Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
     Трудові  відносини  визначаються однією із головних сфер в діяльності суспільства і повинні знаходитись на постійному  контролі. Указом Президента Українивід 06.04.2011 №386/2011 функцію державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю покладено на Державну  інспекціюУкраїни з питань   праці (далі - ДержпраціУкраїни) та її  територіальні  органи.
      З квітня 2012 року розпочала роботу Територіальна державна  інспекція з питань  праці у Закарпатській області, яка є територіальним органом ДержпраціУкраїни. Держпраці України є правонаступником прав та обов’язків Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю – урядового органу, що діяв у системі Міністерства праці та соціальної політикиУкраїни.
      Відповідно до Положення про Державну інспекціюУкраїни з питань праці затвердженого зазначеним Указом ДержпраціУкраїни та її територіальні органи мають право перевіряти:
1) додержання роботодавцями законодавства про працю з питань трудових відносин, робочого часу та часу відпочинку, нормування праці, оплати праці, надання гарантій і компенсацій, пільг для працівників, які поєднують роботу з навчанням, дотримання трудової дисципліни, умов праці жінок, молоді, інвалідів, надання пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпечення спеціальним одягом і спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, молоком і лікувально-профілактичним харчуванням; проведення обов'язкових медичнихоглядів працівників певних категорій; дотримання режимів праці та інших норм законодавства;
2) дотримання роботодавцями вимог законодавства про пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці (щодо застосуванняСписків № 1 і № 2 виробництв , робіт, професій , посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових  умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену  тривалість робочого тижня, галузевих переліків важких робіт, робіт ізшкідливими і небезпечними умовами праці, зайнятість на яких дає право на підвищену оплату праці, а також надання працівникам підприємствпільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці; проведення атестації робочихмісць за умовами праці);
3) додержання законодавства про зайнятість населення з питань дотримання прав громадян при прийомі на роботу та працівників при звільненні з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; дотримання прав і гарантій щодо працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
4) дотримання законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів у частині: реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів; подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів; виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;
5) додержання законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
      Функції, права й обов'язки посадових осіб Держпраці при здійсненні перевірок регламентуються Положенням про Державну інспекцію України з питань праці .
За результатами здійснення  кожної перевірки державний  інспектор праці складає акт перевірки , у якому зазначає стан виконання суб’єктом господарювання вимог законодавства про працю, а в разі невиконання — детальний опис виявленого  порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.
Державні інспектори праці мають право видавати суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю, зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальнестрахування в частині дотримання прав і гарантій застрахованих осіб. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб’єкта господарювання, однак за невиконання викладених у ньому законних вимогінспектора праці щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю стаття 188-6 КупАП передбачає адміністративну відповідальність.
Державні інспектори праці мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які встановлена статтями 41, 41-1, 41-2, 41-3 КУпАП, та надсилати їх на розгляд до місцевого суду загальної юрисдикції. Крім того, складати протоколи і розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також накладати адміністративні стягнення відповідно до статті 188-6 КупАП, на посадових осіб підприємства, установи, організації в розмірівід 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
          Також державні інспектори праці зобов’язані надсилати до правоохоронних органів матеріали перевірок, що містять ознаки злочинів, відповідальність за які передбачена статтями 172 (грубе порушення законодавства про працю), 173 (грубе порушення угоди про працю), та 175 (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат) Кримінального Кодексу України.
Крім того, державні  інспектори  праці  можуть внести роботодавцю  (власнику) пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень на посадовців підприємства, винних у порушенні законодавства про  працю та зальнообовязкове   державне соціальне страхування.
      Протягом квітня-листопада 2012 року службовими особами Територіальної державної  інспекції  з питань праці у Закарпатській області проведено 606 перевірок додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За результатами проведених перевірок керівникам та відповідальним посадовим особам державними інспекторами праці внесено 602 приписи на усунення виявлених порушень. За наслідками перевірок складено та передано до суду 529 протоколів про адміністративне правопорушення за ознаками ч.1 ст. 41; 41-1; 41-2 КУпАП.Крім того, безпосередньо державними інспекторами праці за вищеозначений період винесено 48 постанов про накладення штрафів за ст. 188-6 КУпАП відносно осіб, які не виконали внесені приписи, щодо усунення виявлених порушень.
        З квітня по листопад 2012 року головним державним інспектором  з питань праці у Закарпатській області  в посадові обов»язки якого входить здійснювати нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю  по Великоберезнянському та Перечинському районах проведено 49 перевірок: складено 49 актів,внесено 49 приписів керівникам установ та організацій,складено 45 протоколів за ч.1 ст.41 КУпАП  ,які направлені в суд. Судами винесено рішень по 45 протоколах,з яких  19 з накладенням штрафних санкцій . Внесено 5 клопотань щодо опротестування рішень суду. Внесено 14 подань про притягнення  до дисциплінарної відповідальності головних бухгалтерів та  інспекторів відділу кадрів. Складено 4 протоколи   за ст.188-6 КУпАП та внесено керівникам установ та організацій 4 постанови за ст.188-6 КУпАП  із накладенням штрафу в сумі по 850 гривень кожному. Розглянуто 7 звернень громадян.
До правоохоронних органів скеровано 1 матеріали перевірки.Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА