Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Правова освіта населення

Програма правової освіти населення району на 2012-2015 роки схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від 05.12.11 №307.
Ця Програма передбачає створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань і навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, сприяння в створені мережі громадських приймалень для надання безоплатної правової допомоги .

Основними завданнями Програми є:
підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які проживають у сільській місцевості, осіб, які перебувають на державній службі, обрані народними депутатами України, депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику;
створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов’язки;
широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;
забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації, в тому числі через мережу громадських приймалень для надання безоплатної правової допомоги;
 вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.
Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.
З метою оперативного вирішення питань координації і методичного забезпечення правової освіти при районній державній адміністрації діє міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти.
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА