Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Міністерством соціальної політики України розроблено новий Порядок оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - порядок), затверджений постановою Кабінетом Міністрів України  від 27 березня 2013р.. № 261.
Згідно даного порядку, організація оздоровлення постраждалих осіб та потерпілих дітей здійснюється Мінсоцполітики, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах повноважень.
Постраждалі особи та потерпілі діти забезпечуються такими путівками:
-  особи, віднесені до категорії 1 - санаторно-курортними путівками безоплатно;
 - особи, віднесені до категорії 2, - санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок безоплатно;
- особи, віднесені до категорії 3 - пільговими санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок з доплатою 30 відсотків вартості путівки за рахунок власних коштів;
- потерпілі діти - санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок безоплатно.
 Строк перебування у санаторно-курортному закладі за санаторно-курортною путівкою становить:
-  для постраждалих осіб - 18 днів, для потерпілих дітей - 21 день (для дітей-інвалідів – до двох місяців).
 Строк перебування постраждалих осіб та потерпілих дітей у закладі відпочинку за путівкою на відпочинок становить 14 днів.
Для взяття на облік для забезпечення путівкою у наступному році постраждала особа чи один із батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, подає до 15 жовтня поточного року місцевому органові:
 1) для одержання санаторно-курортної путівки постраждалою особою:
 - заяву із зазначенням бажаної пори року заїзду;
 - видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;
-  копію посвідчення постраждалої особи разом із відповідними вкладками (у разі їх наявності);
- копію паспорта.
 У разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від місця реєстрації, особою додатково подається видана місцевим органом за місцем реєстрації довідка про те, що постраждала особа не перебуває на обліку для забезпечення в наступному році санаторно-курортною путівкою;
2) для одержання санаторно-курортної путівки потерпілою дитиною:
- заяву для одержання путівки такою дитиною у складі організованої групи чи разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, із зазначенням бажаної пори року заїзду;
- видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання потерпілою дитиною путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;
- видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності);
- копію посвідчення потерпілої дитини разом із відповідними вкладками (у разі наявності);
- копію посвідчення постраждалої особи одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює, разом із відповідними вкладками (у разі наявності);
- копію свідоцтва про народження або копію паспорта потерпілої дитини;
- копію паспорта одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює.
  Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом порядку, особи надають їх оригінали для огляду.
Для взяття на облік для забезпечення путівкою на відпочинок постраждала особа чи один із батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, подає такі ж документи, крім виданої в установленому МОЗ порядку довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о.
Звертаємо увагу, що в поточному році скористатися правом на отримання путівки зможуть лише громадяни, які подали в місцеві органи вищевказані документи до 15 жовтня 2012 року.
Заяви, подані з порушенням строку, встановленого абзацом першим пункту 7 цього порядку, приймаються для взяття постраждалих осіб чи потерпілих дітей на облік для забезпечення путівкою через один календарний рік відповідно до вимог цього порядку.
Забезпечення постраждалих осіб та потерпілих дітей путівками здійснюється в межах виділених коштів пропорційно кількості постраждалих осіб та потерпілих дітей, які перебувають на обліку для забезпечення путівками.
Постраждала особа, яка перебуває на обліку для забезпечення путівкою, та один із батьків потерпілої дитини, яка перебуває на зазначеному обліку, або особа, яка їх замінює, згідно з цим Порядком мають право вільно обирати санаторно-курортний заклад відповідного профілю лікування чи заклад відпочинку, що має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.
Путівка, якою постраждала особа чи потерпіла дитина не скористалася в установлений строк заїзду, може бути запропонована іншій постраждалій особі чи потерпілій дитині у порядку черговості подання заяв з узгодженим перенесенням строку заїзду.
За постраждалими особами та потерпілими дітьми, які перебували на обліку і не отримали путівку в поточному році, зберігається обліковий номер у черзі на наступний рік за умови подання заяви до 15 жовтня поточного року.
Обліковий номер у черзі для забезпечення санаторно-курортною путівкою на наступний рік зберігається за умови поновлення медичних показань до санаторно-курортного лікування.
Відповідальність за достовірність інформації, яка подається згідно з цим порядком, а також порядок здійснення контролю за дотриманням вимог цього порядку встановлюються законом.
Для більш детальної інформації щодо оздоровлення постраждалих громадян, просимо звертатись в Управління соціального захисту населення Великоберезнянської районної державної адміністрації (смт.Великий Березний, вул.. Шевченка 71  тел. 2 12 88).
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА