Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Перелік документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи (стаття 24 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”).
 Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору  (надіслати  поштовим відправленням  з  описом  вкладення або в разі подання електронних документів   подати  опис,  що  містить  відомості  про  надіслані
електронні документи, в електронній формі) відповідний перелік  документів.
Документи,  які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються   рекомендованим   листом)  державному  реєстратору,повинні бути викладені державною мовою. Якщо  документи  надсилаються державному реєстратору   рекомендованим   листом,    справжність підпису    заявника    на реєстраційній картці повинна бути нотаріально посвідчена.
 Перелік документів :
1. Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма №1). Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими   літерами.  Якщо  документи  надсилаються  державному реєстратору   рекомендованим   листом,    справжність підпису    заявника    на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена;
2.Примірник оригіналу ( ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
 2. Два примірники установчих документів (у  разі  подання
електронних  документів  -  один  примірник). 
 Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них,
викладаються   письмово,   прошиваються,    пронумеровуються    та
підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами,
якщо   законом  не  встановлено  інший  порядок  їх  затвердження.
У  випадках,  які передбачені законом, установчі документи повинні
бути  погоджені  з  відповідними органами державної влади.
 Внесення змін  до  установчих  документів   юридичної   особи
оформляється   окремим   додатком   або   викладенням   установчих
документів у новій редакції.  На  титульній  сторінці  додатка  до
установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що
зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних  установчих
документів.
 Установчі    документи   (установчий   акт,   статут   або
засновницький договір,  положення) юридичної особи повинні містити
відомості,  передбачені законом. Відповідальність за відповідність
установчих  документів  законодавству несуть засновники (учасники)
юридичної особи.
       Статути банків, установчі документи інших юридичних осіб,
які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком
України,  іншими  органами  державної влади, подаються з відміткою
про  їх  погодження відповідно Національним банком України, іншими
органами державної влади.
 У  разі  утворення  юридичної  особи  на  підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної  реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий  установчий  документ.
 
 3. Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.
УДК у Великоберезнянському районі 
ЗКПО 37321477 Розрахунковий рахунок №31414512700037 МФО 812016
170,00 грн.Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичної особи.
У разі подання електронних   документів   для   проведення  державної  реєстрації
юридичної   особи  підтвердженням  внесення  плати  за  проведення державної  реєстрації  юридичної  особи  є  примірник електронного розрахункового   документа,   засвідченого   електронним  цифровим підписом.
4. Інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників – юридичних осіб , яка дає змогу встановити фізичних осіб-власників істотної участі цих юридичних осіб.
У  разі  утворення  юридичної  особи  на  підставі модельного
статуту в реєстраційній картці на проведення державної  реєстрації
юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на
типовий  установчий  документ.

  5. У випадках, що передбачені законом, крім документів, які передбачені частинами першою-четвертою, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

6. У разі державної реєстрації селянського (фермерського) господарства додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

  7. У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені частинами першою-четвертою, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, легалізований  у встановленому порядку.

 8. Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються засновником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження.
      
 Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати три робочі дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.
      Перелік документів, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має  намір стати підприємцем (стаття 42 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”).

     1. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має ідентифікаційний номер, або уповноважена нею особа (далі - заявник),  повинна подати особисто (надіслати поштовим відправленням
з  описом  вкладення  або  в  разі  подання електронних документів
подати   опис,  що  містить  відомості  про  надіслані  електронні
документи,  в  електронній  формі)  або  через  уповноважену особу
державному   реєстратору  за  місцем  проживання  такі  документи:
      -  заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної реєстрації фізичної особи – підприємця (форма №10). Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими   літерами.  Якщо  документи  надсилаються  державному реєстратору   рекомендованим   листом,   справжність  підпису    заявника    на реєстраційній картці (заяві, повідомленні)повинна бути нотаріально засвідчена;
• копію  документа,що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.
• документ, що підтверджує  внесення  реєстраційного  збору  за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

УДК у Великоберезнянському районі  ЗКПО 37321477 Розрахунковий рахунок №31414512700037 МФО 812016
34,00 грн. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця. 
  
• нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.

     2. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, має відмітку у паспорті та намір стати підприємцем  повинна подати виключно особисто:
• заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної реєстрації фізичної особи – підприємця (форма №10). Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими   літерами. 
• документ, що підтверджує  внесення  реєстраційного  збору  за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

УДК у Великоберезнянському районі  ЗКПО 37321477
Розрахунковий рахунок №31414512700037 МФО 812016
34,00 грн.Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця. 

   3. Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, або уповноваженою ним особою , державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження.
           
 Строк державної реєстрації фізичної особи – підприємця не повинен перевищувати два робочі дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

               За січень-лютий   2012 року проведено державну реєстрацію однієї юридичної особи та  17-ти фізичних осіб – підприємців. Проведено державну реєстрацію припинення 13-ти фізичних осіб – підприємців та державну реєстрацію припинення 4-х юридичних осіб.
 Внесено відомості про закриття з-х відокремлених підрозділів юридичної особи.
      Додаток : - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації
 фізичної особи –   підприємця (форма №10) – на 1-му арк.;
                               - реєстраційна картка на проведення державної
 реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи – на 3-х арк.;
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА