Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Великоберезнянської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

____09.01.2014_____              Великий Березний               №______1_______

 

 

Про Програму економічного і соціального розвитку

району на 2014рік

 

Відповідно до статей 6, 17, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, з метою забезпечення сталого економічного і соціального розвитку району:

 

1. Схвалити Програму економічного і соціального розвитку району на 2014 рік (додається).

2. Управлінню економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації (Плакош О. В.) подати Програму економічного і соціального розвитку району на 2014 рік на розгляд сесії районної ради.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова державної адміністрації                                                          Р.Рогач

 

 

 

 

 

 

 

 

 


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

_09.01.2014_ № __1___

 

ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку району на 2014 рік

 

ВСТУП

Програма економічного та соціального розвитку району на 2014 рік      (далі – Програма) є документом, у якому на основі аналізу розвитку району визначаються цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Великоберезнянщини на 2014 рік та заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту громадян.

Програма розроблена відповідно до вимог Конституції України з врахуванням положень Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, „Про державні цільові програми”, „Про стимулювання розвитку регіонів”, „Про інвестиційну діяльність”, „Про режим іноземного інвестування”, „Про зовнішньоекономічну діяльність”, „Про дозвільну систему в господарській діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

Програма спрямована на забезпечення подальших перетворень в усіх сферах суспільного життя, активізації економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу району, збільшення інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, подальшого розвитку малого та середнього бізнесу, проведення фінансового оздоровлення у різних галузях економіки, а також підвищення духовності, національної свідомості населення району.

Метою розроблення Програми є забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, найманих працівників та власників. Програма відповідає завданням та пріоритетним напрямам стратегії розвитку Великоберезнянського району до 2015 року.

У Програмі з урахуванням пріоритетів, оцінки конкурентних переваг, обмежень, загроз і проблем визначені першочергові пріоритетні цілі розвитку району та критерії їх досягнення, заходи координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які спрямовані на реалізацію визначених завдань.

 

 

 

 

 

1. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2013 РОЦІ

 

Зусилля райдержадміністрації упродовж 2013 року були направлені на створення механізмів реалізації завдань щодо економічного зростання та поліпшення життєвого рівня населення.

За січень – листопад 2013 року підприємствами основного кола реалізовано продукції у сумі 58,4 млн. грн., що складає 113,7 відсотка до відповідного періоду минулого року. Питома вага підприємств лісової та  деревообробної галузі у загальному обсязі реалізованої продукції складає      75,0 відсотків. Підприємства району, крім ВАТ АФ „Яворник”, працюють ритмічно і стабільно, нарощують обсяги виробництва та реалізованої продукції, деревообробні підприємства свою продукцію в основному експортують.

Єдине підприємство легкої промисловості ТОВ „Березнянка” працює виключно на давальницькій сировині, обсяг реалізованої продукції за січень-листопад становить 121,8 відсотка до відповідного періоду минулого року. 

На території району є значні запаси природної рослинної продукції та грибів. За 11 місяців 2013 року видано 9 дозволів на закупівлю рослинних ресурсів місцевого значення, з них на гриби – 1, на чорниці – 5, ожини – 3. Суб’єктами господарювання заготовлено: чорниці – 51,0 т, грибів білих – 3,0 т, ожини – 24,7 т. Сплачено до місцевого бюджету збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення у сумі 38,2 тис. гривень.

За січень - листопад 2013 року всіма категоріями господарств району вироблено м’яса 1 902 тонни, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 104,7 відсотка, молока – 17 019 тонн, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 105,0 відсотка, виробництво яєць становить 4 641,2 тис. штук, що в порівнянні з відповідним періодом  становить 103,0 відсотка.

Протягом 9 місяців 2013 року в цілому у районі введено в експлуатацію 2291м2 житлової площі, що на 18,9 відсотка більше відповідного періоду минулого року.

За 9 місяців 2013 року підприємства району залучили 217,8 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій. У структурі прямих іноземних інвестицій основну частину - 99,4 відсотка, склали інвестиції за консесійними договорами та договорами про спільну інвестиційну діяльність, грошові внески -               0,6 відсотка.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій за станом на          01.10.2013 склав 22,1 млн. дол. США. У районі продовжується робота щодо активного просування продукції на традиційні міжнародні ринки, розширення зовнішніх ринків збуту.

Обсяг експорту товарів за січень - вересень 2013 року склав 11 564,1 тис. дол. США, обсяг імпорту товарів – 5 154,1 тис. дол. США.

За січень – вересень 2013 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у районі складає 2234 грн., що становить 100,6 відсотка більше відповідного періоду минулого року.

Складним залишається питання погашення заборгованості із заробітної плати. За станом на 01.12.2013 заборгованість складає 86,3 тис. гривень. Найбільшими боржниками є комунальне підприємство „Великоберезнянське виробниче управління житлово-комунального господарства” – 52,6 тис. грн., що складає 61,0 відсоток до загальної суми заборгованості,                              ПАТ „АФ Яворник”-33,7 тис. грн., що складає – 39,0 відсотка.

За січень – листопад 2013 року до Зведеного бюджету надійшло       20 406,1 тис. грн., що становить 104,2 відсотка при планових завданнях   19 574,6 тис. грн., до відповідного періоду 2012 року надходження збільшились на 2,2 відсотка. До державного бюджету фактично надійшло 2 444,8 тис. грн. при доведеній розрахунковій базі 2 189,0 тис. грн., що становить                   111,7 відсотка.

До загального фонду місцевих бюджетів району за січень - листопад    2013 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі          12 668,1 тис. грн., що становить 91,7 відсотка до затвердженого плану на відповідний період, недоотримано 1 151,2 тис. гривень.

До спеціального фонду місцевих бюджетів за січень - листопад 2013 року надійшло 2 727,7 тис. грн. (без власних надходжень), при плані на відповідний період 1 298,5 тис. гривень. До бюджету розвитку від продажу землі несільськогосподарського призначення 502,0 тис. грн., єдиного податку – 1 481,4 тис. грн., від продажу майна комунальної власності -577,8 тис. гривень.

Бюджет району за видатками загального фонду за 11 місяців 2013 року  виконано на 94,8 відсотка. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 56 551,9 тис. грн., або 54,7 відсотка загальної суми видатків. Із загальної суми видатків на інші захищені статті бюджету та енергоносії спрямовано              40,1 відсотка.

За станом на 01.10.2013 до Пенсійного фонду України від суб’єктів підприємницької діяльності району надійшло власних коштів у сумі                25 636,0 тис. грн., що становить 98,7 відсотка доведеного завдання. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на   517,0 тис. гривень.

Загальна сума заборгованості складає 968,4 тис. грн., у тому числі: борг зі страхових внесків – 641,6 тис. гривень.

Найбільші боржники - ПАТ „АФ Яворник” - 494,2 тис. грн. (матеріали знаходяться на виконанні у держаній  виконавчій службі на всю суму), консервний завод 76,7 тис. грн. (вимоги про сплату боргу передано із виконавчої служби до ліквідаційної комісії, яка діє з липня 2008 року), КП „Райагробуд” - 42,0 тис. гривень.

Зі сплати соціального внеску заборгованість складає 326,8 тис. грн., борг збільшено відповідно до 01.01.2013 на 137,8 тис. гривень. Найбільший боржник – ПАТ АФ „Яворник” - 196,3 тис. грн., філія „Великоберезнянське лісове агропромислове господарство” - 66,7 тис. гривень.

За станом на 01.12.2013 на обліку в службі зайнятості району в пошуках роботи перебуває 567 осіб з незайнятих громадян.

Рівень офіційно зареєстрованого безробіття за станом на 01.12.2013 склав 3,63 відсотка, проти 4,77 - на початок року.

Щомісячно здійснюється моніторинг створення нових робочих місць у розрізі селищної та сільських рад району, а також у розрізі галузей економіки району.

Відповідно до Програми зайнятості населення на 2013 рік передбачено створення 450 нових робочих місць. За станом на 01.12.2013 створено 495 нових робочих місць.

Протягом 11 місяців 2013 року в оплачуваних громадських роботах взяли участь незайнятих 319 осіб, при завданні - 280. Завдання виконано на            113,9 відсотка.

Належна увага приділяється соціальному захисту населення. За 11 місяців 2013 року призначено державної соціальної допомоги 2 350 одержувачам, нараховано та профінансовано соціальної допомоги у сумі 35359,0 тис. гривень.

За станом на 01.12.2013 призначено субсидії 345 сім’ям на скраплений газ і тверде паливо у сумі 324,0 тис. грн., на оплату житлово-комунальних послуг 50,0 тис. гривень.

Виплачено компенсацію за бензин, техобслуговування та невикористане санаторно-курортне лікування 47 інвалідам у сумі 8,5 тис. гривень. Оздоровлено в санаторіях сім інвалідів та два ветерани війни. Одноразову грошову допомогу виплачено у сумі 170,6 тис. гривень.

Реалізація державної політики у сфері підприємництва зосереджувалася на створенні сприятливого підприємницького клімату, активізації діяльності щодо підтримки малого підприємництва, впровадженні єдиної державної регуляторної політики.

У районі проводиться активна регіональна політика щодо розвитку малого підприємництва. На виконання вимог Законів України „Про державну підтримку малого підприємництва”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Указів Президента України від 1 червня 2005 року № 901 „Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики” та відповідних розпоряджень голови райдержадміністрації в районі діє Програма розвитку малого підприємництва (затверджена рішенням районної ради від 28 лютого 2013 року № 248).

Протягом 9 місяців 2013 року в діючих туристично-рекреаційних закладах району відпочивало 2 114 осіб. Загальна кількість використаних людино-днів становить 9 528 л/д, сплачено до бюджетів усіх рівнів                244,9 тис. гривень.

На території району зареєстровано 25 суб’єктів підприємництва у сфері туризму і рекреації .

Прокладено понад 30 туристичних маршрутів, з яких 8 - велосипедних. Для кожного із вищезазначених маршрутів розроблено картографічні матеріали та схеми їх проходження.

Об’єктивна оцінка тенденцій розвитку засвідчує, що при зазначених кількісних та якісних змінах в економіці районі мають місце окремі негативні тенденції.

За останні роки змінилася структура промисловості. Провідними галузями промисловості є легка, лісова та деревообробна. Єдине підприємство легкої промисловості ТОВ „Березнянка” працює виключно на давальницькій сировині, а деревообробні підприємства свою продукцію, в основному, експортують.

Доволі значна частина підприємств, особливо малого бізнесу, працює збитково. Спостерігається  значний рівень безробіття протягом останніх років. Недостатньо високий порівняно з середньо обласним рівень заробітної плати. Значно переважає кількість ліквідованих ніж створених робочих місць. Протягом року спостерігається спад обсягу роздрібного товарообороту через зміну його структури.

Враховуючи складність та масштаби цих проблем, їх вирішення буде забезпечено шляхом реалізації завдань та заходів, які передбачені Програмою економічного і соціального розвитку Великоберезнянського району на 2014 рік.

 

2.  ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКОГО РАЙОНУ У 2014 РОЦІ

 

Основна мета розвитку району у 2014 році

 

Відновлення економічного зростання із закладанням інвестиційного фундаменту подальшого стійкого розвитку, що стане базовою передумовою для розв’язання соціальних проблем та підвищення добробуту населення.

Програма спрямована на зменшення соціально-економічних диспропорцій, забезпечення всіх складових людського розвитку, зміцнення потенціалу району, створення умов для забезпечення сталого економічного зростання на основі ефективного функціонування реального сектору економіки, в тому числі: із залучення інвестицій у всі галузі економіки, підтримки та розвитку пріоритетних сфер діяльності, малого підприємництва, розвиток транскордонного співробітництва та формування сучасної інфраструктури.

 

Пріоритетні завдання:

 

Розвиток людини та підвищення соціальних стандартів життя

 

забезпечення оптимізації освітніх та розвитку дошкільних закладів району;

підвищення тривалості життя та доступу до якісного медичного обслуговування;

формування здорового способу життя;

підвищення культури життя та збереження історико-культурної спадщини;

забезпечення соціальної підтримки вразливих верств населення;

формування нової якості суспільних послуг.

 

Формування конкурентоспроможної та життєздатної економіки:

 

нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції промисловими підприємствами району;

забезпечення більш ефективної і комплексної переробки деревини;

забезпечення ефективності, енерго- та ресурсозбереження у сфері господарювання;

підвищення інноваційного рівня економіки;

формування системи забезпечення стандартів якості продукції;

формування розгалуженої ринкової та інвестиційної інфраструктури економіки району;

створення умов для розвитку підприємництва.

 

Поглиблення транскордонного співробітництва:

 

розвиток ділової прикордонної інфраструктури та співпраці між місцевими і регіональними громадами країн – сусідів;

підготовка регіональних та місцевих проектів розвитку транскордонного співробітництва для фінансування міжнародними донорськими організаціями.

 

Розвиток туризму та курортно -рекреаційної сфери:

 

підвищення конкурентоспроможності туристичних та рекреаційних послуг;

розвиток туристично-сервісної інфраструктури;

рекламування рекреаційно-туристичного потенціалу.

 

Просторова гармонія та охорона довкілля:

 

розвиток просторово-збалансованої виробничої та соціальної інфраструктури;

забезпечення комфортних умов проживання;

покращення якості навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки;

запобігання техногенним аваріям, катастрофам та стихійним лихам.

 

Шляхи досягнення мети:

нарощування темпів приросту інвестицій: забезпечення позитивної інвестиційної динаміки шляхом створення в районі сприятливого інвестиційного клімату за рахунок презентації наявного потенціалу, інвестиційних пропозицій Великоберезнянщини на міжнародних економічних та інвестиційних форумах і виставках, розміщення проектів на веб-сторінці Великоберезнянської райдержадміністрації;

розбудова ефективного промислового сектору: введення в дію нових виробничих потужностей, залучення інвестиційних ресурсів, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що дасть можливість задовольняти матеріальні та соціальні потреби населення;

розвиток агропромислового виробництва: створення переробних підприємств, заготівельних пунктів, фермерських господарств, поліпшення соціальної сфери села шляхом забезпечення фінансово-економічних умов для розвитку сільських територій та поліпшення умов проживання сільського населення;

розвиток туристично-рекреаційного комплексу: розроблення генеральних планів забудови та облаштування природних територій туристично-рекреаційного призначення. Продаж на конкурсній основі перспективних земельних ділянок виключно для розміщення об’єктів;

сприяння залученню іноземних і вітчизняних інвестицій у розвиток матеріально-технічної бази та інфраструктури туристично-рекреаційної сфери;

підвищення конкурентоспроможності туристичних послуг (якісне обслуговування, широкий спектр додаткових послуг, розгалужена супутня інфраструктура, тощо);

розвиток пріоритетних видів туризму (оздоровчо-лікувальний, активних видів відпочинку, сільського туризму, інших) шляхом підвищення ефективності використання природо-кліматичного, рекреаційного, історико-культурного та соціально-економічного потенціалу району;

здійснення активної рекламно-інформаційної діяльності шляхом участі у міжнародних спеціалізованих туристичних виставкових заходах та видання тематичних довідників, путівників;

забезпечення розвитку малого підприємництва, підвищення його ролі у соціально-економічному житті району: недопущення випадків перешкоджання започаткуванню та розвитку підприємницької діяльності, активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів малого бізнесу шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що їм надаються на реалізацію інвестиційних проектів, сприяння підвищенню конкурентоспроможності продукції малих підприємств;

зростання добробуту та підвищення рівня життя населення: підвищення рівня доходів мешканців Великоберезнянщини шляхом зростання заробітної плати та збільшення її частки у структурі доходів населення, поліпшення якості робочих місць та якості трудового потенціалу району, його конкурентоспроможності на ринку праці та вжиття заходів щодо запобігання росту безробіття, створення умов для гігієни та безпеки праці, вирішення проблем соціально-побутової, медичної, натуральної і грошової допомоги малозабезпеченим, одиноким громадянам, людям похилого віку та інвалідам;

забезпечення всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства: створення мешканцям Великоберезнянщини умов рівного доступу до якісної освіти, продовження роботи щодо створення умов для здобуття повноцінної освіти різними категоріями дітей, створення умов для відродження та розвитку культури на території району, забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян, поліпшення діяльності всіх складових фізкультурного руху в районі;

координація діяльності громадських, релігійних організацій, навчальних закладів щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя;

розвиток транспортної інфраструктури: залучення коштів інвесторів для будівництва автозаправних станцій на шляху Великий Березний – Ужок;

здійснення природоохоронних заходів: зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів забруднюючих стоків у поверхневі водойми, поліпшення якості питної води, впорядкування поводження з твердими побутовими відходами, збереження лісового фонду району;

забезпечення населення, підприємств та організацій якісними житлово-комунальними послугами та створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг: залучення інвестицій для реконструкції, капітального ремонту і розвитку житлового фонду та систем водопостачання та водовідведення.

Досягнення викладених вище пріоритетних напрямків розвитку економіки району дасть можливість забезпечити наповнення бюджетів усіх рівнів та спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій.

 

Очікувані результати:

 

зростання обсягів реалізованої промислової продукції на 6,2 відсотка;

підвищення рівня життя населення: збільшення рівня середньомісячної заробітної плати на 7,0 відсотка до 2 480грн., створення 450 нових робочих місць;

активізація підприємницької діяльності: зростання кількості малих підприємств на 3,5 відсотка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

 

3.1. Промисловість

 

Основна мета промислової політики – створення конкурентоспроможного промислового виробництва, здатного до саморозвитку, яке забезпечує внутрішні потреби, зростання реальних обсягів виробництва за рахунок залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, створення нових виробництв, реконструкцію та модернізацію діючих, зменшення рівня енерго- та матеріалоємності промислової продукції.

Провідними галузями промисловості району є легка, лісова та деревообробна. Єдине підприємство легкої промисловості товариство з обмеженою відповідальністю „Березнянка” працює виключно на давальницькій сировині, а деревообробні підприємства свою продукцію, в основному, експортують.

Деревообробна галузь, одна із небагатьох, яка забезпечена місцевими ресурсами і здатна працювати в режимі самодостатності. Протягом січня – листопада 2013 року підприємствами деревообробної галузі реалізовано продукції у сумі 43 051,7 тис. грн., що складає 111,2 відсотка до відповідного періоду минулого року. На 15,9 відсотка збільшило обсяг реалізованої продукції підприємство з іноземними інвестиціями товариство з обмеженою відповідальністю „СІО-К”, на 8,5 більше реалізовано продукції приватним підприємством „СІО”. Питома вага деревообробної галузі в загальному обсязі реалізованої продукції району складає 75,1 відсотка.

За станом на 01.12.2013 два підприємства деревообробної галузі спрацювали прибутково, загальна сума прибутків яких становила 111,4 тис. гривень (ПП „СІО” – 95,0 тис. грн., ТОВ СП „Арсіл” -16,4 тис. грн.). ТОВ „СІО-К” спрацювало збитково, сума збитків складає 2 466,0 тис. гривень.

Питома вага легкої промисловості в загальному обсязі реалізованої продукції складає 24,9 відсотка – це ТОВ „Березнянка”, яке працює виключно на давальницькій сировині і в повній мірі залежить від іноземних замовлень, асортимент яких часто змінюється, продукція є більш трудомісткою, проте з меншою кінцевою вартістю. За січень – листопад 2013 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшено обсяг реалізованої продукції на 21,8 відсотка.

ТОВ „Березнянка” працює стабільно, розширює своє виробництво, на підприємстві працює 341 чол., фінансовий результат за січень - вересень                2013 року – 538,0 тис. грн. прибутків.

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги реалізованої промислової продукції у діючих цінах (тис. грн.)

Основні проблемні питання:

 

висока частка продукції, виробленої з давальницької сировини, залежність від іноземних партнерів, які часто змінюють асортимент продукції;

майже не випускається продукція для реалізації на внутрішньому ринку;

низький рівень технологічного оновлення та інноваційної діяльності промислових підприємств;

дефіцит кваліфікованих кадрів робітничих професій, зокрема для підприємств, що займаються лісозаготівлею та переробкою деревини;

невисокий рівень оплати праці на підприємствах, що спричиняє плинність кадрів;

постійне зростання цін на деревину та енергоносії, що негативно впливає на рентабельність підприємств та фінансовий стан галузі в цілому;

недосконале кредитування промислового виробництва, відсутність дешевих банківських кредитів.

 

Основними завданнями на 2014 рік є:

 

підвищення питомої ваги продукції кінцевого споживання, орієнтованої на внутрішній ринок;

подальше залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, розширення виробництва на підприємствах з іноземними інвестиціями;

забезпечення поглибленої переробки деревини;

впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, технічне переоснащення виробництв, забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції;

поступове подолання залежності виробництва від роботи на давальницькій сировині і перехід до випуску продукції з використанням вітчизняних та місцевих сировинних ресурсів;

підвищення прибутковості промислових підприємств.

 

3.2. Агропромисловий комплекс

 

Головною метою агропромислового комплексу є збільшення виробництва продукції сільського господарства як рослинництва, так і тваринництва.

Всіма категоріями господарств району зібрано врожай картоплі 394,7 тис. центнерів, урожайність якої становить 180,1 центнерів з га., овочів відкритого ґрунту – 23,3 тис. ц., та зібрано зерна 9,5 тис. центнерів.

Чисельність поголів’я великої рогатої худоби за станом на 01.12.2013  становило 6 501 голів, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 104,8 відсотка, корів – 4 536 голів, що становить 100,2 відсотка,  овець та кіз – 1 076 голови, що становить 118,9 відсотка, свиней -6 027 голів, що становить 103,4 відсотка, птиці – 49,9 тис. голів, що становить                        106,6 відсотка.

За січень - листопад 2013 року всіма категоріями господарств району вироблено м’яса 1 902 тонни, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 104,7 відсотка, молока – 17 019 тонн, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 105,0 відсотків, виробництво яєць становить 4 641,2 тис. штук, що в порівнянні з відповідним періодом становить 103,0 відсотка.

За період дії постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня                  2011 року № 246 фізичними особами району – власниками молодняку великої рогатої худоби за станом на 01.12.2013 нараховано бюджетної дотації у сумі  768,8 тис. грн. за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби, з яких виплачено 519,8 тис. гривень.

 

Основні проблемні питання:

відсутність переробних сільськогосподарських підприємств та відсутність коштів для їх створення;

відсутність коштів місцевого бюджету, що спрямовуються на підтримку сільськогосподарського виробництва;

небажання сільської молоді працювати на землі, міграція їх у місто;

низька питома вага діючих фермерських господарств району.

 

Основні завдання на 2014 рік:

здійснення заходів щодо програми розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в районі на 2010-2015 роки;

здійснення заходів щодо програми охорони і підвищення родючості ґрунтів на 2008-2015 роки;

суттєве покращення племінної справи, ветеринарного обслуговування, що сприятиме стабілізації галузі тваринництва;

збереження та нарощування поголів’я худоби, особливо маточного;

забезпечення зростання обсягів виробництва основної сільськогосподарської продукції.

 

3.3. Транспортне обслуговування

 

Перевезення вантажів та пасажирів на території району здійснюється залізничним та автомобільним транспортом. Потреби району у перевезенні вантажів та пасажирів в основному забезпечуються.

Територією району пролягають дільниця залізниці „Львів – Самбір - Ужгород” та дільниця автодороги загальнодержавного значення такого ж сполучення протяжністю 57 кілометрів.

На території району зареєстровано 13 перевізників, що здійснюють пасажирські перевезення.

Із 32 населених пунктів району автобусним сполученням охоплено 27. Автобусні перевезення здійснюються на 13 маршрутах, у тому числі чотири в районі. Автомобільним транспортом за січень - листопад поточного року перевезено 430,9 тис. осіб, що становить 100,9 відсотка до відповідного періоду 2012 року. Пасажирооборот складає 13761,1 тис. пас. км, що становить 93,8 відсотка до відповідного періоду 2012 року.

Протягом 11 місяців 2013 року перевезено вантажів усіма видами транспорту 6087,2 тис. т., що складає 105,8 відсотка відповідного періоду минулого року.

 

Основні проблемні питання:

недостатнє забезпечення автобусним сполученням всіх населених пунктів району;

необхідність оновлення рухомого складу автобусів, що здійснюють перевезення пасажирів;

необхідність внесення змін та вдосконалення на законодавчому рівні системи пільгових перевезень пасажирів автомобільним транспортом;

нарощування обсягів вантажоперевезень.

 

Основні завдання на 2014 рік:

забезпечення якісним і постійним автобусним сполученням всіх населених пунктів району;

удосконалення автобусної маршрутної мережі;

посилення безпеки пасажирських перевезень, особливо автомобільним транспортом;

підвищення якості та культури обслуговування пасажирів;

збільшення обсягу пасажирообороту.

 

3.4. Зв’язок та інформаційні технології

 

Галузь зв’язку є однією із найбільш стабільних та динамічних галузей економіки району, послуги якої надає ПАТ „Укртелеком”, Закарпатська філія ЦТП № 2 у смт Великий Березний. Її розвиток, постійне удосконалення та поліпшення якості наданих послуг дозволило поліпшити забезпечення комунікаційних потреб населення, зросла якість телефонного зв’язку, набув розвитку мобільний зв’язок, діє розгалужена мережа Інтернет.

За станом на 01.12.2013 у районі зареєстровано біля 3 000 абонентів телефонного зв’язку, у смт Великий Березний діють 1 000 інтернет – портів, у с. Малий Березний розширено інтернет – площадку до 192 портів. Розпочато будівництво інтернет - площадки АДСЛ на 64 порти в с. Кострина, які планується завершити у 2014 році.

Набув розвитку мобільний зв’язок. Оскільки мобільний зв’язок дає змогу здійснювати процес комунікації між громадянами максимально комфортно, то кількість його абонентів у районі постійно зростає.

Для задоволення попиту населення у послугах телефонного зв’язку, зокрема, в сільській місцевості, спостерігається тенденція до забезпечення  населення мобільним зв’язком, оскільки будівництво АТС має великий термін окупності.

Послуги поштового зв’язку в районі надає Великоберезнянська філія УДППЗ „Укрпошта” та 14 її відділень у населених пунктах району. Філією надаються різного виду послуги, в тому числі: сучасні види послуг для населення, такі як доступ до мережі Інтернет „Електронна пошта” та „Електронний переказ”.

.

Основні проблемні питання:

недостатній рівень технічного забезпечення поштового зв’язку;

високий рівень окупності будівництва нових АТС.

 

 

Основні завдання на 2014 рік:

розширення мережі та підвищення якості мобільного зв’язку;

розширення мережі передачі даних та широкосмугового доступу до мережі Інтернет;

підвищення технічного та технологічного рівня поштової служби зв’язку.

 

3.5. Інвестиційна діяльність

 

Основними пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності в районі є створення привабливого інвестиційного клімату та подальше нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення структури інвестиційних джерел, оптимізація напрямків їх вкладання та створення рівних правових умов діяльності всім учасникам інвестиційного процесу.

Протягом 9 місяців 2013 року в цілому у районі введено в експлуатацію 2 291 м2 житлової площі, що на 18,9 відсотка більше відповідного періоду минулого року.

За 9 місяців 2013 року підприємства району залучили 217,8 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій. У структурі прямих іноземних інвестицій основну частину - 99,4 відсотка, склали інвестиції за концесійними договорами та договорами про спільну інвестиційну діяльність, грошові внески -                0,6 відсотка.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій за станом на 01.10.2013 склав 22,1 млн. дол. США. У залежності від обсягів інвестицій, внесених в економіку району, країни інвестори розподіляються наступним чином: США – 60,3% до загального обсягу, Італія – 26,6%, Нідерланди – 3,5%, Чеська республіка – 1,0%, Угорщина – 0,6 %, Данія - 4,2 %, Франція – 4,2 %, Словаччина і Бельгія - 0,1 відсотка.

У районі продовжується робота щодо активного просування продукції на традиційні міжнародні ринки, розширення зовнішніх ринків збуту.

Обсяг експорту товарів за січень-вересень 2013 року склав 11 564,1 тис. дол. США, обсяг імпорту товарів – 5 154,1 тис. дол. США.

Для додаткового залучення інвестицій в економіку району управлінням економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації розроблено двадцять одну інвестиційну пропозицію з метою презентації їх на різного виду виставкових заходах та оприлюднення їх на веб-сайті райдержадміністрації.

 

Основні проблемні питання:

недостатність коштів бюджетів всіх рівнів для завершення (продовження) будівництва об’єктів соціальної сфери, які споруджуються із залученням державного та місцевого бюджетів;

нестабільність правового поля та відсутність нормативно-правових актів щодо стимулювання інвестиційної діяльності;

різке зниження обсягів введення в експлуатацію житла.

 

Основні завдання на 2014 рік:

подальше розширення і оновлення бази інвестиційних пропозицій;

збільшення та оновлення рекламно-презентаційної продукції з питань інвестиційної привабливості району;

активізація інформативної відкритості району у сфері висвітлення інвестиційної привабливості району на міжнародних форумах, семінарах, конференціях;

розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності району в мережі Інтернет;

проведення семінарів з керівниками суб’єктів господарювання з питань підготовки інвестиційних проектів, бізнес-планів та їх презентацій з метою залучення інвесторів;

підвищення інноваційної спроможності інвестиційної діяльності.

 

3.6. Будівництво житла,

об’єктів соціально-культурної сфери, газифікація

 

Житлове будівництво. Обсяги житлового будівництва в районі забезпечуються індивідуальними забудовниками. Протягом 9 місяців 2013 року введено в експлуатацію 2 291 м2 загальної площі житла, що становить 118,9 відсотка до відповідного періоду минулого року. У районі розроблена районна Програма житлового будівництва. Основним завданням реалізації Програми в галузі будівництва є раціональне використання територій, створення повноцінного та безпечного для здоров’я середовища, вирішення архітектурно-містобудівних завдань щодо комплексної забудови району, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, урахування законних державних, громадських та приватних інтересів під час проведення містобудівної діяльності.

Програма спрямована на надання земельних ділянок під житлову забудову, будівництво об’єктів соціальної сфери та інженерно-транспортної інфраструктури з урахуванням наявності проектно-кошторисної документації на їх будівництво та орієнтовних джерел фінансування, а також реалізацію намірів індивідуальних забудовників щодо будівництва житлових будинків садибного типу для поліпшення своїх житлових умов, на виготовлення містобудівної документації території селищної та сільських рад району.

З метою покращення умов проживання населення  району розробляється Програма будівництва (придбання) доступного житла для громадян, які потребують поліпшення житловим умов та забезпечення громадян житлом із фонду соціального призначення.

Будівництво об’єктів соціально-культурної сфери, газифікація

Райдержадміністрацією розроблений перелік об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, фінансування яких передбачалося у 2013 році. За станом на 01.12.2013 використано коштів з бюджету розвитку місцевих бюджетів у сумі 2 026,5 тис. грн., у тому числі: освіта – 744,3 тис. грн., охорона здоров’я – 77,1 тис. грн., культура – 189,6 тис. грн., на інші об’єкти – 997,7 тис. гривень.

 

Основні проблемні питання:

недостатність фінансування для будівництва та реконструкції об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення;

складність виготовлення землевпорядної та містобудівної документації для будівництва;

недостатній рівень платоспроможності населення, що потребує поліпшення житлових умов;

обмеженість кредитних ресурсів з державних програм для інвестування житлового будівництва, в т.ч. для молоді;

відсутність коштів для будівництва або придбання житла для працівників соціальної сфери, зокрема в гірських населених пунктах;

відсутність коштів для фінансування будівництва підвідного газопроводу до сіл Розтоцька Пастіль, Бегендяцька Пастіль, Костева Пастіль та Чорноголова.

 

Основні завдання на 2014 рік:

спрямування коштів всіх бюджетів на завершення будівництва об’єктів соціальної сфери та продовження будівництва соціально важливих об’єктів;

будівництво та прискорення введення в експлуатацію школи в с. Вишка.

 

3.7. Житлово-комунальне та дорожнє господарство

 

Житлово-комунальне господарство в даний час залишається однією з найменш сучасно оснащених галузей господарства. Залишковий принцип фінансування галузі впродовж останніх років призвів до загострення проблем. Недостатність власних обігових коштів підприємства призвела до погіршення технічного стану об’єктів, зношеності основних засобів, підвищення аварійності об’єктів житлово-комунального господарства.

Комунальні послуги з водопостачання та водовідведення надає комунальне підприємство „Комунал-Сервіс”. Підприємство „Комунал-Сервіс” забезпечує водопостачанням та водовідведенням мешканців селища міського типу Великий Березний та села Забрідь. За станом на 01.12.2013 комунальним підприємством надаються послуги 1 778 абонентам щодо забезпечення водопостачанням, 945 абонентів забезпечені водовідведенням.

Для покращення водопостачання населення питною водою проводиться  реконструкція поверхневого водозабору в урочищі Термачув села Забрідь, реконструкція здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету та співфінансування з селищним бюджетом, використано коштів у сумі           2 96,4 тис. грн. з виділених на 2013 рік 345 тис. гривень. Реконструкція водозабору в стадії завершення. За 11 місяців 2013 року на роботи з благоустрою було використано 388,4 тис. гривень.

Житловий фонд складає 14 багатоповерхових житлових будинків або         23,7 тис. м2. Активізовано процес створення об’єднань співвласників багатоповерхових будинків. За станом на 01.12.2013 у смт Великий Березний створено дев’ять об’єднань на базі  п’ятиповерхових будинків.

Дорожньо-мостове господарство. Протягом багатьох років бюджетне фінансування дорожнього комплексу району не забезпечує нормативні потреби витрат на утримання в належному стані мережі автомобільних доріг, проведення їх реконструкції та ремонтів. Особливо в незадовільному стані є дороги місцевого значення, на будівництво та ремонти яких коштів селищної та сільських рад не вистачає. До плану робіт служби автомобільних доріг в Закарпатській області на 2013 рік включено проведення планово-попереджувальних, поточних ремонтів та утримання доріг державного значення на території Великоберезнянського району у сумі 4 500 тис. грн. за рахунок коштів державного бюджету. Обласній державній адміністрації подані пропозиції щодо передбачення в обласному бюджеті на 2013 рік коштів для планово-попереджувальних ремонтів доріг місцевого значення в районі у сумі 3 000 тис. гривень.

 

Основні проблемні питання:

вирішення питання узаконення площадок для тимчасового зберігання безпечних побутових відходів у населених пунктах, які розміщені на території Ужанського національного природного парку;

недостатній рівень розрахунків споживачів за отримані житлово-комунальні послуги;

недостатність коштів на розвиток житлово-комунальної галузі;

обмежене фінансування дорожньої галузі;

недостатні обсяги фінансування для проведення ремонту доріг загального користування в сільській місцевості.

 

Основні завдання на 2014 рік:

покращення стану доріг і дорожнього облаштування;

технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для надання житлово-комунальних послуг;

запровадження обов’язкового технологічного обліку води на всіх ділянках її видобування, транспортування та постачання споживачам.

 

3.8. Сфера обігу споживчих товарів і послуг
 

Позитивні тенденції розвитку економіки району останніх років сприяли сталому розвитку споживчого ринку, спрямованого на поліпшення життєвих умов населення та забезпечення їх якісними товарами.

За 9 місяців 2013 року обсяг роздрібного товарообороту підприємств юридичних осіб склав 49 216 тис. грн., що становить 83,6 відсотка до відповідного періоду 2012 року. Товарообіг ресторанного господарства склав 327 тис. грн., реалізація товарів на одну особу припадає 1 857 гривень.

Реалізація продовольчих і непродовольчих товарів, надання послуг ресторанного господарства здійснюється через 114 продовольчих,                              50 спеціалізованих магазинів, 5 супермаркетів, 3 кіоски, 2 ринки, 6 АЗС та                95 підприємств ресторанного господарства, з яких 11 ресторанів приватної форми власності.

Мережа торгівлі характеризується наявністю домінуючої частки приватного капіталу, збільшенням чисельності приватних підприємств, які обслуговують споживчий ринок (майже 95 відсотка).

За рахунок зростання реальних доходів населення, розширення та раціонального розміщення мережі підприємств торгівлі та ресторанного господарства прогнозується на 2014 рік зростання обсягів роздрібного товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців до 183,0 млн. гривень.

За січень - вересень 2013 року обсяг послуг реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг становив 3 031,2 тис. грн., населенню -               1 328,4 тис. гривень.

У цілому, діяльність підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування різних форм власності направлена на модернізацію, технічне переоснащення, приведення у відповідність з вимогами сучасного дизайну підприємств торгівлі та ресторанного господарства, подальше досягнення високого рівня якісного обслуговування населення, представлення широкого асортименту товарів та надання різноманітних послуг з урахуванням як вітчизняного, так і закордонного досвіду розвитку торговельних відносин та реалізації послуг, що відображено у районній Програмі розвитку внутрішньої торгівлі

 

Основні проблемні питання:

відсутність Закону України „Про внутрішню торгівлю” унеможливлює вирішення питання щодо взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування у процесі реалізації державної політики у сфері торгівлі, розміщення торгових об’єктів органами місцевого самоврядування;

відсутність перспективних планів розвитку та розміщення торгових об’єктів і закладів ресторанного господарства, які мають складатися у рамках генеральних планів – схем забудови  території населених пунктів;

відсутність на державному рівні методики визначення обсягів побутових послуг та обсягів продажу споживчих товарів за усіма каналами реалізації                 (в т.ч. і фізичними особами);

надмірна частка дрібнороздрібної торгівлі, яка об’єктивно несе в собі загрози тіньових відносин;

збереження стійкої тенденції до зменшення кількості юридичних осіб, що провадять діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у зв’язку з переходом до оподаткування за спрощеною системою та одночасним збільшенням кількості фізичних осіб-підприємців;

реалізація товару без ведення належного обліку розрахункових операцій, підтвердження походження та джерел придбання товару у суб’єктів господарювання за спрощеною системою оподаткування;

відсутність у районі виробників споживчих товарів, відсутність оптових гуртів, що призводить до незначної частки оптового товарообороту;

практично ліквідована система торговельного обслуговування соціально незахищених верств населення, відсутні заклади дієтичного та лікувально-профілактичного харчування;

тінізація сфери надання побутових послуг (індивідуальні послуги, особливо послуги перукарень, ремонту предметів особистого користування, а також послуги, пов’язані з сільськогосподарськими  роботами);

низький рівень розвитку побутового обслуговування населення у сільській місцевості.

 

Основні завдання на 2014 рік:

щорічно аналізувати виконання основних показників розвитку внутрішньої торгівлі району;

підвищення рівня освіти, кваліфікації працівників сфери послуг;

розвиток дрібних, економічно доступних об’єктів побутового обслуговування щодо надання послуг з виготовлення та ремонту взуття, одягу, ремонту теле-радіо-апаратури та побутової техніки, технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

 

3.9 Природокористування

 

3.9.1. Земельні ресурси та земельні відносини

 

Земельні ресурси є основною продуктивною силою нашого суспільства. Вони забезпечують функціонування будь-якого виробництва та умови проживання людей, а також виступають територіальним базисом розміщення інших природних ресурсів.

Концептуальні питання вдосконалення земельних відносин мають бути тісно пов’язані з адміністративно-територіальною реформою, економічною, соціальною, екологічною політикою держави і спрямовані на підвищення добробуту населення.

За станом на 01.07.2013 загальна площа земель району становить            80 992,0 га., у тому числі за землекористувачами та власниками землі:

 

сільськогосподарські підприємства

- 0,00 га;

громадяни, яким надані землі у власність та користування

-16 175,9872 га;

 

заклади, установи, організації

- 218,6748 га;

промислові та інші підприємства

- 89,8919 га;

підприємства та організації транспорту, зв’язку

- 681,7441 га;

 

частини, підприємства, установи, навчальні заклади оборони

- 240,6657 га;

організації, підприємства, установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

- 14 969,1194 га;

 

лісогосподарські підприємства

- 29 523,4000 га;

водогосподарські підприємства

- 14,0000 га;

землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування

- 19 078,5169га.

 

У районі запроваджено порядок ведення Державного земельного кадастру. Всього державними кадастровими реєстраторами було проведено реєстрацію 535 земельних ділянок, внесено до Державного земельного кадастру відомостей про дві земельні ділянки, а також видано 138 витягів з Державного земельного кадастру.

Завершено роботу щодо виготовлення технічної документації прибережно-захисної смуги річки Уж на площі 230 га. Всього проінвентаризовано земель загальною площею 525,7 га.

Проведено роботи щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів загальною площею 775,0 га. На даний час роботи з інвентаризації земель в сільських радах продовжуються.

Підготовлено одну земельну ділянку несільськогосподарського призначення до продажу шляхом земельних торгів (аукціонів) у смт Великий Березний, площею 0,016 га, ще три земельні ділянки підібрано для продажу на земельних торгах (аукціонах).

 

Основні проблемні питання:

відсутність розроблених схем землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель;

недостатньо розвинутий процес продажу земельних ділянок шляхом аукціону;

відсутність проектів землеустрою щодо встановлення прибережних захисних смуг та водоохоронних зон.

 

Основні завдання на 2014 рік:

удосконалення земельних відносин у сільськогосподарському виробництві;

проведення інвентаризації земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

оновлення планово-картографічних матеріалів у межах та за межами населених пунктів;

продовження видачі державних актів взамін сертифікатів на земельні частки.

 

3.9.2. Лісові ресурси

 

Ліси за своїм призначенням та місцем розташування виконують  водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, виховні та інші функції і є джерелом для задоволення потреб населення та господарства району. Тому раціональне використання лісових ресурсів є одним із основних завдань економічної політики органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування.

Площа лісового масиву району складає 58,2 тис. га, у тому числі земельних ділянок, вкритих лісовою рослинністю – 50,1 тис. га. із загальним запасом деревини 15,6 млн. м3 деревини.

Основна частина обсягів продукції та послуг лісового господарства припадає на лісозаготівлю. Обсяг лісосічного фонду складає 48,6 тис.м3. Відпущено за договором підряду суб’єктам господарювання 17,5 тис.м3 деревини, фактично заготовлено 23,2 тис.м3, у тому числі 12,1 тис.м3 головного користування.

Основними заготівельними підприємствами на території району є державне підприємство „Великоберезнянське лісове господарство”, філія „Великоберезнянське лісове агропромислове господарство” та Ужанський національний природний парк.

Основними деревообробними підприємствами району є ПАТ АФ „Яворник”, ПП „СІО”, ТОВ „СІО-К”, ТОВ „Арсіл”, якими протягом одинадцяти місяців поточного року реалізовано продукції у сумі 43,1 млн. гривень.

На території району є значні запаси природної рослинної продукції та грибів. За 11 місяців 2013 року видано 9 дозволів на закупку рослинних ресурсів місцевого значення, з них на гриби – один, на чорниці – п’ять, ожини – три. Суб’єктами господарювання заготовлено: чорниці – 51,0 т, грибів білих – 3,0 т, ожини – 24,7 т. Сплачено до місцевого бюджету збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення у сумі 38,2 тис. гривень.

 

Основні проблемні питання:

відсутність правових та економічних механізмів стимулювання запровадження природозберігаючих технологій;

низький рівень спрямування інвестиційних коштів у розвиток виробничої бази для організації збору та переробки природних лісових ресурсів місцевого значення (грибів, ягід, лікарської сировини);

фінансування з державного бюджету не забезпечує проведення заходів із ведення лісового господарства, передбачених лісовпорядкуванням;

низька, порівняно з іншими виробничими витратами, питома вага витрат на утримання лісової дорожньої мережі;

слабо розвинена транспортна база, яка використовується лісозаготівельними підприємствами.

 

Основні завдання на 2014 рік:

збереження та нарощування екологічного та ресурсного потенціалу лісів, підвищення їх продуктивності та цінності шляхом створення лісових насаджень в обсягах, що перевищують їх вирубування;

поліпшення організації контролю за використанням та охороною лісів;

дотримання лісокористувачами під час лісорозробок природозберігаючих технологій;

розвиток мережі лісових доріг.

 

3.10. Туристично-рекреаційна сфера

 

Для розбудови туристично-рекреаційного комплексу району вживаються ряд заходів, а саме: розроблено інвестиційні пропозиції, визначено перспективні земельні ділянки, пустуючі або недобудовані об’єкти, які можна використати для будівництва туристичних закладів. Одними із найпотужніших проектів реалізовує ТОВ „Вішка” – „Будівництво спортивно-туристично-готельного комплексу в с. Вишка”, будівництво гірськолижної інфраструктури в ур. Термачув, будівництво гірськолижного комплексу в с. Волосянка (ТОВ „Ужок ГЛБ”).

На території району прокладено понад 30 туристичних маршрутів, з яких – 8 велосипедних. Для кожного із вищезазначених маршрутів розроблено картографічні матеріали та їх схематичне проходження.

На сьогоднішній день на території району зареєстровано 25 суб’єктів підприємництва у сфері туризму і рекреації, з яких здійснюють діяльність 12, в стадії будівництва та реконструкції 7, простоюють, призупинили будівництво -  5.

Протягом 9 місяців 2013 року в діючих туристично-рекреаційних закладах району відпочивало 2 114 осіб. Загальна кількість використаних людино-днів становить 9 528 л/д, сплачено до бюджетів усіх рівнів 244,9 тис. гривень.

Виготовлено карту-схему Великоберезнянського району з нанесенням туристичної інфраструктури, випущено туристично-інформаційний путівник „Великоберезнянщина запрошує!”, друкується інформація на сторінках районної газети „Карпатська зірка”.

 

Основні проблемні питання:

слабка комунікаційна доступність перспективних для освоєння в туристично-рекреаційних цілях території та незадовільний стан виробничої інфраструктури, особливо в гірських населених пунктах;

.недостатність коштів для відновлення роботи діючих та продовження будівництва нових об’єктів.

 

Основні завдання на 2014 рік:

розроблення заходів для розширення мережі об’єктів туризму і рекреації;

розбудова туристично-рекреаційної території – гора Красія в с. Вишка;

освоєння активних видів відпочинку;

будівництво під’їзних шляхів до об’єктів туристично-рекреаційного призначення.

 

3.11. Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень - 2013 року склав 11 564,1 тис. дол. США і зріс порівняно з попереднім роком на 10,2 відсотка, обсяг імпорту товарів склав 5 154,1 тис. дол. США і залишився на рівні показника відповідного періоду минулого року. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 6 410,0 тис. дол. США.

Основу товарної структури експорту складають текстильні вироби, деревина та вироби з неї.

У товарній структурі імпорту переважає поставка механічного обладнання, машин і механізмів, електрообладнання та їх частини.

Основними країнами – партнерами, які співпрацюють із Великоберезнянщиною у сфері зовнішньої торгівлі є США, Італія, Данія та Франція.

 

Основні проблемні питання:

недосконала структура експорту товарів, у якій переважає сировина та напівфабрикати;

негативний вплив законодавчих змін на зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів підприємництва;

несвоєчасне повернення суб’єктам господарювання податку на додану вартість.

 

Основні завдання на 2014 рік:

створення умов для подальшого зростання рівня позитивного сальдо у зовнішній торгівлі;

створення умов для нарощування обсягів експорту;

активне просування продукції підприємств району на зовнішні ринки, а також пошук нових ринків збуту вітчизняних товарів;

нарощування обсягів експорту продукції шляхом збільшення частки товарів з високим ступенем переробки.

 

 

4.ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

 

4.1.Соціальна сфера

4.1.1. Демографічна ситуація

 

Одним із пріоритетів політики районної влади є збереження життєвого і трудового потенціалу населення на основі формування і реалізації заходів ефективної демографічної політики. Для демографічних процесів, що відбуваються в районі, є характерним збереження негативної тенденції відтворення населення.

За 9 місяців 2013 року зареєстровано 289 новонароджених і 301 особа померла, тоді як за відповідний період минулого року народилося 292, і померло 291 особа. Природний приріст за вказаний період 2013 року зменшився на 12 осіб проти одної особи приросту за відповідний період минулого року.

 

Основними завданнями демографічної політики в районі у 2014 році буде:

удосконалення системи охорони здоров’я населення, насамперед підлітків і молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення;

поліпшення якості та рівня медичного забезпечення материнства та дитинства;

проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної кампанії щодо створення позитивного іміджу багатодітних сімей;

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, проведення соціально-профілактичної роботи із запобігання правопорушень та інших негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропагування здорового способу життя;

розвиток дошкільного і позашкільного виховання та освіти, включаючи сімейні форми;

забезпечення дітей у дошкільних та навчальних закладах екологічно чистими продуктами харчування та якісною питною водою;

зменшення масштабів зовнішньої, зокрема трудової міграції молоді шляхом працевлаштування її в районі через Великоберезнянський районний центр зайнятості;

створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством та підтримка гендерної рівності;

подолання негативних наслідків старіння населення, забезпечення гідних умов життя громадян старших вікових категорій, залучення людей похилого віку до активного способу життя поза сферою трудової діяльності.

У результаті проведення названих вище та інших заходів очікується покращення демографічної ситуації в районі. Проте, досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізація відтворення населення є тривалим і складним процесом, який залежить не тільки від діяльності районної влади, а й від загальноекономічної та загальнополітичної ситуації в Україні.

 

4.1.2. Доходи населення та заробітна плата

 

Одним із заходів досягнення гідного життя громадян є реалізація державної політики підвищення доходів населення – заробітної плати, різні види соціальної допомоги, пенсії, субсидії, пільги тощо.

У 2013 році вищими, ніж у минулому, темпами зростає середньомісячна заробітна плата. За січень – вересень 2013 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у районі складає 2 234 грн., що становить 100,6 відсотка більше відповідного періоду минулого року. І все – таки рівень середньомісячної заробітної плати залишається досить низьким у порівнянні із середньообласним показником, який за січень – вересень 2013 року становив 2 519 грн., що складає 88,7 відсотки. Найвищий рівень заробітної плати спостерігається у працівників бюджетної сфери та державного управління, найменший – у працівників торгівлі та сільського господарства.

Складним залишається питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати. За станом на 01.12.2013 заборгованість складає 86,3 тис. гривень. Найбільшими боржниками є – комунальне підприємство „Великоберезнянське виробниче управління житлово-комунального господарства” – 52,6 тис. грн., що складає 61,0 відсотка до загальної суми заборгованості, ПАТ „АФ Яворник” - 33,7 тис. грн., що складає – 39,0 відсотка. Вживаються заходи, результатом яких повинно бути повне погашення заборгованості із виплати заробітної плати до кінця поточного року на вищевказаних підприємствах.

 

Основні проблемні питання:

середньомісячна заробітна плата працівників району залишається меншою, ніж середня в області (88,7 % середньо обласного показника);

наявність заборгованості із виплати заробітної плати;

зберігається диференціація заробітної плати у розрізі галузей за видами економічної діяльності.

 

Основні завдання на 2014 рік:

дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма суб’єктами господарювання;

зростання реальних доходів населення та його купівельної спроможності, підвищення рівня оплати праці;

погашення та недопущення виникнення нової заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах району.

 

4.1.3 Зайнятість населення та ринок праці

 

Протягом останніх років активізувалася співпраця органів виконавчої влади, Великоберезнянського районного центру зайнятості та роботодавців з питань зайнятості населення та створення додаткових мотиваційних стимулів до праці. Запроваджено представлення вакансій та організація співбесід роботодавця та шукача роботи на міні-ярмарках вакансій, проведення днів відкритих дверей в районному центрі зайнятості та презентацій роботодавців.

За станом на 01.12.2013 на обліку в службі зайнятості району в пошуках роботи перебуває 567 осіб з незайнятих громадян.

Рівень офіційно зареєстрованого безробіття за станом на 01.12.2013 склав 3,63 відсотка проти 4,77 на початок року.

Щомісячно здійснюється моніторинг створення нових робочих місць у розрізі селищної та сільських рад району, а також у розрізі галузей економіки району.

Відповідно до Програми зайнятості населення на 2013 рік передбачено створення 450 нових робочих місць. За станом на 01.12.2013 створено 495 нових робочих  місць.

Протягом 11 місяців 2013 року в оплачуваних громадських роботах взяли участь незайнятих 319 осіб при завданні - 280. Завдання виконано на 113,9 відсотка.
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА