Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Паспорт

дозвільного центру

 

  Великоберезнянської районної державної адміністрації Великоберезнянського району Закарпатської області

 

1.       Загальні дані

1.1.  Дата створення

              22.08. 2005 р.

1.2.   Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення дозвільного центру

Розпорядження Великоберезнянської районної державної адміністрації №157  від22.03.2005р.

1.3.  Місцезнаходження територіально-адміністративної одиниці, в якій створено дозвільний центр

 Райдержадміністрація 422 кабінет 4-поверх               

1.4.  Поштова адреса дозвільного центру

Смт. Великий Березний вул.. Шевченка 27 інд. 89000

1.5.  Телефон, факс, електронна пошта

Тел.21955, електронна пошта –vbdc @ ukrpost. net

1.6.  Прізвище, ім’я, по батькові державного (их) адміністратора (ів)

Німець Ганна Федорівна

1.7.  Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про призначення (покладання обов’язків) державного (их) реєстратора (ів)

Розпорядження №73-К від22.09.2011р.

1.8.  Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет                (у разі наявності)

www.vberez. qov. ua

1.9.  Розклад роботи

З 9.00 до 18.00 щоденно крім вихідних ( обідня перерва з13.00 до 14.00)

1.10.        Прізвище, ім’я, по батькові, посада та контактний телефон особи, яка відповідає за роботу дозвільного центру та керівника відповідної РДА/МВК, що відповідає за діяльність дозвільного центру

Німець Г.Ф. державний адміністратор дозвільного офісу, тел.21955.                                                 Кіндрат Михайло Іванович-перший  заступник голови державної адміністрації

1.11.        Кількість населення територіально -

            адміністративної одиниці, в         якій створено          дозвільний центр

               26,4 тис.чол.

1.12.        Кількість юридичних та фізичних осіб-підприємців, що знаходяться на обліку у відповідній територіально-адміністративній одиниці, в якій створено дозвільний центр

Станом на 01.12.11                                 467-юридичні;                                        974- фізичні.

 

2. Матеріально-технічна база

2.1.   Наявність приміщення: окреме, орендоване,  інше

Окремий кабінет

2.2. Кількість кімнат

Одна

2.3. Кількість робочих місць, відповідно облаштованих

Два

2.4. Наявність інформаційних стендів        (відповідність їх змісту вимогам Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності")

Так

2.5. Наявність оргтехніки:

2.5.1.      персональний комп’ютер (шт.)-1

2.5.2.      копіювальний апарат (шт) -

2.5.3.      принтер (шт.) -1                                     

2.5.4.      сканер (шт.)  -1                                       

2.5.5.      телефонний апарат (шт.) -1                        

2.5.6.      телефон-факс (шт.) -                          

 

 

2.6. Забезпеченість доступу до мережі Інтернет та до Інтернет - ресурсів з законодавчою базою України

                  забезпечено

2.7. Наявність журналу обліку, в якому адміністратор реєструє заяви та відповідні документи, що подаються суб’єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру

                  ведеться

 

3.     Перелік місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі дозвільного центру 

3.1. Загальна чисельність учасників, з них:

                            8

3.1.1.Структурні підрозділи райдержадміністрації (міськвиконкому), їх назви

 

3.1.2.Територіальні органи центральних органів виконавчої влади, представники яких беруть участь у роботі дозвільного центру (необхідно зазначити конкретні дозвільні органи, наприклад МОЗ (СЕС), МНС (Державна пожежна служба),  тощо)

Райвідділ ГУМ НС інспектор-ТитичкоП.П.;                                          Райвідділ Держкомзему –Гашуляк    М.В.- заст.. начальника;                           Державна екологічна служба-Черевка М.М.-головний спеціаліст відділу;        Інспекція Держбудконтролю-Перебзяк І.Ю.-головний інспектор;                        Відділ регіонального розвитку містобудування та архітектури-Кухарчук А. М.-начальник відділу;       

3.1.3 Інші учасники

 

 

4. Матеріально-фінансове забезпечення

4.1. Джерела та обсяги фінансування діяльності дозвільного центру (державні, залучені), грн.:

Розроблена Програма щодо забезпечення дозвільного центру на 2012 рік, яка подана на затвердження райради. Заходами Програми передбачено кошти у розмірі 13.7тис.грн.                            -

4.1.1. Загальна сума фінансування, яка виділена з державного (місцевого) бюджету на поточний рік, грн.

                           -

4.1.2. Технічна допомога (назва організації, що надала технічну допомогу, склад технічної допомоги)

                            -

 

 

5. Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в дозвільному центрі із визначенням дозвільних органів:

Дозвіл на спеціальне використання рослинних ресурсів.                                                    Дозвіл на початок роботи з державної пожежної служби.                                                 Висновок державної санітарно-епідеміологічної служби.                                                       Дозвіл на розміщення торгових об:єктів, сфери послуг.                                                      Дозвіл на виконання будівельних робіт.                                                                            Висновок екологічної служби                                                                                                   Декларація відповідності об:акта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки .                                                                                                                                Дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів.                                                       

 

6. Проблеми дозвільного центру, вирішення яких залежить від:

Мінекономрозвитку (як спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності)

органів місцевого самоврядування

центральних/місцевих органів виконавчої влади

 

 

 

    Державний адміністратор                                                                                    08.12.2011р.     

    Німець Г.Ф.

          
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА