Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
У райдержадміністрації проаналізовано стан роботи із зверненнями громадян за 2012 рік відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.
Протягом 2012 року до райдержадміністрації надійшло 386 звернень, з яких – 320 письмових. На особистий прийом до керівництва райдержадміністрації звернулося 66 осіб, а з урахуванням колективних звернень з пропозиціями, заявами і скаргами - 85 осіб. У порівнянні з  2011 роком загальна кількість звернень громадян до райдержадміністрації зменшилася на 45 звернень. У зверненнях порушено 386 питань, що на 45 питань менше ніж за 2011 рік.
Від органів влади вищого рівня за 2012 рік надійшло 48 звернень, в тому числі через ОДА – 38 звернень, Урядову Гарячу лінію – 6, Адміністрацію Президента України — 3 та одне звернення через Верховну Раду України.
Кількість колективних звернень за 2012 рік у порівнянні з 2011 роком збільшилося на 6 і становить 20 звернень, а кількість громадян, які підписали колективні звернення становить 278 осіб. Що стосується повторних звернень громадян, то за 2012 рік їх кількість становить 17.
За характером основних питань, з якими звертаються громадяни, є питання  соціального захисту – 168 звернень, аграрної  політики і земельних відносин – 105 звернень, житлової політики — 18, комунального господарства — 12.
Відповідно до запровадженого ,,Класифікатора звернень громадян”, звернення, що надійшли розподіляються:
1) за формою надходження: поштою – 269 звернень; на особистому прийомі – 66; через органи влади – 48; через засоби масової інформації – 0; від інших органів, установ, організацій - 3;
 2) за видами: пропозиції (зауваження) – 0; заяви (клопотання) – 379; скарги – 7; за статтю авторів звернень: чоловіча – 192, жіноча – 194; за типом: телеграми – 0; за суб’єктом: індивідуальні – 366, анонімні – 0, колективні – 20.
Згідно з пунктом 6 Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 головою райдержадміністрації та його заступниками здійснювалися прийоми громадян, у тому числі і виїзні, згідно із затвердженим графіком. Протягом 2012 року керівництвом райдержадміністрації проведено 38 особистих прийомів громадян. Всього прийнято 66 осіб, а з урахуванням колективних – 85 осіб.


2
Щодо абзацу 9 пункту 1 зазначеного Указу за звітний період забезпечено функціонування прямої телефонної лінії „Запитай у влади” та телефону довіри. Даною послугою за 2012 рік ніхто з громадян не скористався.
На виконання абзацу 4 пункту 1 Указу Президента України головою районної державної адміністрації взято на особистий контроль розгляд звернень і забезпечено першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня” та інвалідів Великої Вітчизняної війни. За звітний період до райдержадміністрації звернулося 6 багатодітних жінок, які мають статус „Мати-героїня”, інвалід Великої Вітчизняної війни – 1 та 2 учасники бойових дій.
На виконання абзацу 5 пункту 1 Указу Президента України особливу увагу керівництвом райдержадміністрації приділено вирішенню проблем, з якими зверталися громадяни таких категорій: ветерани війни – 5 осіб, ветерани праці – 57, інваліди І групи – 21, інваліди ІІ групи – 39, інваліди ІІІ групи – 36, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС – 6, багатодітні сім’ї – 9, пенсіонери – 83, одинокі матері – 1, сироти – 2, діти-інваліди – 6 та інші громадяни, які потребують соціального захисту.
Так, мешканцю села Кострино, малозабезпеченому громадянину ПІБ, який потребував коштів для ремонту будинку, пошкодженого пожежею, райдержадміністрацією було виділено грошову допомогу у розмірі 500 гривень та направлено листи-клопотання у Державне лісове господарство ,,Держлісгосп” та Ужанський національний природний парк про виділення йому будівельного лісу по собівартості.
Велика частина звернень пов’язана із наданням одноразової грошової допомоги. Для забезпечення цих виплат щороку рішенням постійно діючої комісії з питань надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам району за 2012 рік надано 168 малозабезпеченим жителям району з районного бюджету в сумі 21200,00 гривень.
 Багато громадян звертаються і по земельних питаннях. Так повторне звернення гр. ПІБ, жителя смт. Великий Березний щодо місця знаходження земельної ділянки, яку заявнику було виділено для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту смт. Великий Березний. Для реалізації свого права громадянину ПІБ райдержадміністрацією було запропоновано подати відповідну заяву до органу, у компетенцію якого входить надання земельних ділянок у власність з врахуванням місця розташування земельної ділянки та угідь. Заявник неодноразово звертався по даному питанню у райдержадміністрацію, де йому було надано вичерпну відповідь.
 На виконання абзацу 1 пункту 5 Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації, здійснено перевірки стану роботи зі зверненнями громадян у 11 виконкомах сільських рад. Також перевірено стан роботи зі зверненнями громадян у 10 структурних підрозділах райдержадміністрації.
Райдержадміністрація працює над створенням умов для участі заявників у розгляді поданих ними звернень. Практикується розгляд звернень громадян відповідними комісіями. У такий спосіб за 2012 рік розглянуто 9 звернень.
3
На виконання пункту 3 Указу Президента України щомісяця відбуваються засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян райдержадміністрації. За звітний період відбулося 9 засідань.
На виконання абзацу 2 пункту 2 Указу Президента України на засіданні постійно діючої комісії районної державної адміністрації заслухано особисті доповіді 9 керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій про стан роботи зі зверненнями громадян.
На виконання вимог абзацу 5 пункту 5 Указу Президента України стан роботи зі зверненнями громадян проаналізовано та узагальнено за підсумками  роботи у 2011 році, І кварталу, першого півріччя та за 9 і 12 місяців 2012 року. Інформації та статистичні звіти надсилалися обласній державній адміністрації. Щомісяця здійснюється аналіз особистих прийомів громадян тощо.
На виконання абзацу 3 пункту 5 Указу Президента України для інформування громадськості протягом 2012 року районна газета „Карпатська зірка” активно висвітлювала роботу зі зверненнями громадян до керівництва райдержадміністрації. На шпальтах друкованих засобів масової інформації систематично подається інформація про графіки прийомів громадян, проведення виїзних прийомів та прямих телефонних ліній. Керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення району з актуальних питань у всіх сферах соціально-економічного життя регіону і держави загалом.
Крім того, на офіційному веб-сайті проводиться інформування мешканців району про прийоми громадян, повідомляючи про час та місце прийому керівниками місцевих органів виконавчої влади.
Райдержадміністрацією продовжується робота з виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008.
Протягом 2012 року до органів місцевого самоврядування надійшло 2585 звернень, з яких – 1366 письмових. На особистий прийом до керівництва виконкомів сільських та селищної рад звернулося 1219 осіб, а з урахуванням колективних звернень з пропозиціями, заявами і скаргами - 1239 осіб. У порівнянні з  2011 роком загальна кількість звернень громадян до органів місцевого самоврядування збільшилася на 46 звернень. У зверненнях порушено 2585 питань, що на 46 питань більше ніж за 2011 рік.
Кількість колективних звернень за 2012 рік у порівнянні з 2011 роком зменшилася на 14 і становить 20 звернень. Що стосується повторних звернень громадян, то за 2012 рік їх кількість становить 1, що на 9 звернень менше, ніж у 2011 році.
За характером основних питань, з якими звертаються громадяни, є питання  соціального захисту – 439 звернень, аграрної  політики і земельних відносин – 799, житлової політики — 300, комунального господарства — 69, охорони здоров’я — 42, фінансової, податкової, митної політики — 44, транспорту і зв’язку — 28, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку — 94 звернення.
Відповідно до запровадженого ,,Класифікатора звернень громадян”, звернення, що надійшли розподіляються:
4
1) за формою надходження: поштою – 1366 звернень; на особистому прийомі – 1219;
 2) за видами: пропозиції (зауваження) – 600; заяви (клопотання) – 1926; скарги – 59; за статтю авторів звернень: чоловіча – 1056, жіноча – 1529; за типом: телеграми – 0; за суб’єктом: індивідуальні – 2565, анонімні – 0, колективні – 20.
На виконання абзацу 4 пункту 1 Указу Президента України керівництвом виконкомів сільських та селищної рад взято на особистий контроль розгляд звернень від багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь — 273 осіб та від учасників бойових дій, учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни — 40 осіб.
На виконання абзацу 5 пункту 1 Указу Президента України особливу увагу керівництвом виконкомів сільських та селищної рад приділено вирішенню проблем, з якими зверталися громадяни таких категорій: ,,діти війни” – 147 осіб, ветерани праці – 248, інваліди І групи – 28, інваліди ІІ групи – 39, інваліди ІІІ групи – 57, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС – 10 та інші громадяни, які потребують соціального захисту.
У листопаді 2012 року на колегії райдержадміністрації було перевірено та заслухано питання щодо стану роботи із зверненнями громадян у Стужицькій, Ставненській, Волосянківській сільських радах та Великоберезнянській селищній раді. Рішенням колегії було запропоновано сільським та селищному головам рад забезпечувати виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та запровадити постійний контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян. Здійснювати систематичний аналіз випадків безпідставної відмови, упередженості, халатності та формалізму у задоволенні законних вимог заявників, що сприятиме зменшенню кількості повторних звернень. Доповіді голів сільських та селищної рад голові райдержадміністрації щодо стану роботи із зверненнями громадян здійснювались згідно із затвердженим графіком.
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА