відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228.
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА