Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Інформація для суб`єктів господарювання стосовно питання анулювання та переоформлення документів дозвільного характеру.

Вiдповiдно до частини 7 статгi 4-1 Закону Украни «Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльнiсті» (далi –Закон) пiдставою для анулювання документа дозвiльного характеру є припинення юридичної особи (злиття,приєднання,подiл,перетворення або лiквiдацiя).
Рiшення про анулювання документу дозвiльного характеру надсилається суб’єкту господарюваная поштовим вiдправленням з описом вкладення не пiзніше п’яти робочих днiв з дня прийняття (винесення) рiшення,якщо iнше не передбачено законом.
Дiя документу дозвiльного харакгеру припиняється через десять робочих
днiв з дня прийняття (винесення) рiшення про анулювання такого документа,якщо iнше не передбачено законом.

Згiдно з частиною 8 статтi 4-1 Закону пiдставами для переоформлення документа дозвiльного характеру є:зміна найменування суб’єкта господарювання –юридичної особи або прiзвища,iменi,по –батьковi фiзичної особи — пiдприємця;змiна мiсцезнаходження суб’єкта господарювання.

Вiдповiдно до статтi 108 Цивiльного кодексу України перетворенням юридичної особи є змiна її органiзацiйно-правової форми. В статтi 1 Закону України «Про господарськi товариства» зазначено,що до господарських товариств належать:акцiонернi товариства,товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю,повнi товариства,командитні товариства.
Отже,у разi перереєстрацiї юридичної особи у вiдповiдностi з нормами Закону України «Про акцiонернi товариства» (вiдкритого та закритого акцiонерного товариства відповідно в публічне та приватне акціонерне товариство) організаційно-правова форма не змінюється,тобто перетворення,як підстави для анулювання документу дозвільного характеру,не відбувається.

У разі виникнення підстав для переоформлення документу дозвільного характеру суб`єкт господарювання зобов`язаний протягом п`яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з документом дозвільного характеру,що підлягає переоформленню,і відповідний документ,що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців).

Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА