Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Великоберезнянської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

___05.07.2013____              Великий Березний               №_______115_________

 

 

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються Великоберезнянською районною державною адміністрацією

ЗАРЕЄСТРОВАНО

у Великоберезнянському районному  управлінні юстиції

12 липня 2013 року за № _3/226_

 

 

 

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про адміністративні послуги”, з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:

 

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються Великоберезнянською районною державною адміністрацією (додаються).

2. Розпорядження набирає чинності з моменту оприлюднення в районній газеті „Карпатська зірка”, але не раніше його державної реєстрації у Великоберезнянському районному управлінні юстиції Закарпатської області.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

В. о. голови державної адміністрації                                           В.Шелемон

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

_05.07.2013_ № __115__

 

 

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг,

які надаються Великоберезнянською районною державною адміністрацією

 

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Назва адміністратив-ної послуги

Розмір плати за надання адміністра-тивної послуги           (у разі надання її на платній основі)

Результат надання адміністративної послуги

Нормативно-правові акти, відповідно до яких надається послуга, визначаються порядок, умови і розмір плати за її надання

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Підготовка висновків щодо можливості передання дитини  матері чи батькові, які повернулись з місць позбавлення волі

Безоплатна

Висновок щодо можливості повернення дитини до батьків

Статті 19, 160, 161, 170 Сімейного кодексу України, Закон України „Про місцеві державні адміністрації, постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Підготовка висновку про можливість заявників бути усиновлювачами, взяття їх на облік, як кандидатів в усиновлювачі; продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами; надання висновку про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини

Безоплатна

Висновок про можливість громадян бути кандидатами в усиновлювачі; висновок про доцільність усиновлення дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування та відповідність його інтересам дітей

Статті 211, 213, 214, 215, 218, 219, 220 Сімейного кодексу України, стаття 11 Закону України Про звернення громадян, статті 6, 22, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації, Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, пункти 21, 24, 27 постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905 Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Надання висновку про доцільність усиновлення одним з подружжям дитини другого подружжя

Безоплатна

Висновок про можливість громадянина бути кандидатом в усиновлювачі та усиновлення дитини

Стаття 223 Сімейного кодексу України, статті 11, 12 Закон України Про охорону дитинства, статті 6, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації, стаття 4 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, пункту 91 постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року № 905 Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Надання направлення потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним-батькам на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною

Безоплатна

Видача направлення потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним-батькам для знайомства з дитиною

пункт 58 постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 905 Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Надання висновків про можливість створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу

Безоплатна

Розпорядження про створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу

Стаття 252 Сімейного кодексу України, Закон України Про охорону дитинства, Закон України Про звернення громадян” Закон України Про місцеві державні адміністрації, Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”

Відділ освіти райдержадміністрації

Видача цільових направлень випускникам району для вступу у вищі навчальні заклади

Безоплатна

Видача цільового направлення

Закон Укаїни Про освіту, Закон України Про загальну середню освіту, наказ Міністерства освіти і науки Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України, постанови Кабінету Міністрів України Про підготовку фахівців для роботи у сільській місцевості

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Реєстрація громадян в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги

Безоплатна

Внесення даних про пільговика в ЄДАРП, формуцвання особової справи в паперовому виді

Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року  117 Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Присвоєння статусу Діти війни”

Безоплатна

Видача тимчасоваої довідки або проставлення штампу у пенсійному посвідченні

Закон України Про соціальний захист дітей війни”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги пільгової категорії населення

Безоплатна

Відшкодування пільг

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 року № 426 Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, Закони України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні, Про статус і соціальний захист дітей війни, Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, внаслідок Чорнобильської катастрофи, Про статус ветеранів військової служби, статус ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист, Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації в Україні, Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні, Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, Про жертви нацистських переслідувань, Про пожежну безпеку, Про Службу безпеки України, Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, Про міліцію, Про правові засади цивільного захисту Про охорону дитинства, постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1996 року № 879 Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати”, „Про статус ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист, Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації в Україні, Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні, Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Виплата компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням

Безоплатна

Отримання пільговиками компенсації на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, які проживають у будинках з центральним опаленням

Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, Про статус і соціальний захист дітей війни, Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, постанова Кабінетк Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Відшкодування витрат на встановлення квартирних телефонів окремим категоріям громадян

Безоплатна

Отримання пільги

Закони України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, Про статус і соціальний захист дітей війни, Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Про статус ветеранів військової служби, статус ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист, Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні, Про жертви нацистських переслідувань, Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, Про охорону дитинства

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Відшкодування витрат за послуги зв’язку пільговій категорії громадян

Безоплатна

Отримання пільговиками компенсації на встановлення телефону

Закони України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні, Про статус і соціальний захист дітей війни, Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Про статус ветеранів військової служби, статус ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист, Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні, Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, Про жертви нацистських переслідувань, Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку, Про охорону дитинства

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Відшкодування за пільговий проїзд у міському та приміському пасажирському транспорті загального користування

Безоплатна

Відшкодування витрат на проїзд

Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, „Про міліцію”, „Про пожежну безпеку”, „Про освіту”, „Про бібліотеки і бібліотечну справу”, „Про захист рослин”, „Про охорону дитинства”, „Про культуру”, Основ законодавства України про охорону здоров’я, статті 48 Гірничого закону України, Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 77 „Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата компенсації на тверде паливо та скраплений газ

Безоплатна

Отримання пільговиком компенсації на придбання твердого палива та скрапленого газу

Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, „Про міліцію”, „Про пожежну безпеку”, „Про освіту”, „Про бібліотеки і бібліотечну справу”, „Про захист рослин”, „Про охорону дитинства”, „Про культуру”, Основ законодавства України про охорону здоров’я, статті 48 Гірничого закону України, Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 77 „Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Присвоєння статусу “Багатогдітна сім'я”

Безоплатна

Видача посвідчень Батьків багатодітної сім'ї та Дитини з багатодітної сім'ї

Закон України Про охорону дитинства

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Прийом пакету документів для присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"

Безоплатна

Отримання почесного звання України Мати-героїня, нагрудного знака та посвідчення до нього

Указ Президента України Про почесні звання України, Закон України Про державні нагороди України

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Організація та проведення роз'яснювальної роботи в сім'ях, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім'ї, або де вчинено таке насильтво

Безоплатна

Проведення круглих столів, нарад, лекцій щодо попередження насильства в сім'ї

Закон України Про попередження насильства в сім'ї

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Розгляд питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни

Безоплатна

Прийняття рішення про встановлення статусу учасника війни або відмова

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;Типове положення про комісії для розгляду  питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, затверджене наказом Міністерства соціального захисту населення України від 30.05.1996 №79; (в редакції наказу Міністерства праці та соціального захисту населення України від 06.08.2003 № 218)

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Надання одноразової грошової допомоги інвалідам та малозабезпеченим громадянам

Безоплатна

Послуга в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 158 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацездатним малозабезпеченим особам”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Встановлення статусу, видача посвідчень інваліда війни, члена сімї загиблого, жертви нацистських переслідувань, реабілітованого 

Безоплатна

Прийняття рішення про встановлення статусу та видачу посвідчення 

Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, Про жертви нацистських переслідувань”, Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1994 року № 521 “Про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака „Ветеран праці”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Видача талонів на проїзд

Безоплатна

Видача талонів

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Забезпечення засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших категорій громадян

Безоплатна

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

Закон України „Про основи соціальної захищеності інвалідів України”, постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення”, наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2012 № 400 „Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 липня 2012 року № 1253/21565

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Забезпечення санаторно-курортними путівками івалідів війни, інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства

Безоплатна

Послуга щодо отримання путівки надається безоплатно

Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів України”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10.08.2001 № 339, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2001 року № 976/6167 „Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших лікувально-оздоровчих установ в органах соціального захисту населення України”, постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 187 Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення” 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Виплата компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля та на транспортні витрати

Безоплатна

Одержання компенсаційних виплат

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів України”, постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року  228 „Порядок виплати компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля та на транспортне обслуговування”, наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 15.10.2001 № 422/465/181 „Про затвердження Порядку планування та здійснення видатків на виплату грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування, грошової вартості санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від                  26 листопада 2001 року № 988/6179

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Оформлення документів для надання автомобіля безкоштовно і на пільгових умовах інвалідам війни, інвалідам загального захворювання, дітям-інвалідам

Безоплатна

Забезпечення автомобілями позачергово, першочергово, загальна черговість

Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, пункт 22 статті 13 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів України”, постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Виплата компенсації на санаторно-курортне лікування

Безоплатна

Виплата компенсації за невикористані санаторно-курортні путівки.

Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів України”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2004 року №785 „Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації, вартості санаторно-курортного лікування деяких категорій громадян”, від 7 лютого 2007 року № 150 Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування”, наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 15.10.2001 № 422/465/181 „Про затвердження Порядку планування та здійснення видатків на виплату грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування, грошової вартості санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 26 листопада 2001 року    № 988/6179

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Виплата компенсацій громадянам, постраждалим наслідків аварії на ЧАЕС І-ІІ категорії, дітям, постраждалих внаслідок Чорнобильської категорії на продукти харчування

Безоплатна

Послуга надається щомісячно

Закони України „Про Державний бюджет України”, „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 1992 року № 258 „Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 8 лютого 1997 року № 155 „Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 20 вересня 2005 року 936 „Про затвердження порядку використання коштів державного бюджету на виконання програм, пов’язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 02.07.2004                   147 „Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи”, наказ Міністерства соціальної політики України від 31.01.2013 № 35 Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2013 рік”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Видача санаторно-курортних путівок потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Безоплатна

Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб, що постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС (в т.ч. дітей) або відмова у наданні послуги.

Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи”, постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року 261 „Порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Організація проведення безоплатного капітального ремонту жилих будинків (квартир) пільгових категорій громадян

Безоплатна

Прийняття рішення про проведення безоплатного капітального ремонту будинку (квартири)або відмову 

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року 565 Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Веденення централізованої бази даних з проблем інвалідності

Безоплатна

Одержання інформації на права інвалідів, порядок забезпечення засобами реабілітації, виготовлення протезно-ортопедичних виробів підприємством

Закон України „Про основи соціальної захищеності інвалідів”; постанова Кабінету Міністрів України від                   16 січня 2011 року 121 Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Виплата разової грошової допомоги до Дня Перемоги

Безоплатна

Одержання допомоги

Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань, постанова Кабінету Міністрів на відповідний рік

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Видача направлень для проходження реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів в обласному центрі реабілітації

Безоплатна

Отримання направлення згідно медичної довідки

постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року 80 Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

Безоплатна

Виплата допомоги

Закони України Про державний бюджет України” (на відповідний рік), Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми”, постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 Про затвердження порядку і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата допомоги при народженні дитини

Безоплатна

Виплата допомоги

Закони України Про державний бюджет України” (на відповідний рік), Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми”, постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 Про затвердження порядку і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Безоплатна

Виплата допомоги

Закони України Про державний бюджет України” (на відповідний рік), Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми”, постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 Про затвердження порядку і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Безоплатна

Виплата допомоги

Закони України Про державний бюджет України” (на відповідний рік), Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми”, постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 Про затвердження порядку і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата допомоги на дітей одиноким матерям

Безоплатна

Виплата допомоги

Закони України Про державний бюджет України” (на відповідний рік), Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми”, постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 Про затвердження порядку і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата допомоги при усиновленні дитини

Безоплатна

Виплата допомоги

Закони України Про державний бюджет України” (на відповідний рік), Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми”, постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 Про затвердження порядку і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата допомоги малозабезпеченим сім’ям

Безоплатна

Виплата допомоги

Закони України Про державний бюджет України” (на відповідний рік), Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, постанова Кабінету Міністрів України від                   24 лютого 2003 року № 250 Про затвердження порядку і виплати державної допомоги малозабезпеченим сім’ям”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Безоплатна

Виплата допомоги

Закон України Про державний бюджет України” (на відповідний рік), постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 189 Про затвердження порядку призначення і виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від спалти аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Безоплатна

Виплата допомоги

Закони України Про державний бюджет України” (на відповідний рік), Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я україни № 226/293/169 від 30.04.2002 „Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2002 року № 466/6754,

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам

Безоплатна

Виплата допомоги

Закон України „Про державний бюджет України” (на відповідний рік), постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 81 Про затвердження порядку призначення  і виплати державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним сім’ям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомним сім’ям за принципом гроші – ходять за дитиною””

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата допомоги на догляд малозабезпеченій особі, яка проживає з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

Безоплатна

Виплата допомоги

Закон України Про державний бюджет України” (на відповідний рік), постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 року № 1192 Про надання грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, якій за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, яка доглядає за ним”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд

Безоплатна

Виплата допомоги

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 2 квітня 2005 року № 261

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Безоплатна

Виплата компенсації

Закон України „Про соціальні послуги”, Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 (компенсація призначається і виплачується за умови, якщо такі кошти передбачено в місцевих бюджетах).

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку

Безоплатна

Виплата допомоги

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 року № 832 „Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Безоплатна

Виплата субсидії

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”; Методика надання населенню житлових субсидій, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 03.10.2012          № 621/1091/1046/502/773

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Безоплатна

Виплата субсидії

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”; Методика надання населенню житлових субсидій, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 03.10.2012                  № 621/1091/1046/502/773

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата одноразової винагороди жінкам , яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

Безоплатна

Виплата нагороди

Закон України Про державні нагороди України”, Указ Президента України від 25 грудня 2007 № 1254 Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України Мати-героїня”, постанова Кабінету Міністрів України від                    28 лютого 2011 року № 268 Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання Мати-героїня”

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення та виплата допомоги на поховання інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

Безоплатна

Виплата допомоги

Закони України Про державний бюджет України” (на відповідний рік), Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України                            № 226/293/169 від 30.04.2002 „Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2002 року № 466/6754, постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 року №261 Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Видача посвідчень отримувачам державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

Безоплатна

Видача посвідчень

Закони України Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України № 226/293/169 від 30.04.2002 „Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2002 року № 466/6754, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 16.11.2007  162; постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 року  261 Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд

Архівний відділ райдержадміністрації

Видача довідок, архівних копій та архівних витягів соціально-правового характеру про трудовий стаж та заробітну плату

Безоплатна

Соціальна захищеність населення

Закон України „Про Національний фонд України та архівні установи”, Основні Правила роботи державних архівів України

Архівний відділ райдержадміністрації

Видача довідок, архівних копій та архівних витягів соціально-правового характеру про підтвердження факту обрання депутатом районної ради

Безоплатна

Соціальна захищеність населення

Закон України „Про Національний фонд України та архівні установи”, Основні Правила роботи державних архівів України

Архівний відділ райдержадміністрації

Видача довідок, архівних копій та архівних витягів про виділення земельної ділянки, про житло (виділення, будівництво, купівля, продаж, обмін, бронювання, відчуження), про перейменування вулиць, про погодження Статутів підприємств, про реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності

Безоплатна

Соціальна захищеність населення

Закон України „Про Національний фонд України та архівні установи”, Основні Правила роботи державних архівів України

Архівний відділ райдержадміністрації

Видача довідок, копій та архівних витягів соціально-правового характеру про створення, ліквідацію, реорганізацію, перейменування установ, про усиновлення, про опікунство, про здачу в експлуатацію закінченого будівництва, а також про членство в колгоспі і КСП

Безоплатна

Соціальна захищеність населення

Закон України „Про Національний фонд України та архівні установи”, Основні Правила роботи державних архівів України

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації

Надання будівельного паспорта об’єкта містобудування

Безоплатна

Будівельний паспорт

Закон України „Про регулювання містобудівної діяльності”, наказ Міністерства регіонального розвитку, бідівництва та житлово – комунального господарства України від 05.07.2011 № 103 „Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 2011 року за №902/19640

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації

Надання містобудівних умов і обмежень

Безоплатна

Містобудівні умови та обмеження

Закон України „Про регулювання містобудівної діяльності”, наказ Міністерства регіонального розвитку, бідівництва та житлово – комунального господарства України від 07.07.2011 № 109 „Про затвердження Порядку надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 2011 року за № 912/19650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Великоберезнянської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

____04.04.2013____             Великий Березний               №_______55_________

 

 

Про визначення робочих місць для проходження громадянами району альтернативної (невійськової) служби у 2013 році

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

у Великоберезнянському районному  управлінні юстиції

11квітня 2013 року за № _2/225_

 

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 6, 39 та пункту 4 статті 27 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про альтернативну (невійськову) службу,” враховуючи лист облдержадміністрації 27.02.2013  № 06-17/587, з метою врегулювання проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби у районі:

 

1. Визначити робочі місця у 2013 році для проходження альтернативної (невійськової) служби на підприємствах, в установах та організаціях району, що перебувають у державній, комунальній формі власності згідно з переліком підприємств, установ та організацій, в яких громадяни району можуть проходити альтернативну (невійськову) службу в 2013 році (додається).

2. Громадянинові, який направляється для проходження альтернативної служби, надається робота за професією, що відповідає визначеним у розділах класифікатора професій (ДК-003:2010) при наявності документа, що підтверджує відповідну освіту та рівень кваліфікації. Громадянин виконує зазначену в направленні роботу згідно з письмовим строковим трудовим договором.

3. Пропонувати керівникам Великоберезнянського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), комунального підприємства „Комунал-Сервіс”, філії „Великоберезнянське лісове агропромислове господарство” забезпечити виконання вимог Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 року № 2066 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України  „Про альтернативну (невійськову) службу”.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 27.03.12 № 76 „Про визначення робочих місць для проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби у 2012 році”, зареєстроване у Великоберезнянському районному управлінні юстиції                         28 березня 2012 року за № 1/216.

5. Розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації у Великоберезнянському районному управлінні юстиції та опублікування у районній газеті „Карпатська зірка”.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Шелемона В.О.

 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                                          Р.Рогач

 

 

Додаток

до розпорядження

_04.04.2013_ _55_

 

 

ПЕРЕЛІК

підприємств, установ та організацій, в яких громадяни району можуть проходити альтернативну (невійськову) службу в 2013 році

 

Найменування підприємства, установи та організації, де громадяни можуть проходити альтернативну службу,

адреса

Форма власності (державна, комунальна або переважна частка у статутному фонді яких є в державній або комунальній власності)

Робочі місця для проходження альтернативної (невійськової) служби

(професія, посада)

Код за видом діяльності (КВЕД)

 

 

 

1. Вид діяльності:

 

 

 

 

Соціальний захист населення; лісове господарство; водопостачання, каналізація, поводження з відходами

 

Великоберезнянський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

вул. Шевченка, 71

смт Великий Березний

тел.: 2-11-04

 

Комунальна

Соціальний робітник – 2

87.30

 

Комунальне підприємство „Комунал - Сервіс”

вул. Шевченка, 12

смт Великий Березний

тел.: 2-33-09

Комунальна

Робітник - 1

36.00

 

Філія „Великоберезнянське лісове агропромислове господарство”

вул. Партизанська, 55

смт Великий Березний

тел.: 2-32-76

Державна

Майстер лісу - 1

02.10

 

ВСЬОГО у районі визначено 4 робочі місця для проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби.

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату

державної адміністрації                                                              В.Бобрик
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА