Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
        Наближається час літніх відпусток, а також улюблений час відпочинку  багатьох  українців — травневісвята.Хочу нагадати , хтомає право на відпустку в Україну, відпустка якої тривалості і на яких умовах має бути надана працівникові, відповідно до українськогозаконодавства.
Види відпусток
Згідно з українським   законодавством (ст. 4 Закону «Провідпустки» [1]) передбачені наступнівидивідпустки:
Щорічна  відпустка (основна і додаткова);
Додаткова  відпустка, пов'язана з навчанням;
Творча    відпустка;
відпустка   для підготовки та участі у змаганнях;
соціальнавідпустка (у зв'язку з вагітністю та пологами; до досягненнядитиною 3-річного віку; у зв'язку з усиновленням  дитини, а також  додаткова  відпустка працівникам, якімають   дітей);
відпустка без збереження   заробітної плати.
Крім того, колективним договором, угодою та трудовим    договором можуть  встановлюватися додаткові    види   відпусток.
      Право на відпустку  мають   усі   громадяни   України, а також    іноземці та особи без громадянства, які     перебувають у трудових   відносинах з підприємством, установою  або   організацією    незалежно   від   форми    власності, а також  які   працюють на підставі трудового договору у фізичної особи-підприємця.
Зупинюся   докладніше на окремих видах відпусток.
Щорічна    основна   відпустка
Щорічна   відпустка    ділиться на основну (для всіх без винятку   категорій   працівників) і додаткову (для деяких   категорій).
Тривалсть   основної    щорічної     відпустки не може   становити   менше 24 календарних    днів за відпрацьований    календарнийрік.
Право працівника на щорічні   основну та додатковівідпустки   повної    тривалості у перший рік  роботи   настає    після    закінчення 6 місяців    безперервної   роботи на підприємстві.
    У  разі  надання   працівникові    щорічних    відпусток до закінчення    шестимісячного  терміну безперервної    роботи     хня    тривалість   визначається   пропорційно до відпрацьованого часу. У деяких   випадках     повну   щорічна     відпустка    може    надаватися і до закінчення  шестимісячного    терміну    безперервної     роботи. Наприклад, неповнолітнім, інвалідам, жінкам перед   відпусткою з вагітності та через пологи, а також    жінкам, у яких     двоє і більше    дітей у віці до 15 років та ін.Для деяких  категорій   працівників, тривалість   основної  щорічної   відпустки становить більше 24 календарнихднів, а саме:
-промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також   зайнятому на відкритих   гірничих роботах, на роботах у шахтах, кар'єрах і копальнях, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні  корисних    копалин    надається    щорічна   основна   відпустка    тривалістю 24 календарних   дні   із    збільшенням за кожні два відпрацьовані роки на 2 календарнідні, але не більше 28 календарнихднів;
працівникам, зайнятим на підземнихгірничих роботах та у кар'єрах і рудниках на глибині 150 м і нижче, надаєтьсящорічнаосновнавідпусткатривалістю 28 календарнихднівнезалежновід стажу роботи, а в кар'єрах і рудниках на глибині до 150 метрів — 24 календарніднііззбільшенням на 4 календарнідні за стажу роботи на підприємстві 2 роки і більше;
працівникамлісовоїпромисловості та лісовогогосподарства, державнихзаповідників, національнихпарків, щомаютьлісовіплощі, мисливськихгосподарств, постійнихлісозаготівельних і лісогосподарськихпідрозділівіншихпідприємств, а такожлісництва, надаєтьсящорічнаосновнавідпусткатривалістю 28 календарнихднів, відповідно до Списку робіт, професій і посад, затверджуєтьсяКабінетомМіністрівУкраїни;
воєнізованому    особовому складу гірничорятувальних  частин  надається щорічна основна відпустка    тривалістю 30 календарнихднів, невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин — 24 календарні дні із   збільшенням за кожні два відпрацьовані роки на 2 календарнідні, але не більше 28 календарнихднів;
керівникам   навчальних   закладів та установ   освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших   установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним  працівникам та науковим   працівникам   надається    щорічна   основна  відпустка    тривалістю до 56 календарних днів;
інвалідам I і II груп  надається    щорічна   основна    відпустка    тривалістю 30 календарнихднів, а інвалідам III групи — 26 календарних   днів;
особам у   віці до 18 років    надається   щорічна   основна   відпустка     тривалістю 31 календарний день.
Сезонним    працівникам, а також  тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого    ними    часу.
       Щорічна    додаткова    відпустка
Крімо    сновної, деяким    категоріям   працівників    надається    додаткова    щорічна    відпустка:
за роботу у шкідливих і важкихумовах   праці — до 35 календарних  днів, відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад, щозатверджується   Кабінетом    Міністрів   України;
окремим   категоріям    працівників, робота   яких   пов'язана з підвищеним    нервово-емоційним та інтелектуальним    навантаженням  або   виконується в особливих   природних   географічних і геологічних   умовах та умовах   підвищеного    ризику для здоров'я, — до 35 календарнихднів, відповідно до Списку виробництв, робіт, професій і посад, затверджується  КабінетомМіністрівУкраїни;
працівникам з ненормованим    робочим днем     — до 7 календарних    днів, згіднозі списками посад, робіт та професій, визначених    колективним     договором, угодою.
       Щорічна    додаткова    відпустка    надається   понад   щорічної  основної   відпустки на одній  підставі, яку обере    працівник. Щорічні    додаткові      відпустки за бажанням  працівника  можуть  надаватися   одночасно зі   щорічною    основною    відпусткою    або   окремо   від    неї.
       Загальна    тривалість    щорічних   основної та додаткової   відпусток не може     перевищувати 59 календарних    днів, а для працівників, зайнятих на підземних    гірничих роботах, — 69 календарнихднів.
      Щорічну   відпустку   можна    поділити на     частини будь-якої    тривалості за умови, що   основна  безперервна   її     частина      становитиме не менше 14 календарних    днів, лише напрохання  працівника, а не з ініціативи      працедавця.
       Черговість     надання      відпусток      визначається     графіком, який  затверджується  власником або   уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим    представником) чи   іншим   уповноваженим на представництво  трудовим    колективом   органом, і доводиться до відома   всіх    працівників. Однак є категорії громадян, яким     щорічна   відпустка    надається у зручний для них час (ст. 10 Закону). Мова йде про    такі    категорії, як неповнолітні, самотнімати   чи   батько, подружжя    військовослужбовців та ін.


Головний державний інспектор
ТДІЗпП у Закарпатській області                                                     Н.Цапулич
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА