Пошук

Головне меню

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Додаток 1                                                                                                                                                           до розпорядження голови                                                                                                               державної адміністрації                                                                                                                20.03.2017__32-р______

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення  посади державної служби  категорії „Б”  начальника відділу « Центр надання адміністративних  послуг» Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області  ( на період відсутності  державного службовця  за яким  відповідно  до Закону України  зберігається  посада )                                                                                                                                 

Загальні умови

Посадові обов’язки

  Здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацією діяльності центру.

 Організовує діяльність центру, у тому числі,щодо взаємодії із суб’єктами із суб’єктами  надання адміністративних послуг,вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

  Може здійснювати функції адміністратора. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних” Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

Здійснює підготовку матеріалів, що підлягають оприлюдненню як публічна інформація, відповідно до Закону України  «Про доступ до публічної інформації».

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 5000,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 Строкова ( тимчасова, на період відсутності  державного службовця  за яким  відповідно  до Закону України  зберігається  посада )                                                                                                                                  

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.Копія паспорта громадянина України;

2.Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3.Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4.Копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка (затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016   № 156);

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України „ Про запобігання корупції ”.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Дата, час і місце проведення конкурсу

 10 квітня   2017 року, початок о 10.00 год.

за адресою: 89000, Закарпатська область,

смт Великий Березний, вул.Шевченка, 27 каб. 206

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Хоменко Алла Федрівна
( 03135) 22737
Ел. адреса 
rda@vberez.gov.ua
 

Вимоги до професійної компетентності

 

Загальні вимоги

 

1

Освіта

 Вища, магістр права

 

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорії «В» чи « Б», або досвід служби  в органах місцевого самоврядування , або досвід  роботи на  керівних посадах підприємств, установах , організацій . незалежно від форм власності не менше одного року.

 

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Спеціальні вимоги

 

1

Освіта

Вища, Вища, магістр права

 

2

Знання законодавства

1)Конституція України;

2)Закон України «Про державну службу»

3)Закон України «Про запобігання корупції»

4)Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

5)Закон України «Про доступ до публічної інформації »  

6)Закон України «Про звернення громадян»

7) Закон України «Про адміністративні послуги»

 

3

Професійні знання

 нормативно-правові акти, що регулюють організацію та методику ведення роботи у  Центру надання адміністративних послуг Регламент Центру надання адміністративних послуг,Положення про Центр надання адміністративних послуг

 

4

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння ефективно використовувати ресурси;

 

5

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотній зв’язок

 

6

Сприйняття змін

1)здатність приймати зміни та змінюватись

 

 

7

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати сучасні інформаційні технології використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

 

8

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

 

 

 

 

Великоберезнянськарайоннадержавна адміністрація
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

Відповідно до статей 6,39  Закону України „Про місцеві державні адміністрації ”,статей 22,23 Закону України „Про державну службу”, та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад  державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246: оголошується конкурс на заміщення  вакантної посади категорії «Б» державної служби - начальника відділу освіти райдержадміністрації.

 


 

№ з/п

Найменування державного органу

Місцезнаходження

державного органу

 

 

Вид посади

(керівна/ спеці аліст )

Категорія

Найменування структурного підрозділу

 Інформація про дату оприлюднення оголошення  в ЗМІ ( із зазначенням найменування ) та посилання на веб – сайт державного органу

Кінцевий термін прийняття документів

Основні  вимоги до кандидатів

Контактний телефон  ( із зазначенням міжміського коду)

 

 

район

найменування населено на пункту

 

 

 

 

дата

місяць

рік

 

 

1

Великоберезнянська районна державна адміністрація

Великоберезнянський

смт

Великий Березний

начальник  відділу

Б

відділ освіти

3 листопада

2016

18 

листопада

2016

Згідно з умовами проведення конкурсу

(03135)

2-35-64

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

державної служби категорії „Б” – начальника відділу освіти

Великоберезнянської  районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

Загальні умови

Посадові обов'язки

1. Організація реалізації державної політики в галузі освіти;

2.Здійснення керівництва відділом,  персональна відповідальність за організацію роботи та результати його діяльності.

3. Здійснення добору кадрів, призначення і звільнення з посад працівників відділу (не державних службовців) та керівників, підвідомчих йому закладів освіти.

4. Представлення  інтересів району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами.

5. Видання у межах своїх повноважень наказів, організація та контроль за їх виконанням.

6. Розпорядження коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису.

7. Визначення потреби у загальноосвітніх навчальних закладах району, подання  пропозицій щодо удосконалення мережі з метою створення у мов для здобуття повної загальної середньої освіти.

8. Аналіз стану  освіти у районі, прогнозування та розробка районної програми розвитку освіти.

9. Координація роботи щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.

10. Сприяння навчально-методичному, фінансовому і матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів. 

11. Забезпечення контролю за підготовкою  закладів освіти району до нового навчального року.

12. Забезпечення контролю за підготовкою закладів освіти району до роботи в осінньо-зимовий період,  за проведенням поточних та капітальних ремонтів.

13. Затвердження договорів про співпрацю, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами, організаціями, фондами.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4480,00 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця,за наявності достатнього фонду оплати праці - премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду ( на постійній основі)

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява ( згода) , в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка  за формою встановленою наказом  Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 № 156;

6) декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік.

Строк подання документів: 16 календарних днів  з дня оприлюднення  інформації  про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства  з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

24 листопада  2016 року о 10.00 годині

за адресою: 89000, Закарпатська область, Великоберезнянський район, смт Великий Березний, вул. Шевченка,27  кабінет 206

Прізвище, ім’я, та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Хоменко Алла Федорівна

 (03135) 23564

ел адреса

rda@vberez.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта не нижче  ступеня магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта гуманітарного спрямування

2.

Знання

законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України „Про державну службу”;

3) Закон України „Про запобігання корупції”;

4) Закон України „Про місцеві державні адміністрації”;

5) Закон України „Про доступ до публічної інформації”;

6) Закон України „Про освіту”;

7) Закон України „Про дошкільну освіту”;

8) Закон України „Про загальну середню освіту”;

9) Кодекс законів про працю України.

3.

 

Професійні чи технічні знання

Знання  законів та нормативно-правових актів у сфері освіти і науки, у педагогічній сфері

4.

Спеціальний досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби або на педагогічних посадах не менше одного року

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

Достатній рівень користування персональним комп’ютером – рівень досвідченого користувача , досвід роботи  з офіційним пакетом Miсkrosoft  Offise

(World, EXEL, Pover Point) знання програмного забезпечення, навики роботи в операційній системі Windows

6.

 

Особисті якості

1)     Аналітичні здібності;

2)     інноваційність та креативність;

3)     принциповість, рішучість і вимогливість при прийнятті рішень.

 


 

Фінансове управління Великоберезнянської районної державної адміністрації
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

Відповідно до статей 22,23 Закону України „Про державну службу”, та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад  державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 оголошує конкурс на заміщення  вакантних посад категорії «В» державної служби – головного спеціаліста бюджетного відділу та провідного спеціаліста відділу контролю, обліку та фінансового забезпечення фінансового управління райдержадміністрації

№ з/п

Найменування державного органу

Місцезнаходження

державного органу

 

 

Вид посади

(керівна/ спеці аліст )

Категорія

Найменування структурного підрозділу

 Інформація про дату оприлюднення оголошення  в ЗМІ ( із зазначенням найменування ) та посилання на веб – сайт державного органу

Кінцевий термін прийняття документів

Основні  вимоги до кандидатів

Контактний телефон  ( із зазначенням міжміського коду)

 

 

район

найменування населено на пункту

 

 

 

 

дата

місяць

рік

 

 

1

Фінансове управлінняВеликоберезнянської райдержадміністрація

Великоберезнянський

смт

Великий Березний

Головний спеціаліст

В

Бюджетний відділ

10 листопада

2016

5

грудня

2016

Згідно з умовами проведення конкурсу

(03135)

2-36-32

2

Фінансове управлінняВеликоберезнянської райдержадміністрація

Великоберезнянський

смт

Великий Березний

Провідний  спеціаліст

В

відділ контролю, обліку та фінансового забезпечення

10 листопада

2016

5

грудня

2016

Згідно з умовами проведення конкурсу

(03135)

2-36-32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМОВИ

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління Великоберезнянської  районної державної адміністрації   Закарпатської області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Підготовка пропозицій та матеріалів по складанню проекту районного бюджету за видатками, складанню і внесенню змін до розпису районного бюджету; проведення аналізу бюджетних запитів; підготовка пропозиції щодо складання помісячного розпису; перевірка правильності складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань, штатних розписів; внесення зміни до розпису районного бюджету; зведення показників по мережі, штатах і контингентах по функції «Соціальний захист та соціальне забезпечення».

Умови оплати праці

-         посадовий оклад – 2585,00 грн.,

-         надбавка за вислугу років на державній службі,

-         надбавка за ранг державного службовця.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі,та строк їх подання

1.     Копія паспорта громадянина України.

2.     Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3.     Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4.     Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.     Заповнена особова картка встановленого зразка (форма №П-2ДС).

6.     Декларація особи,  уповноваженої на виконання  функцій держави абр місцевого самоврядування.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Дата, час і місце проведення конкурсу

10 грудня 2016 року, початок о 10.00 год., за адресою: 89000, Закарпатська область, смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 27 каб. 405, ІV поверх. 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ватраль Ірина Яківна, ((03135)-23-6-32), e-mail: vberezfin@i.uaa

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1.

Освіта

Вища,не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.

2.

Досвід роботи

-----

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1.

Освіта

За економічним напрямком

2.

Знання законодавства

Конституція України, Бюджетний кодекс України,  Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції» 

3.

Професійні та технічні знання

Вміння працювати із інформацією, вирішувати комплексні завдання та надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

4.

Спеціальний досвід

-----

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

Вільне володіння персональним комп’ютером, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, знання програм Microsoft Office (Word, Excel).

6.

Особисті якості

Відповідальність, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати у колективі

 

 

 

 

 

УМОВИ

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста відділу контролю, обліку та фінансового забезпечення фінансового управління Великоберезнянської  районної державної адміністрації   Закарпатської області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечення економічного та цільового використання коштів державного бюджету, що надходять на рахунки фінансового управління, ведення бухгалтерського обліку по виконанню кошторису апарату  фінуправління та складання відповідної звітності, проведення нарахування заробітної плати та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, складання меморіальних ордерів, оборотних відомостей по виконанню кошторису апарату управління

Умови оплати праці

-         посадовий оклад – 2240,00 грн.,

-         надбавка за вислугу років на державній службі,

-         надбавка за ранг державного службовця.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі,та строк їх подання

1.     Копія паспорта громадянина України.

2.     Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3.     Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4.     Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.     Заповнена особова картка встановленого зразка (форма №П-2ДС).

6.     Декларація особи,  уповноваженої на виконання  функцій держави абр місцевого самоврядування.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Дата, час і місце проведення конкурсу

10 грудня 2016 року, початок о 10.00 год., за адресою: 89000, Закарпатська область, смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 27 каб. 405, ІV поверх. 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ватраль Ірина Яківна,  ((03135)-23-6-32),

 e-mail: vberezfin@i.uaa

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1.

Освіта

Вища,не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.

2.

Досвід роботи

-----

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1.

Освіта

За фінансово - економічним напрямком

2.

Знання законодавства

Конституція України, Бюджетний кодекс України,  Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», 

3.

Професійні та технічні знання

Вміння працювати із інформацією, вирішувати комплексні завдання та надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

4.

Спеціальний досвід

-----

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

Вільне володіння персональним комп’ютером, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, знання програм Microsoft Office (Word, Excel).

6.

Особисті якості

Відповідальність, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати у колективі

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Великоберезнянської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

_08.11.2016_____          Великий Березний               №  _131-р______

 

 

Про затвердження ситуаційних завдань

длякандидатів на зайняття вакантних посад

державної служби категорії «Б»

 

Відповідно до пункту 42   Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  25 березня
2016 року № 246:

 

1.                 Затвердити ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу освіти райдержадміністрації , що додається.

2.                 Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації – Шелемона В.О.

 

 

Голова  державної  адміністрації                                                        В.Симочко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

.08.11.2016    №  131-р________

 

 

Ситуаційні завдання

длякандидатів на зайняття вакантної посади

державної служби категорії «Б» (начальника відділу освіти райдержадміністрації )

 

 

 

1

Розробити заходи із забезпечення ефективного результативного цільового використання бюджетних коштів у галузі освіти  у Великоберезнянському районі.

2

Розробити ефективні заходи  із енергозбереження  в загальноосвітніх закладах Великоберезнянського району.

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                  М.Свалявчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про оголошення конкурсу

на заміщення посади державної служби  категорії „В” - головного спеціаліста  відділу освіти  Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області  ( на період відсутності  державного службовця  за яким  відповідно  до Закону України  зберігається  посада )  

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення  посади державної служби  категорії „В” головного спеціаліста  відділу освіти  Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області  ( на період відсутності  державного службовця  за яким  відповідно  до Закону України  зберігається  посада )

 

 

результати конкурсу

на заміщення посади державної служби  категорії „Б” - начальника відділу організаційно -кадрової роботи Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області  ( 

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  головного спеціаліста управління соціального захисту населення  Великоберезнянської районної державної адміністрації

 Закарпатської області Закарпатської області

 

Наказ про оголошення конкурсу

 

результати конкурсу

на заміщення посади державної служби  категорії „В” - головного спеціаліста  відділу освіти  Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області  ( на період відсутності  державного службовця  за яким  відповідно  до Закону України  зберігається  посада )  

 

 

 

 

заява про проведення перевырки соцыальний захист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивіться також

Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА