Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю надсилати на електронну адресу районної державної адміністрації :vberezrda@ukrpost.ua

 

Нормативні документи:

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 555 “Про затвердження Порядку  проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. N 771 “Про затвердження Порядку залучення громадськості  до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля”


З метою залучення громадян до участі у формуванні та реалізації державної політики, Уряд України запроваджує проведення консультацій з громадськістю з найбільш важливих для суспільства питань.

З якою метою проводяться консультації з громадськістю?


Консультації з громадськістю проводяться з метою:
• залучення громадян до участі в управлінні державними справами;
• забезпечення вільного доступу громадян до інформації про діяльність органів виконавчої влади;
• забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності органів влади;
• сприяння системному діалогу органів виконавчої влади і громадськості; 
• підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості;
• створення умов для участі громадян у розробленні проектів рішень влади з питань, що є важливими для суспільства.
Консультації з громадськістю - це процес комунікації між органами
державної влади і громадянами та їх об’єднаннями. Метою проведення консультацій з громадськістю є прийняття рішень, в яких буде враховано права, інтереси та знання всіх зацікавлених сторін. Консультації з громадськістю надають можливість громадянам впливати на зміст рішень, що ухвалюються органами влади.

 

З яких питань проводяться обов’язкові консультації з громадськістю?

 

В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю щодо:

• проектів нормативно-правових актів, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян;
• проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень про хід їх виконання;
• звітів головних розпорядників коштів Державного бюджету України про витрачання бюджетних коштів за минулий рік;
• інформації про роботу Кабінету Міністрів, центральних та місцевих органів виконавчої влади.

 

В яких формах проводяться консультації з громадськістю?

 

Форми проведення консультацій з громадськістю
Публічне громадське обговорення: конференції, семінари, форуми, громадські слухання, засідання за "круглими столами", збори, зустрічі з громадськістю, робота громадських приймалень, теле- або радіодебати, дискусії, діалоги, інтерв’ю, підготовка інших матеріалів в засоби масової інформації, Інтернет-конференції, телефонні "гарячі лінії", інтерактивне спілкування в інших формах.

Вивчення громадської думки: проведення соціологічних досліджень (анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи), публічне громадське обговорення (безпосередня форма) вивчення громадської думки
(опосередкована форма)

 

Як часто і з яких питань проводяться консультації з громадськістю?


Строки і питання для проведення консультацій з громадськістю визначаються в орієнтовному плані, який складається та затверджується органами виконавчої влади до початку року за пропозиціями громадських рад (пункт 11 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики). Зазначений план до початку року оприлюднюється у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах відповідних органів виконавчої влади чи в інший спосіб доводиться до відома громадськості.


Як ініціюються обговорення питань, яких немає в орієнтовному плані проведення консультацій з громадськістю?


Проведення консультацій з громадськістю ініціюється органом виконавчої влади або відповідною громадською радою. Також ініціювати проведення консультацій з громадськістю може об’єднання громадян, яке повинне звернутися до відповідної громадської ради або органу виконавчої влади.

У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій надійшла не менш як від трьох легалізованих об’єднань громадян, діяльність яких поширюється на відповідну територію, проведення консультацій з громадськістю обов’язкове.

"Строк проведення публічного громадського обговорення визначається відповідним органом виконавчої влади і не може бути меншим ніж один місяць".

 

Як саме можна взяти участь у публічному громадському обговоренні?


Громадянин може подати пропозиції та зауваження робочій групі у письмовій формі (листом, електронною поштою, з використанням засобів масової інформації) або усній формі (усні заяви, по телефону), при цьому слід обов’язково зазначати відомості про заявника. Відсутність таких відомостей (анонімні пропозиції) є підставою для відмови в реєстрації. Крім того, громадянин може безпосередньо взяти участь у конференціях, семінарах, форумах, громадських слуханнях, засіданнях "круглих столів", зборах, зустрічах з громадськістю. У результаті розвитку новітніх технологій з’явилася можливість проводити Інтернет-форуми для обговорення певних важливих питань.


Як можна дізнатися про результати громадського обговорення?

 

Додатковою гарантією врахування думки суспільства органами влади є обов’язок останніх ознайомити з результатами громадського обговорення всіх бажаючих.Так, законодавство передбачає, що результати публічного громадського обговорення доводяться органом виконавчої влади до відома громадськості. Це здійснюється шляхом оприлюднення у засобах масової інформації прийнятого рішення з обов’язковим його обґрунтуванням, а також зазначенням підстав для відхилення альтернативних рішень. Як саме органи виконавчої влади враховують результати консультацій з громадськістю? Результати проведення консультацій з громадськістю не є обов’язковими при прийнятті остаточного рішення органом виконавчої влади і мають лише консультативний характер. У яких сферах можуть бути проведені громадські слухання?  Процедура проведення громадських слухань дає можливість органам влади і громадянам досягти більшої взаємодовіри, уникнути непорозумінь, а також прийняти обґрунтоване рішення, що буде з розумінням сприйматися та виконуватися. Громадські слухання можуть бути проведені як у сфері місцевого самоврядування, так і в сфері прийняття державних рішень. Усе залежить від того, який орган влади вирішує те чи інше питання - орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади. На практиці розділити їх компетенцію дуже складно, оскільки повноваження обох органів з багатьох питань майже збігаються. Така ситуація виникла у зв’язку з тим, що на території будь-якого району в Україні діють як місцева державна адміністрація, так і виконавчі комітети місцевих рад. Крім того, виконкоми рад повністю реалізують делеговані їм повноваження виконавчої влади. Тож законодавством України передбачено проведення громадських слухань з питань, що мають значення тільки для громадян певної місцевості, а також із загальносуспільних питань: проектів законів, інформування громадян про вирішення актуальних питань. Отже, громадські слухання можна умовно розділити на слухання місцевого та загальнодержавного рівня.


Який акт законодавства регулює питання проведення громадських слухань?

Як часто необхідно проводити громадські слухання?


Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" громадські слухання мають проводитися не рідше одного разу на рік.

 


 

Питання з яких проходять обговорення

 

Нормативні документи для публічного обговорення

 

 

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення (Проекту Закону України „Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”)
 

Орган виконавчої влади, який проводить обговорення: 

Сектор внутрішньої політики та звязків  з громадськістю апарату райдержадміністрації
Назва проекту акта, винесеного на обговорення:

проекту Закону України „Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”

Заінтересовані сторони: 

представників органів місцевого самоврядування всіх рівнів, жителів територіальних громад, громадських організацій, науковців, експертів

Термін громадського обговорення: 

травень 2014 року

Форми громадського обговорення: 

розміщення проектів на офіційних веб-сайтах, оприлюднення у засобах масової інформації, розповсюдження тексту іншими доступними інформаційно-технічними засобами, круглі столи, зустрічі, форуми тощо

Спосіб забезпечення участі в обговоренні заінтересованих осіб: 

Оголошення в ЗМІ, на різних веб-ресурсах, особисті запрошення

Адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесене на громадське обговорення: 

89000, смт. В.Березний, вул. Шевченка, 27 e-mail:vberezrda@ukrpost.ua

Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи:

Іванцуська Н.Ю.

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення:

Результати громадського обговорення будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації (рубрики: «Громадянське суспільство і влада. Консультації з громадськістю») до 1 червня 2014 року

 

 

 

Проект розпорядження голови райдержадміністрації: "Про конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу Про конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу"

Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:
Відділінфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райднржадміністрації

Заінтересовані сторони:
Широкі кола громадськості району
Термін громадського обговорення:
до 22 грудня 2013 року
Форми громадського обговорення:
Електронні консультації
Спосіб забезпечення участі в обговоренні заінтересованих осіб:
Розміщення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації
Строк, форма та адреса подання пропозицій та зауважень:
протягом 30 календарних днів з дати опублікування .
Адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесене на громадське обговорення:
смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 27, 

 vberezrda@ukrpost.ua
Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи:
Мицьо Іван Олексійович, тел. 21562
Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення:
Результати громадського обговорення будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації (рубрики: «Громадянське суспільство і влада. Консультації з громадськістю»). до 22 грудня 2013 року

 

Проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про обласні заходи у зв’язку з 80 – ми роковинами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні»

Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:
Сектор внутрішньої політики та зв’язків  з громадськістю апарату райдержадміністрації
Заінтересовані сторони:
Широкі кола громадськості району
Термін громадського обговорення:
до 13 жовтня 2013 року
Форми громадського обговорення:
Електронні консультації
Спосіб забезпечення участі в обговоренні заінтересованих осіб:
Розміщення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації
Строк, форма та адреса подання пропозицій та зауважень:
протягом 30 календарних днів з дати опублікування 13 вересня 2013 року до 13 жовтня 2013 року.
Адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесене на громадське обговорення:
смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 27, каб. 209
 vberezrda@ukrpost.ua
Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи:
Іванцуська Наталія Юріївна, тел. 21852
Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення:
Результати громадського обговорення будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації (рубрики: «Громадянське суспільство і влада. Консультації з громадськістю»). до 20 жовтня 2013 року

 


 

Звіти за результатами публічного громадського обговорення 

 

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (проект)

(Публічне громадське обговорення завершено 1 червня 2013 року)

Звіт за результатами публічного громадського обговорення

Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:

Великоберезнянська районна  державна адміністрація

Учасники обговорення:

Територіальні громади, органи місцевого самоврядування

Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення:

За результатами обговорення, територіальні громади області проект Концепції підтримали в цілому. Разом з тим висловлено відповідні пропозиції:

У розділі „Завдання реформи”

підпункт 2.1. пункту 2 викласти в такій редакції:
„Адміністративний центр адміністративно-територіальної одиниці, як правило, повинен бути забезпечений відповідною інфраструктурою та по можливості максимально наближеним до географічного її центру”;

підпункт 4.4. пункту 4 викласти в такій редакції:
„Забезпечення права територіальних громад на місцевий референдум. Здійснення адміністративного тиску на суб’єктів місцевого референдуму підлягає адміністративній відповідальності, а підкуп  суб’єктів місцевого референдуму підлягає кримінальній відповідальності відповідно до чинного законодавства”;
підпункт 4.5. пункту 4 викласти в такій редакції:
„Удосконалення процедури створення органів самоорганізації населення (ОСН), визначення чіткого порядку делегування їм повноважень органів місцевого самоврядування, а також виділення коштів для ОСН, їх витрачання, звітування за їх використання, робочих приміщень, матеріально-технічних засобів для діяльності”;

 підпункт 5.1. пункту 5 викласти в такій редакції:
„Зміна статусу місцевих державних адміністрацій з органів загальної компетенції на контрольно-наглядові органи у системі виконавчої влади з функцією контролю та координації діяльності місцевих органів виконавчої влади”.

Розділ „Реформування територіальної організації влади передбачає”:

Абзац перший викласти в такій редакції:
„Зміну статусу місцевих держадміністрацій з місцевих органів виконавчої влади на органи, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства, законністю актів органів місцевого самоврядування, а також контроль та координацію діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади на відповідній території”.
Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

підтримати проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

за результатами обговорення проекту Концепції узагальнені відповідні пропозиції  надіслати  до Ради регіонів та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА