Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Зміни в антикорупційному законодавстві .Стульба М.І.-16.08.2011

01 липня 2011 року набрали чинності закон України « Про засади запобігання і протидії корупції « та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».
Даними нормами чітко визначено саме поняття корупції – як використання особою,  яка є суб»єктом згідно Закону,  наданих  їй  службових  повноважень  та пов'язаних із цим  можливостей  з  метою  одержання  неправомірної вигоди  або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно   обіцянка/пропозиція   чи   надання неправомірної  вигоди особі,  зазначеній в Законі,  або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з  метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей .Крім цього, закон визначає коло суб»єктів  відповідальності  за корупційні правопорушення ,яке на відміну від Закону «Про боротьбу з корупцією « 1996 року є набагато ширше і включає не лише державних службовців ,а й всіх посадових осіб ,які утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету.
 Законом запроваджується спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із  виконанням функцій держави або місцевого самоврядування ,зокрема щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності , в тому числі  за  корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення; факту, що  особа піддана, піддавалася    раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення; достовірності  відомостей,  зазначених  у  декларації  про майно, доходи,   витрати   і  зобов'язання  фінансового  характеру наявності в особи корпоративних прав; стану   здоров'я,  освіти,  наявності  наукового  ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації та фінансовий контроль ,який на відміну від попереднього закону, запроваджує нову форму декларації про майно, доходи,  витрати і зобов'язання фінансового характеру за  минулий рік .Правда норми щодо перевірки та декларування за новою формою набирають чинності з 01.01.2012 року.
 Законодавство відповідальність суб»єктів розмежовує в залежності від розмірів неправомірної вигоди чи розміру хабаря. Наприклад, порушення особою   встановлених   законом    обмежень    щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 гривень),або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для  себе  чи  інших осіб передбачає накладення  штрафу  від  п'ятдесяти (850) до  ста п'ятдесяти (2550) неоподатковуваних   мінімумів   доходів   громадян   з конфіскацією  незаконно    одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру; теж саме діяння з розміром неправомірної вигоди  що не перевищує 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700) передбачає накладення штрафу в розмірі  від  ста  п'ятдесяти (2550 ) до п'ятисот (8500)  неоподатковуваних   мінімумів   доходів   громадян    з конфіскацією     незаконно    одержаної    неправомірної    вигоди матеріального характеру.
 Особи,   яких    притягнуто    до    кримінальної    або адміністративної  відповідальності  за  корупційні правопорушення, пов'язані  з  порушенням  обмежень,  передбачених    Законом, підлягають  звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування,   підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало  законної  сили та окрім цього, відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення  корупційних  правопорушень,  у  триденний  строк  з  дня набрання відповідним рішенням суду законної сили,  притягнення  до цивільно-правової відповідальності,  накладення  дисциплінарного стягнення заносяться  до  Єдиного  державного  реєстру  осіб,  які вчинили  корупційні  правопорушення ,що унеможливить маніпулювання відомостями про притягнення чи не притягнення до відповідальності за вчинення корупційних діянь.


 
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА