Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Звільненняпрацівника за власнимбажаннямвідбувається на підставі       ст. 38 КЗпП, згідно з якоюпрацівникмає право розірватитрудовийдоговір, укладений на невизначений строк, попередивши про цевласникаабоуповноважений ним орган письмово за два тижні.
У разі, коли заявапрацівника про звільнення з роботи за власнимбажаннямзумовленанеможливістюпродовжувати роботу (переїзд на новемісцепроживання; переведеннячоловікаабодружини на роботу в іншумісцевість; вступ до навчального закладу; неможливістьпроживання у даніймісцевості, підтвердженамедичнимвисновком та інше), власникабоуповноважений ним орган повинен розірватитрудовийдоговір у строк, про який просить працівник.
Обмеженнящодозвільненняпрацівника, якийзнаходиться на лікарняному, стосуєтьсятількизвільнення з ініціатививласника, щовстановлено ст. 40 КЗпП, якоюпередбачено, що не допускаєтьсязвільненняпрацівника з ініціатививласникаабоуповноваженого ним органу в періодйоготимчасовоїнепрацездатності (крімзвільнення за п. 5 цієїстатті).
Тобточиннимзаконодавством не заборонено звільненняпрацівника в періодтимчасовоїнепрацездатності з іншихпідстав, у т. ч. за власнимбажанням (ст. 38 КЗпП).
Разом з тим, слідпам’ятати, що до звільненняпрацівникавінпродовжує бути застрахованою особою, позаякзгідноіз ст. 6 Закону України «Про загальнообов'язковедержавнесоціальнестрахування у зв'язку з тимчасовоювтратоюпрацездатності та витратами, зумовленимипохованням -   загальнообов'язковому державному соціальномустрахуванню у зв'язку з тимчасовоювтратоюпрацездатностіпідлягають: особи, якіпрацюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціяхнезалежновід форм власності та господарюванняабо у фізичнихосіб, у тому числі в іноземнихдипломатичних та консульськихустановах, іншихпредставництвахнерезидентів, а такожобрані на виборні посади в органах державноївлади, органах місцевогосамоврядування та в іншихорганах.
Отже, працівникові, якийзвільняєтьсяпід час перебування на лікарняному, повинен бути оплачений листок непрацездатності (абовсі листки непрацездатності, якщо вони були) за періодроботипрацівника до звільнення, коли вінбувзастрахованою особою.

Головнийдержавнийінспекторпраці
Територіальноїдержавноїінспекції з питаньпраці
 у Закарпатськійобласті                                                                                                                 Цапулич Н.І.
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА