Пошук

Головне меню

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Всеукраїнський конкурс на звання краще підприємство в Україні

в номінації „Краще підприємство для родини”

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення Всеукраїнського конкурсу на звання краще 
         підприємство в Україні в номінації „Краще підприємство для родини”

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Конкурс проводиться на засадах прозорості і відкритості з метою заохочення роботодавців до впровадження корпоративної політики, спрямованої на підтримку та поширення сімейних цінностей, створення умов для закріплення гендерної рівності в компанії і поза її межами, а також суспільне визнання досвіду таких підприємств. 
2. Конкурс проводиться щорічно на загальнодержавному рівні. Учасниками конкурсу є великі, середні та малі підприємства, установи і організації всіх форм власності (далі - підприємства), у тому числі підприємства з іноземними інвестиціями. 
3. Підприємства - учасники конкурсу із середньообліковою чисельністю працівників понад 100 осіб -  відзначаються у номінаціях: „Краще підприємство для великих підприємств ".
Підприємства - учасники конкурсу із середньообліковою чисельністю працівників до  100 осіб відзначаються у номінації „Краще підприємство серед малих і середніх підприємств”.
Підприємства - учасники конкурсу, які очолюють керівники віком до 35 років, незалежно від чисельності працівників, відзначаються спеціальною нагородою у кожній номінації.
4. Визначення переможців конкурсу відбувається шляхом інтегрального підходу, який включає суму балів за кожним критерієм.
5. Основними  критеріями  визначення   переможців   конкурсу  „Краще підприємство для родини”
У номінації для великих підприємств є:
- запроваджений гнучкий графік роботи і гнучкі форми організації праці (робота на дому, дистанційна робота тощо);
- наявність системи (можливостей) професійного та особистісного зростання працівників;
- наявність на підприємстві та забезпечення її виконання системи підтримки працівників та членів їх сімей: допомога працівникам, які мають дітей (крім видів допомоги, гарантованих законодавством); підтримка працівників по виконанню ними сімейних обов'язків; створення умов по догляду за непрацездатними членами сім’ї працівників; можливість отримання матеріальної допомоги для потреб родини; підтримка під час перебування у відпустці та організації дозвілля тощо;
- наявність офіційно закріплених (колективним договором/угодою,      спеціальними директивами/положеннями) положень щодо підтримки організацією сім’ї працівників;
- наявність системи інформування про заходи підтримки сім'ї; 
- співвідношення чоловіків і жінок на вищих керівних посадах;
-   наявність специфічних форм підтримки або допомоги для жінок, що посідають керівні посади;
-    наявність рівних можливостей у навчанні, підвищенні кваліфікації та просуванні по службі для чоловіків і жінок;
У номінації для малих і середніх підприємств:
- запроваджений гнучкий графік роботи та гнучкі форми організації праці (робота на дому, дистанційна робота тощо); наявність системи (можливостей) професійного та особистісного зростання працівників;
- наявність на підприємстві та забезпечення її виконання системи підтримки працівників та членів їх сімей: допомога працівникам, які мають дітей (крім видів допомоги, гарантованих законодавством); підтримка працівників по виконанню ними сімейних обов'язків; створення умов по догляду за непрацездатними членами сім’ї працівників; можливість отримання матеріальної допомоги для потреб родини;  випадку різних сімейних подій; підтримка під час перебування у відпустці та організації дозвілля тощо;
- наявність офіційно закріплених (колективним договором/угодою, спеціальними директивами/положеннями) положень щодо підтримки організацією сім’ї працівників;
- наявність специфічних форм підтримки або допомоги для жінок, що посідають керівні посади;
- наявність рівних можливостей у навчанні, підвищенні кваліфікації та просуванні по службі для чоловіків і жінок.


анкети учасника конкурсу 
Усi новини

Всі новини

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Великоберезнянська РДА