Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 У К Р А Ї Н А

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________

вул. Шевченка, 27, смт Великий Березний,  89000, тел./факс:2-30-57

weв-caйт: www.vberez.gov.ua, e-mail:rda@vberez.gov.ua, код ЄДРПОУ 04053753

 

   05.04.2017_ __05.2-23/168                          На № _________ від ____________

 

Національне агентство

України з питань державної

служби

results@nads.gov.ua

 

  Інформація про переможців конкурсу

 

Відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”  04 травня 2017 року проведено конкурс на зайняття посади ( порядковий номер вакансії 17249). За  результатами конкурсу визначено переможця.

 

Інформація про переможця конкурсу

 

Порядковий номер вакансії

Прізвище, ім’я та по батькові переможців

Назва посади

Загальна кількість балів

Результат

конкурсу

       

        17249

ТОДІКАШ

Наталія Олексіївна

Начальник відділу « Центр надання адміністративних послуг»  Великоберезнянської районної державної адміністрації (на період відсутності  державного службовця  у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

19.4

(переможець)

   13 травня  2017 року

 

           

Одночасно  зазначаємо, що на участь  у конкурсному відборі було подано документи одним кандидатом.

 

Голова державної адміністрації                                                                                     В. Симочко

 

Хоменко

 ( 03135) 23737

 

 


У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Великоберезнянської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

05.04.2017___                   Великий Березний                     № 44-р______

 

 

 

Про оголошення конкурсу

на зайняття вакантної  посади державної служби  категорії „В” - провідного спеціаліста  відділу охорони здоров’я Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської

 

  Відповідно до статей 6, 12, 39, 41 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, статей 21, 23 Закону України ,,Про державну службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року       № 246 ,,Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”, Наказу Нацдержслужби від 06 квітня 2016 року № 72 „Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій „Б” і „В”:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної  посади державної служби  категорії „В”  провідного спеціаліста  відділу охорони здоров’я Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області.

2. Визначити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  категорії „В”  провідного спеціаліста  відділу охорони здоров’я  Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області ( додаток 1).

3. Відділу організаційної та кадрової роботи апарату Великоберезнянської районної державної адміністрації:

3.1. Забезпечити оприлюднення інформації на зайняття вакантної посади державної служби  категорії „В” - провідного спеціаліста  відділу охорони здоров’я  Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області  на офіційному веб-сайті Великоберезнянської  районної державної адміністрації;

3.2. Надіслати Міжрегіональному управлінню Нацдержслужби у Львівській та Закарпатській областях розпорядження про оголошення конкурсу (сканована копія формату .pdf), умови проведення конкурсу           та таблицю переліку посад (формату .doc або .docx) в електронній формі на електронну адресу vacancy5@nads.gov.ua, згідно форми та у терміни, встановлені законодавством;

3.3.Забезпечити прийом документів від претендентів на зайняття вакантної  посади  головного спеціаліста  відділу охорони здоров’я  Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області державної служби, протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови  державної адміністрації Шелемона В.О.

 

 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                                

 

 

 


 

 

Область Регіон Найменування державного органу Код ЄДРПОУ Місцезнаходження державного органу Вид посади(керівна/спеціаліст) Категорія Найменування структурного підрозділу Дата публікації Кінцевий термін прийняття документів Контактний телефон (із зазначенням міжміського коду) Основні вимоги до кандидатів (Назва файлу)
Закарпатська Великоберезнянський район Великоберезнянська районна державна адміністрація 04053753 смт Вкликий Березний вул. Шевченка, 27 спеціаліст В відділ охорони здоров’я Великоберезнянської райдержадміністрації 05.04.2017 19.04.2017 (03135) 2-27-37 згідно з умовами проведення конкурсу

 

 

 


 

Додаток 1                                                                                                                                                           до розпорядження голови                                                                                                               державної адміністрації                                                                                                                05.04.2017__44-р___

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення  посади державної служби  категорії „В” провідного  спеціаліста  відділу охорони здоров’я  Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Провідний спеціаліст відділу охорони здоров”я забезпечує координацію діяльності закладів охорони здоров’я району, пов’язаної з наданням лікувально-профілактичної допомоги населенню;

Відповідає за стан та рівень медичного обслуговування населення, якість і культуру лікувально – профілактичних закладів району;

Забезпечує ефективне функціонування системи лікувально –         профілактичних закладів району;

Організовує і здійснює систематичний аналіз діяльності керованої системи, поточного і перспективного планування заходів по охороні здоров”я населення, розвитку медичної мережі району і реалізації затверджених планів.

Відповідає за своєчасний і якісний збір, обробку, аналіз  і використання інформації.

готує  документи з питань, що знаходяться в компетенції відділу, організовує наради, семінари з керівниками лікувально-профілактичних закладів району.

здійснює організацію реалізації директивних документів в апараті управління і корегуючих заходів.

Здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медико – санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров”я всіх форм власності.

Забезпечує надання спеціалістами районної лікарні лікувально-консультативної допомоги сільському населенню.

Здійснює координацію за реалізацією державних і регіональних програм.

Сприяє розвитку медичної  науки і техніки, реалізації регіональних науково – технічних програм, впроваджує в практику  наукові досягнення та передовий досвід в галузі охорони здоров’я.

Організовує пропаганду наукових і гігієнічних знань серед населення.

Проводить підготовку закладів охорони здоров’я району до державної  акредитації.

Організовує правове виховання працівників галузі, роз”яснення законодавства про охорону здоров’я.

Організовує роботу з питань охорони праці, безпеки руху автотранспортних засобів і засобів протипожежного захисту закладів охорони здоровя.

Забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об’єднань, здійснює контроль за цією роботою в закладах охорони здоров’я.

Здійснює контроль за якістю та достовірністю статистичної звітності лікувально – профілактичних закладів району.

Здійснює вивчення попиту на медичну допомогу і медичні послуги серед населення району та інформує начальника відділу.

Виконує інші доручення керівника відділу охорони здоров’я  в галузі охорони здоров’я.

Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього

Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

Залучає громадські молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів. Здійснює заходи, спрямовані на пропагування здорового способу життя

Умови оплати праці

Посадовий оклад –2649.0 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 Безстрокова

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.Копія паспорта громадянина України;

2.Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3.Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4.Копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка (затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016   № 156);

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України „Про запобігання корупції”.

Строк подання документів: 15  календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Дата, час і місце проведення конкурсу

 25  квітня  2017 року, початок о 10.00 год.

за адресою: 89000, Закарпатська область,

смт Великий Березний, вул.Шевченка, 27 каб. 206

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Хоменко Алла Федрівна
( 03135) 22737
Ел. адреса 
rda@vberez.gov.ua
 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

 Вища, не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

-

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища, не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра, за спеціальністю лікувальна справа

2

Знання законодавства

1)Конституція України;

2)Закон України «Про державну службу»

3)Закон України «Про запобігання корупції»

4)Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

5)Закон України «Про доступ до публічної інформації »  

6)Закон України «Про звернення громадян»

7) Закон України « Про основи законодавства України про охорону здоров’я».

 

3

Професійні знання

 Закон України  Закон України « Про основи законодавства України про охорону здоров’я», « Про екстрену медичну допомогу»

 

4

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

3) вміння використовувати ресурси;

5

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

 

6

Сприйняття змін

1)здатність приймати зміни та змінюватись

 

7

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати сучасні інформаційні технології Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office

8

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість..

 


 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Великоберезнянської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

29.03.2017____                   Великий Березний                              № _36-р_____

 

 

 

Про оголошення конкурсу

на зайняття  вакантної посади державної служби  категорії „В” – державного реєстратора  речових прав  на нерухоме майно сектору  державної реєстрації  Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області 

 

  Відповідно до статей 6, 12, 39, 41 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, статей 21, 23 Закону України ,,Про державну службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року       № 246 ,,Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”, Наказу Нацдержслужби від 06 квітня 2016 року № 72 „Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій „Б” і „В”:

1.Оголосити конкурс на  зайняття вакантної  посади державної служби  категорії „В” – державного реєстратора  речових прав  на нерухоме майно сектору  державної реєстрації  Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області.

2.Визначити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної  посади державної служби  категорії „В” – державного реєстратора  речових прав  на нерухоме майно сектору  державної реєстрації  Великоберезнянської районної державної адміністрації.                                                                                                                                  

 (додаток 1).

3.Відділу організаційної та кадрової роботи апарату Великоберезнянської районної державної адміністрації:

3.1.      Забезпечити оприлюднення інформації на зайняття вакантної  посади державної служби  категорії „В” – державного реєстратора  речових прав  на нерухоме майно сектору  державної реєстрації  Великоберезнянської районної державної адміністрації на офіційному веб-сайті Великоберезнянської  районної державної адміністрації Закарпатської області;

3.2.    Надіслати Міжрегіональному управлінню Нацдержслужби у Львівській та Закарпатській областях розпорядження про оголошення конкурсу (сканована копія формату .pdf), умови проведення конкурсу           та таблицю переліку посад (формату .doc або .docx) в електронній формі на електронну адресу vacancy5@nads.gov.ua, згідно форми та у терміни, встановлені законодавством;

3.3.      Забезпечити прийом документів від претендентів на зайняття вакантної  посади державної служби  категорії „В” – державного реєстратора  речових прав  на нерухоме майно сектору  державної реєстрації  Великоберезнянської районної державної адміністрації  протягом 16 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови  державної адміністрації Шелемона В.О.

 

 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                                           В.Симочко

 

Додаток 1                                                                                                                                                           до розпорядження голови                                                                                                               державної адміністрації                                                                                                                29.03.2017  № 36-р__

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення  посади державної служби  категорії „В” реєстратора речових  прав на нерухоме майно сектору  державної реєстрації  Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.1.Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно сектору державної реєстрації районної державної адміністрації (надалі - державний реєстратор) є державним службовцем, призначається та звільняється з посади головою райдержадміністрації у порядку встановленому законодавством.1.2.Державний реєстратор під час виконання службових обов'язків і підпорядковується безпосередньо завідувачу сектору - державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців районної державної адміністрації. Основним завданням державного реєстратора є: реалізація державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.. Здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону, а саме:1) встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правам на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих документах;наявність обтяжень прав на нерухоме майно;наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації; перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення; під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов’язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником; використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень;  відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;  присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна у випадках, передбачених цим Законом;  виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);  формує за допомогою Державного реєстру прав документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;  формує реєстраційні справи у паперовій формі; здійснює інші повноваження, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"; самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав.  Приймає та видає документи, пов’язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення та функціонування Державного реєстру правна нерухоме майно..Вносить пропозиції завідувачу Сектору щодо удосконалення роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, здійснює інші заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно..Зобов’язаний зберігати державну та комерційну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством, не підлягає розголошенн. Виконує інші завдання у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у тому числі доручення, покладені на нього завідувачем сектору державної реєстрації.  Веде діловодство в секторі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;  Несе відповідальність за належне оформлення та зберігання реєстраційних справ сформованих у секторі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та переданих до сектору від інших органів державної реєстрації речових прав відповідно до законодавства; .Несе відповідальність за роботу з архівними документами, підготовку і передачу до архіву реєстраційних справ, журналів, номенклатурних справ сектору;  Вносить пропозиції щодо номенклатури справ сектору. Відповідає за об’єктивний та своєчасний розгляд звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України, за розгляд та своєчасне надання відповідей на запити на публічну інформацію. . Звітує перед завідувачем сектору щодо виконання покладених завдань та планів роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Державний реєстратор не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав у разі, якщо речове право на нерухоме майно, обтяження такого права набувається, змінюється або припиняється за суб’єктом державної реєстрації прав, з яким державний реєстратор перебуває у трудових відносинах або засновником (учасником) якого він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором.Державний реєстратор не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав на своє ім’я, на ім’я свого чоловіка (дружини), його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), суб’єкта господарювання, засновником (учасником) якого він є. У такому разі державна реєстрація прав проводиться іншим державним реєстратором.  Державний реєстратор має свою печатку. Зразок та опис печатки державного реєстратора встановлює Міністерство юстиції України.,

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 3200,0 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова  

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.Копія паспорта громадянина України;

2.Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3.Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4.Копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка (затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016   № 156);

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України „Про запобігання корупції”).

 Строк подання документів: 15  календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Дата, час і місце проведення конкурсу

 18  квітня  2017 року, початок о 10.00 год.

за адресою: 89000, Закарпатська область,

смт Великий Березний, вул.Шевченка, 27 каб. 206

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Хоменко Алла Федрівна
( 03135) 22737
Ел. адреса 
rda@vberez.gov.ua
 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

 Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра, за спеціальністю правознавство

2

Знання законодавства

1)Конституція України;

2)Закон України «Про державну службу»

3)Закон України «Про запобігання корупції»

4)Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

5)Закон України «Про доступ до публічної інформації »  

6)Закон України «Про звернення громадян»

7) Закони України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань",

3

Професійні знання

 нормативно – правові акти, які регулюють відносини з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; основи державного управління, права та політології; правила ділового етикету.

4

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

3) вміння ефективно використовувати ресурси.

5

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотній зв’язок.

6

Сприйняття змін

1)здатність приймати зміни та змінюватись

7

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати сучасні інформаційні технології Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

8

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях

 


 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  головного спеціаліста управління соціального захисту населення  Великоберезнянської районної державної адміністрації

 Закарпатської області Закарпатської області

 

Наказ про оголошення конкурсу

 

результати конкурсу

на заміщення посади державної служби  категорії „В” - головного спеціаліста  відділу освіти  Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області  ( на період відсутності  державного службовця  за яким  відповідно  до Закону України  зберігається  посада )  

 

 

 

 

заява про проведення перевырки соцыальний захист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивіться також

Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА