Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

Великоберезнянська районна державна адміністрація є складовою єдиної системи органів державної виконавчої влади. Підпорядковується райдержадміністрація обласній державній адміністрації.

Великоберезнянська райдержадміністрація підзвітна та підконтрольна Великоберезнянській районній раді у частині делегованих нею повноважень, а також органам виконавчої влади вищого рівня.

Райдержадміністрація діє на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенства права, законності, пріоритетності прав людини, гласності, поєднання державних та місцевих інтересів.

Відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до компетенції райдержадміністрації належить:

-                          виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

-                          законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

-                          виконання державних та регіональних програм соціально – економічного та культурного розвитку, програми охорони довкілля, а в місцях компактного проживання національних меншин – програм їх національно-культурного розвитку;

-                          підготовку та виконання районного бюджету;

-                          звіт про виконання районного бюджету, державних та регіональних програм;

-                          взаємодію з органами місцевого самоврядування;

-                          реалізацію інших, наданих державою та делегованих районною радою повноважень.

Склад районної державної адміністрації формує її голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням обласної державної адміністрації. При здійсненні своїх повноважень він відповідальний перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітній і підконтрольний органам виконавчої влади вищого рівня, а в частині делегованих повноважень-районній раді.

Районна державна адміністрація здійснює основні функції та діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, «Регламентом районної державної адміністрації» та «Положенням про апарат районної державної адміністрації» затвердженими розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», голова районної державної адміністрації видає розпорядження одноособово і несе за них відповідальність згідно із законодавством.

Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру погоджуються з керівниками відповідних структурних підрозділів

Нормативно-правові акти районної державної адміністрації, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер підлягають державній реєстрації у відповідному органі юстиції і набирають чинність з моменту їх реєстрації.

З питань, що становлять взаємний інтерес і належать до компетенції різних установ, приймаються спільні розпорядження.

Видання розпорядчих документів визначається актами законодавства, положеннями про її структурні підрозділи.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою державної адміністрації вищого рівня.
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА